Новини от Духовния Свят: Влиянието на злото и възстановяването


Новини от Духовния Свят
Влиянието на злото и възстановяването

ОД Седмичник / 26 Май, 2002

"Духовния свят е разделен на две, сатанински свят и Божии свят," обяснява в своя реч Преп. Сан Мьон Мун. "Ако притежавахме метода, чрез който да отидем в Сатанинския духовен свят и бързо преобразим към небесната страна всички Сатанински индивиди, семейства, родове и нации, то земните неща също бързо ще се променят. Разбирате ли? Такова време идва. Трябва да знаете, че когато това време настъпи в Духовния свят, това ще рефлектира и върху земята и нещата в този свят ще се завъртят чрез бързи промени."

В откровение от Дуовния свят, Д-р Лий обяснява, "През курса на историята ни човешките същества сме имали зла кръвна линия, течаща  във вените ни, понеже Луцифер стана праотец на човечеството в Едемската градина. Поради това човешките същества са се раждали с Първонроден грях, докато първоначално те трябваше да размножат линията на доброто чрез Святия дух на Бог. Поради това Бог желае даа сложи край на злата линния и установи Своята потомствена линия."

"В Едемската градина Луцифер напусна Божжията страна, изостави небесния път и своята първоначална позиция и започна да действа фалшиво. По тази причина той стана затворник на несигурност, страх, омраза, завист, ревност и зли желания. Затова той постоянно живееше в страх, че някой ще го разобличи. Така той бе изпълнен с омразза, а не с любов. Поради постоянния си страх, че може да загуби своята позиция, той се чуства като в съревнование с всеки един около себе си. Това е причината той да е изпълнен с повече омраза отколкото любов. Прочети, Грехопадението

Понеже това бе предадено на човешките същества, резултатът от делата на Луцифер нанесе критичен удар на хората. В средата изпълнена с мир, щастие и любов, човешките сърца са в мир и тогава е невъзможно за тях да имат болести. Но повечето болести които съществуват днес са дошли като резултат от греха, който Луцифер ни предаде."

По-натам, в посланито си от духовния свят, Д-р Лий обяснява как Луцифер използва нашите предци и други лоши духовни хора, за да причини различните болести. Най-важното което научаваме от тези откровения обаче е: "Това че тялото на накой е болно е знак, че неговите предци не са на удобно и добро място в Духовния свят. Така те се опитват да изразят исканията си относно техната ситуация. Затова в такъв случай е необходима молитва. Но клинничните ситуации трябва да бъдат третирани и с модерната медицина.

Това не означава, че трябва да обвиняваме нашите предци. Напротив, трябва да разберем, че също носим отговорност. Единствено ако освободим предците си, болната част ще бъде изцелена. Ако болестта идва поради някаква мъка и болка на човек от предците, тогава потомъка тук на земята трябва да води живот на искрена вяра. Само тогава човека от предците ще бъде способен да отиде на по-удобно място в Духовния свят."

От тези откровения ние разбираме, че ако помогнем, чрез нашите молитви и живот на вяра, на нашите предци да се освободят, то те в отговор ще повлияят протекция и много благословии и щастие в нашия земен живот. В резултат нашия свобствен живот ще стане много по-лесен и семейните ни взаимоотношения по-хармонични.

Най-четените:

Прераждането обяснено: Възкресение чрез завръщане

прераждане реинкарнация минал живот духът ВъзкресениеПрераждането обяснено: 


Възкресение чрез завръщане; Духове, които са живели преди трябва да се върнат, за да израстват чрез нас. Това е коопериране, а не Реинкарнация.

Лорна Бърн вижда ангели и духове от малка. Запитана за прераждането, тя обясни, че не вижда такова нещо. Вместо това тя често вижда духове които се кооперират с нас. Например, около едно малко дете, тя вижда друг дух, който постоянно му говори. Не можейки да видят това, хората естествено могат да заключат, че това, което този дух казва на детето, трябва да е някакво знание от предишния живот на самото детето (миналото му прераждане). Но не е! Това е просто духовно общуване.

Когато видите духовния свят и колко красиво е там, ще разберете, че не е нормално да живеете отново и отново във физическият свят. Човек спокойно може да развие сърцето си във физическия си живот. Останалите умения и познания се учат по-лесно и бързо в духовния свят, но там не можем да променим злите си навици. Там не можем да развием сърцето си, това става на земята в семейната среда. Ето защо духовете, които идват и използват физическото тяло на другите, са духове от ниско ниво, които все още имат нужда от физическо тяло за да израстат.

Божественият Принцип обяснява, че духът ни израства единствено във връзката си с физическото тяло, от което получава Витални Елементи при всяко добро действие. Щом духът на човека узрее, той ще се наслади на огромния духовен свят и само понякога ще помага на земята. Всъщност е много скучно и безсмислено за един развит дух да остане във физическо тяло.

Духовното израстване е да се научиш да обичаш и да живееш за другите. След като изпълниш целта си тук - да се научиш на любов, да създаваш семейство, да развиеш родителско сърце (живеейки в името на другите), животът в духовния свят ще бъде невероятно красив и изпълнен с щастие. Но за тези, които не развивят сърцето си тук (живеейки егоистично), животът в духовния свят е изпълнен с мрак и болка.

Не че някой ги съди; просто техните духовни сетива не се развити, така че те живеят в тъмнина. Най-лошото от всичко е, че повечето от тях остават във физическия свят и се прикрепят към земни хора (мислейки, че това е тяхното прераждане, а всъщност те се заклещени  нисши духове).

Какво да кажем за тези, които са преживели предишния си живот? Те са преживели спомените на друг дух от миналото. Но това не е тяхното собствено минало. Когато комуникираме духовно, ние усещаме начина, по който другият човек усеща и преживява нещата, сякаш неговите чувства и спомени са наши собствени. Това е нормално духовно общуване. Това може да е някой от вашите предци, свързан с вашата потомствена линия и подсъзнателна памет. Но вие сте различни хора. Прочети, Възкресение (Божественият Принцип). Там се обяснява как хората от духовния свят се възкресяват (израстват) по различен начин, в зависимост от нивото си.

Възкресение чрез завръщане и коопериране

Повечето духове трябва да се върнат и кооперират с земни хора, за да растат. Това е Възкресение чрез Сътрудничество със земният човек. Попитайте за името му? Попитайте дали той е роднина или друг дух? Не си втълпявайте, че това е предишния ви живот, защото тогава този дух ще може да ви използва и манипулира, ползвайки тялото ви като свое.

"Духовете, които не са успели да изпълнят своята мисия по време на земния си живот, трябва да се завърнат при хора на земята, които отговарят за същия тип като тяхната някогашна мисия. Когато един дух сътрудничи на човек на земята в следването на Божията воля, то този човек ще изпълни не само собствената си, но и мисията на духа, който му е помагал. Затова, от гледна точка на мисията физическото “аз” на човека служи за физическо “аз” на духа. В известен смисъл то представлява второто идване на духа. 
Тези духове ще слязат при хората и ще им съдействат, за да доведат докрай собственото им незавършено дело. След като хората от земята в известен смисъл представляват второто идване на тези водещи духове, те могат да помислят, че са тяхно прераждане." Възкресение (Божествения Принцип: Теория за прераждането, разгледана в светлината на Принципа за възкресение чрез завръщане )

Истории за прераждането обяснени 

Концепцията за реинкарнацияте - идеята, че старите души се прераждат в нови тела - съществува от хиляди години. Това е част от индуските и будистки традиции. Някои твърдят, че това е реално и че истории като тази са доказателство за съществуването на прераждане, докато всъщност те имат много просто обяснение. Тези истории са със сигурност страховити ... но това означава ли, че прераждането наистина съществува? Какво е истинското обяснение? Както обяснява Лорна: "Малко дете може да говори за нещо и после родителите се обърнат и казват:" О, това трябва да е от предишния живот, как може детето да опише това с толкова подробности ".

Убито момче се прероди 

3-годишно момче казва, че харесва "новия си татко". То обяснява: "Моят стар татко беше наистина зъл. Той ме намушка в гърба и аз умрях. Но наистина ми харесва новия ми татко, той никога няма да направи така". Това е случай, когато едно момче починало твърде младо. Тъй като духовното развитие се случва само в тялото, духът му трябва да си сътрудничи с друго земно момче, за да расте заедно с него. В такива случаи духът на момчето в духовния свят в началото е малко по-силен, така че за известен период от време той може да доминира тялото. Но тъй като духът на физическото момче ще расте по-бързо, скоро този ефект ще изчезне. В противен случай земното момче ще остане обладано от духа и по този начин не  ще може да се разраства духовно.

Това е ясен пример за това, как функционират духовните комуникации. Всеки път, когато призовавам дух и говоря с него, виждам и преживявам преживяванията им, сякаш съм тях. Мога да призовете когото и да било; комуникациите са еднакви. Но библията предупреждава да не говорим с духове, понеже има много нисши духове, които ще повлияят единствено към зло. Но пък не е проблем да комуникираме с Исус и други светци от висшия духовен свят; те само ще ни помогнат. Всъщност затова са молитките отправени към тях.

Това което са си обяснявали с реинкарнация е сътрудничество между дух и земен човек. Но хората в миналото не са знаели много за духовния свят и духовните комуникации, така че те са заключили, че това е миналият им живот и са създали частичната теория на прераждането.

ОБЯСНЕНИЕТО НА БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП

2.3.3 Възкресение чрез завръщане на духове

"Нека се спрем на възкресението чрез завръщане на злите духове.. Не винаги обаче делата им принасят плодове и дават някакъв резултат, който да е в полза на тяхното възкресение чрез завръщане. За да има такава полза, делата на злите духове трябва да водят до наказания.. за да могат те чрез изплащане.. да направят условияза провалите си."

"Винаги, когато човечеството трябва да премине на по-високо ниво, е необходимо водещата личност в Провидението да прави условие на изплащане, за да изплати греха, извършен от него или от предците му... Ако той с готовност изтърпи причиненото страдание и го преодолее.. ще получи правото да навлезе в сферата на родовото ниво, даваща по-големи предимства и облаги."

"Действията на духовете на злото могат да помогнат по два различни начина (1) духът може директно да тормози човека или (2) може да слезе при духовното “аз” на друг човек, живеещ на земята.. чрез този втори човек духът на злото може да действа и да го атакува. И в двата случая, ако човекът на земята понесе с благодарност и готовност причинените му чрез действията на злия дух страдания, той ще положи условия на изплащане, с чиято помощ ще изчисти както своя грях, така и този на предшествениците си. Тогава грехът ще бъде премахнат и той ще навлезе в по-висшата сфера.. Ето защо действията на духа на злото се явяват като осъждение на човека за греховете му от името на Небето. Следователно духът ще се облагодетелства също толкова, колкото и човекът на земята: той също ще влезе в по-висшата сфера, даваща по-големи облаги."

прераждане реинкарнация минал живот духът Възкресение
 • КВАНТОВО ОБЯСНЕНИЕ НА ПРЕРАЖДАНЕТО 
  Реинкарнацията - миналият ти живот лие е?
 • КАК ЗЛИТЕ ДУХОВЕ НИ ВЛИЯЯТ
  Духовно послание
 • ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА СЪЩЕСТУВА
 • Резонанс на Сърцето: Вибрациите на нашето сърце влияят как мислим и чувстваме


  Резонанс на Сърцето
  Вибрациите на нашето сърце автоматично влияят начина по който мислим, чувстваме и функционираме
   
  Обединителна Семейна Терапия, Y.UTS., 2016

  Съвременни научни изледвания показват, че човешкото сърце съдържа интелигентност независима от мозъка, която направлява индивидуалния ни живот. Както обяснява Обединителния Принцип, "ние сме надарени с емоционална чувствителност към Божието сърце." В духовен аспект, нашето 'сърце' е, "неспирния импулс да търсим и получиме радост, като инвестираме всичко в обекта на нашата любов" (Обединителна Мисъл). Сърцето е центъра на нашата духовна душа, където Бог обитава. Нашето тяло също реагира и резонира със състоянието на нашето сърце. Науката днес може да измери точния резонанс на тези състояния. Те показват ралното ниво на нашето духовно разитие. (Виж диаграмата)  Сърцето се изразява чрез интелекта, чувствата и волята и те генерират енергия в духовния и физическия свят. Този резонанс автоматично оказва влияние върху начина, по който мислим, чувстваме и функционираме. Всички наши мисли и чувства произвеждат определена квантова енергия, която става част от нашето съществуване. Те оставят някои измерими физически трептения и влияят на нашата околна среда и реалност. Ето защо Учителят Мун ни учи:

  "Настройте се, като камертон, да резонирате с вибрациите на Божията честота. Резонирайте с Божията неегоистичност." - Сан Мьон Мун, "Духовна помощ"

  Моля, разберете, по-ниският резонанс от конфликти, ядове и притеснения се съхранява в клетъчната ни памет и постепенно се натрупва, все повече и повече, под формата на стресова (деструктивна) енергия. С времето, разбира се, това се появява в болести. Но това същевременно води до по-голяма нервност, раздразнителност и други проблеми. И все пак, това е енергия, съхранена в организма, която сега контролира тялото и подчинява духа ни. Лесно можем да се освободим от нея с Квантов био-енергиен стик (50-70 лв). Разберете, резонанс на любовта (528 Hz) може да лекува болести, психични проблеми, дори взаимоотношенията ни.

  Нива в развитието на Сърцето ни

  Когато духът ни е в Ниво на формиране (резонанс от 50 до 200), резонираме в царството на страха (резонанс 100 Hz), което ни смъква в съмнения (резонанс на 75), или надмогваме до гордост (резонанс на 170) и кураж (200), като е на върха на израстване в етапа на формиране. Тази честота на сърцето ни ни свързва със Средния духовния свят (Нито е ад, нито рай). Хората, които са добросъвестни, но материалистични, индивидуалистични, песимистични и хуманистични, са на това ниво.

  Тъй като на това ниво съзнанието на духа все още не е достатъчно развита, хората се управляват от техните физически умове (Прочетена: Структура на ум). Това е незряло състояние на детето. Децата все още не са развили своя духовен ум, така че те зависят от любяща среда, сигурността и защитата на техните родители, които се очаква да бъдат в резонанс завършването Етап на Любовта. По този начин, на това ниво хората са силно уязвими и извършени от емоциите на другите и по този начин клюки, негативизъм, критика, лесно може да ги наркотици надолу в сатанински - Непринципно царство.

  След това човек се развива, за да резонанса в Ниво растеж (300-400 Hz), той навлиза в духовния свят на Рая. На този етап, изведнъж човек става по-склонен (резонанс на 300), за да учи и разбира истината; той приема (резонанс на 350), следва и практикуват, и най-накрая достига резонанса на разума (резонанс на 400). Това означава, че умът му вече може да работи напълно свободно и нормално. Той може сам, функция чувстват и мислят правилно и много продуктивно. Защо? На този етап не е зъл дух свят намеса. По този начин, той може да се чувства правилно Райт и погрешно според Божия абсолютен стандарт. Това беше нивото, достигнато само чрез топ светци ниво в християнството. На сърцето на този човек ниво е много отворен, те са готови да живеят за другите, все пак те са уязвими по отношение на сексуалните изкушения.

  В Степен на завършеност (съвършенство), вибрирамме в любов, радост и мир, сърцето достига 500 до 600. Много малко хора могат да достигнат временно този резонанс, чрез много духовни практики, молитва и медитация. И все пак, те не са на това ниво на растеж. Единствените хора, на това ниво са Истинските Родители. Защо? Това е едно ниво не може да влезем сами. Трябва да бъдем перфектна двойка, да живеем в името на човечеството и на Божията воля. Само като съвършена двойка, усъвършенстване на основата на позицията на семейството четири, ние навлизаме в царството на Божието директно господство (резонанс над 700).

  Въз основа на квантови изследвания бе развит ефективен метод за лечение без пиене на хапчета - Кванто лечение (евтино, бързо и без нужда от доктори). Това Енергийно лечение използва здравословни вълни, които лекуват на квантово ниво. Прочетете за Квантовото био-енергийно лечение


  Related Posts with Thumbnails

  Вашингтон Таймс

  Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

  Прочети:
  Кой унищожи Комунизма
  Прочети: Автобиография на д-р Мун

  Вашингтон Таймс
  е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

  Най-четените статии