Думите препрограмират нашето ДНК


Думи и честоти пренареждат ДНК
Учените доказаха, че ДНК може да бъде препрограмирана чрез думи и трептения.

Руски изследвания на ДНК обясняват феномените, като ясновидство, интуиция, енергийно лечение, себелечение.  Това дава основа за нов вид лечение, където ДНК може да бъде повлияно и репорграмирано чрез думи и честоти. Това означава че молтвите и медитацията могат да променят живота ни.

Само 10% от ДНК се използват за синтез на протеини. Повечето уени досега са се занимавали точно с тази част. Но екип от Руски учени започва да изследва останалите 90% от генетичния материал, приет за “отпадъчна ДНК”. Резултатите от проучването са направо революционни!

ДНК е нещо като биологичен интернет

Според изследването, ДНК не участва само в изграждането на тъканите, а също така служи за носител на информация, използва се и като инструмент за комуникация. ДНК следва същите модели, семантика и граматика, като тези при човешката реч. Учените стигат до заключението, че езиците по света не са произлезли спонтанно, а са проявление на механизмите работещи в ДНК.

ДНК действа като супер кондактор. Руският биофизик и молекулярен биолог Пьотр Гаряев изследва вибрационното поведение на ДНК. Живите хромозоми функционират точно като “солитонен / холографски” компютър. С помощта на лазер те успяват да въздействат на ДНК молекулата (или да четат информация от нея) без да е необходимо каквото и да е декодиране. “Може просто да използвате изречения и думи!” Експериментално доказано е! Живата ДНК [в живите тъкани] винаги реагира на лазера носещ в себе си речева информация.

Лечение чрез честотно въздействие вурху ДНК

Експериментът по-късно е повторен и с радио-вълни. Това най-накрая обяснява, защо самовнушението, автогенните практики и хипнозата могат да имат изключително силно въздействие върху телата ни. Днес вече се произвеждат кристални пръчки за квантови био енергийно лечение. С тях можеш да лекуваш множество болести. Те възстановяват ДНК веригите и казват на тялото да се върне в здравото си първоначално състояние.

С други думи, днес учените  изобретяват устройства, с които успешно влияят на вътреклетъчните процеси – всичко това само със светлина и радиовълни. С този метод успешно се поправят грешки в генетичния материал. Екипът на Гаряев доказва, че гени повредени с рентгенови лъчи могат да бъдат напълно възстановени. Дори успяват да копират подредбата на една ДНК молекула върху друга! Учените успешно трансформират ембрион на жаба в ембрион на саламандър!

Много духовни учители са използвали силата на мисълта и думите, за да въздействат върху тялото и личността на индивида. Тези експерименти обясняват и възпроизвеждат този ефект. Нужна е определена честота за да установите съзнателен контакт с ДНК. Това е възможно за всеки, но човек първо трябва да се научи на самодисциплина и контрол над мислите.

Емоциите въздействат на нашето ДНК

Различните емоции имат различна честота, която неизбежно влияе различно на нашето ДНК. Емоциите на Любовта имат висока честота от 528 hz. Тази честота е полезна и има лечителна сила за нашето ДНК. Всъщност, тези честоти на нашето ДНК ни карат да чувстваме хората още преди да ги познаваме или да сме говорили с тях. Помислете си на каква честота са хората, които постоянно се оплакват или говорят за проблеми и болести.

Учените смятат, че ДНК действа като супер-кондактор, като привлича информацията и я предава на нашето съзнание и на тези около нас. Този процес на хипер-комуникация е най-ефективен в състояние на дълбока релаксация. Стресът, тревогите и активната умствена дейност възпрепятстват осъществяването на връзката, като информацията бива загубена или напълно унищожена.

Ние сме взаимно свързани

В природата хипер-комуникацията действа от милиони години. Организирането на потоци от насекоми, ята на птици, пасажи, стада… въобще цялата организацията в природата, учените преписват на ДНК и хипер-комуникацията.

Защо тогава модерният човек не използва тези възможности за хипер-комуникация, тази природна дарба? Когато кралицата мравка бъде отделена от колонията, строежите продължават да вървят по план. Ако тя обаче загине, строежите спират мигновено, нито една мравка в колонията вече не знае какво да прави. Явно кралицата може от голямо разстояние да информира колонията.

В състоянията на хипер-комуникации можем да получаваме информация отвъд индивидуалните ни познания. Никола Тесла сам казва: “Затварям очи и всичката тази информация нахлува в главата ми, чертежи, схеми, а аз трябва да ги построя!”. Множество ключови личности в нашата история са твърдяли, че идеите им са се явили насън, че са получавали прозрения или видения. Най-великите идеи са се родили по този начин.

ДНК: Антена към духовна информация

Ние тепърва правим първите стъпки в област и познания, които ще променят света. ДНК се оказва антена към духвна информация. Все повече хора използват т.н. "Мускулен тест". Чрез него може да се получава информация от вътрешното ни аз. "Емоционалния код" е система за лечение, базирана на този метод.

Ефекта на освобождаване силата на ДНК чрез този метод, е толкова силен, че дори костите се наместват, без физически допир. Тялото само дава отговор, за първопричината на всяка болест и каква закелещена енергия или емоции тр. да бъдат освободени.

Освобождаване потенциала на нашето ДНК

Според Откровението на Принципа, сега е времето когато започваме да възстановяваме тези си способности. Участващите в програмата на ЦРУ за 'Дистанционно духовно виждане'  установяват, че всеки човек притежава тези способности. С практика те могат да се развивят.

ДНК изследвания показват, че има шест нива на кодове в нашето ДНК, които се отключват едно по едно. Те се разделят на две групи; Първите три отговарят за развитието на физическото ни съзнание - 'Физическата душа'. А следващите три групи ДНК отговарят за развитието на нашия дух - 'Духовната душа'. Едва когато отключим всичките 6, ние можем да постигнем пълно единство между дух и тяло.

Отключване на ДНК нивата ни определя като тип хора:

ФИЗИЧЕСКИ НИВА
1 ниво: Оцеляване - свързано с най-ниските инстинкти за оцеляване; Секс и пари.
2 ниво: Удоволствие - свързани с пиене, ядене и партита
3 ниво: Сила - да поставиш себе си над другите; лидерство и доминиране.

ДУХОВНИ НИВА
4 ниво: Любов - (хоризонтално) да служим и изпитваме състрадание - Емпатия.
5 ниво: Истина - (вертикално) да чувстваме истината, имаме силата да я следваме без да съдим другите.
6 ниво: Обединение - да развием духа си, чувстваме и постигаме единство с другите.

Така и физическия и духовния аспект в нас минават през период на израстване от 3 нива: Формиране, Разтеж и Завършеност. Хората при които е отключено само 1 ниво на ДНК-то им, са силно зависими и основно ръководени от сексуалните инстинкти. При тези на които е отключено 2 ниво доминиращи са яденето, пиенето и партитата. Отключването на 3 ниво е вече на степен завършеност. Това е добре, но ако следващите духовни нива не са отключени, тези хора се превръщат в доминиращи, тирани, манипулатори. Те са психопати - понеже при тях все още не е отключена способността на емпатия. Те са неспособни на съчувствие, а се стрмят със всякакви средства да доминират и имат власт. Те усъвършенстват логиката, лъжите, манипулациите и заблудите до степен, където едва ли можеш да се усетиш какво правят. С други думи могад да вършат най-голямото зло, а да мислиш че са най-добрите от всички. Днешният свят е доминиран от личности на това ниво. Това е валидно за всички свери на живота - политици, банкери, дори и в религиите.

Имайте в предвид, че духовните и физическите нива, в идеалния случай, би трябвало да се развиват и отключват паралелно. Но след Грехопадението това не е така. Отделянето на пръвите предци от Бог е причината, защо потенциала на нашето ДНК остава неотключен до днес.

Ако човек е отключил духа си на ниво Формиране, е отключено 4 ниво в неговото ДНК. Тогава той е способен да чувства емпатия, състрадава и има силното желание да помага на другите. Но без отключено 5 ниво (Истината), той е неспособен да чувства истината. С други думи липсва вертикалата - ориентира. Затова тези хора могат да бъдат емоционално нестабилни и често да се депресират. Те лесно съчувстват на грешната природа и желания на другите. Например, биха разглезили децата си, дори стимулирали егоистичните им желания от състрадание. Те биха изпитвали състрадание към неправилни и неморални поведения, като хомосексулизма, свободния секс, развода и т.н. Днешния Светски Хуманизъм и резултатната егоистична култура на свободен секс и разводи, са доказателство, че в най-високото ниво отключено в днешното общество е 4-то.

Но хората при които е отключен ДНК кода за истината, имат антена към правилно и неправилно. Те обичат правилното и състрадават с него, но към неправилното поведение чувстват само болка (болката която то причинява на Бог). Това е защото ДНК антената им за истината е отключена. Малцина са тези в днешния свят, при които това ниво на тяхното ДНК е отключено. Те често са преследвани, фалшиво обвинявани и дори убивани.

Достигаме съвършенство, когато всичките 6 нива на нашето ДНК са отключени. Последното 6 ниво, отключва пълния ни потенциал на Божии деца, на Божествената си природа. Тогава ставаме съвършенни индивиди и достигаме единство на дух и тяло.

Когато отключи 6 ниво на ДНК, човек става 'Храм на Бог', 'Едно с Бог' и чувства неговото сърце, като свое собствено. Неговите интелект, емоции и воля откликват директно на Божиите интелект, емоции и воля. Затова, такъв човек може да обедини целия свят, понеже чувства стойността на всеки и начина по който Бог работи чрез всеки човек.

Възстановяване на човешкото ДНК

Ако погледнем дори най-развитите хора на съвестта и религиозните лидери, виждаме, че почти никой не се е докосвал до това ниво. Вместо обединение и живот за другите, нации, учени и религиозни лидери, са се опитвали да доминират над другите чрез войни и сила. Биейки се в гърдите, че са по-добри от другите, само са доказвали, че духовните нива на тяхното ДНК все още не са отключени.

През историята физическите желания са доминирали над духовните, понеже те не са били отключени в нашето ДНК. Но сега сме на прага на голяма промяна. Живеем в епоха на сбълък между хората на фисичексото съзнание и тези на духа. Едните са доминирани от секс, храна и пари. Другите търсят ценностите на любовта, истината и доброто. Предстои да се отключи най-висшата степен на Единството. Единството ще стане на всички нива; дух-тяло; съпруг-съпруга, родители-деца, религия-наука, нации и космос (физически и духовен свят). Това ще е и момент на единението между Бог и човека.

Един единствен човек, в историята до днес, е показал, че неговото ДНК е напълно отключено. Това е единствения човек в историята отдал живота си за обединението и мира между всички религии, раси, нации и култури. Това е човека получил най-много преследване, оплюване и хвърляне 6 пъти в затвора, точно заради тази си обединителна дейност. Това е човека преследван защото е вдъхновил милиони да включват междурнародни, междурасови и междурелигиозни бракове - преодолявайки така историческите бариери, омраза и предразсъдъци, чрез истинска любов.

Това е човека, който спря по мирен път Студената Война (отнела живота на над 200 милиона). Прочетете, Кой сложи края на Комунизма? Нещо, което ЦРУ, САЩ и много други сили се опитваха да направят с военна сила, но не успяха. Това е човекът, чието учение разкри как да спрем конфликта между нашите дух и тяло, и да ги обединим; как да постигнем единство между съпруг и съпруга, родители и деца, чрез истинска любов.

Самото ДНК доказва, че този човек, Сан Мьон Мун, е Месията, Миротвореца, Обединителя, който човечеството и религиите са очаквали. Единствено неговата визия за мир има обединителната сила да промени света. Дори Библията ясно предсказва, че преди Второто пришествие, никой няма да може да сложи край на конфликта между духа и тялото.

Нужен е съвършен човек, в когото всичките нива на ДНК-то му са отключени, за да може да разкрие пътя за единство на всички нива - индивидуално, семейно, национално, световно и космическо (между физическия и духовния свят). Той вече дойде, само трябва да изучите Изпълнения Завет, който той разкрива за човечеството, да го разберете, практикувате и въплатите в живота си, за да отключите пълния потенциал и на вашето ДНК.
ДНК се влияе от думите ни
Прочетете още:
снимка
ЖИВОТЪТ: Случайност или "Интелигентен дизайн"

Световен контрол от извънземни Хуманоиди: Тайни общества, Илуминати и Конспирация

Конспирация, Илуминати, Световен контрол, Хуманоиди, Извънземни, Тайни общества, Банкова корупция
Световен контрол от извънземни Хуманоиди 
Световен контрол, Хуманоиди, Извънземни, Тайни общества, Банкова корупция

Бивша банкерка от Световната Банка казва, че 'Други същества' контролират земята. Тайни общества и мрежа за световен контрол от хуманоиди; банкова корупция

Керън Хадис е била на висша позиция в Световната Банк в продължение на 12 години, преди да реши да разгласи корупцията в Световната Банка, както и други шокиращи факти за мрежа за световен контрол.

"Групата която стои зад мрежата от световен контрол... е управлявана от хуманоиди, които не са човешки същества. Те са много умни, математически, но не са креативни. Имали са още по изявлена управленческа сила в епохите на древните цивилизации. Имат удълвен скалп, могат да се възпроизвеждат в смешение с човешките жени, но потомството им е безплодно. Заради тях живеем в свят на секретни общества и тайни, а информацията, която би трябвало да е обществена е крита от обществото."

Това са някои от шокиращите заявления на банкерката Карен Хадес, скоро след като привлече вниманието на пресата с изявлението, че светът е във 'Валутна война', че Федералния резерв продължава да принира пари, което ще доведе до срив, а тези които стоят зад тази система дъжат световните медии и ни контролират. Хуманоиди са в основата на злото в историята
"Ние сме жертви на други същества - Хуманоиди с голями мозъци" - Д-р Ед Спенсър
От Книгата на Енох (първата значима човешка книга) разбираме, че точно създателите на тези хуманоиди са възпротивилите се на Бог ангели, които фалшиво се представяли за наши богове и създали първите Сатанински цивилизации на земята. Точно под тяхно водене хората са се научили на войни, разврат и всяко зло.

Това обяснява защо случаите на отвлечени от Извънземни са изпълнени с ужасяващи, демонични преживявания. В самото присъствие на тези същества отвлечениет чувстват неописуем страх. Излседователи ги описват като Демони. Но специалистите изследвали хиляди случаи, откриват един шокиращ, пазен в тайна факт. Споменаването на Исус Христос внезапно прекъсвало преживяването на обсебване.

Фактите показват, че това са духовни създания, които всячески се опитват да възпроизведат свои потомствени, физически хибриди, чрез които да влияят и управляват нашия свят. В потвърждение, много от изледователите на НЛО феномените считат, че това са прояви от друго измерение. Това е причината т.н. 'летящи чинии' да се появяват внезапно, променят формата си и изчезват също тъй внезапно - те не са от нашето измерение.

Сексуалните връзки с Извънземни
Световен контрол, Хуманоиди, Извънземни, Тайни общества, Банкова корупция
В миналото те са наричани паднали ангели. Много писания, включително и Библията, ги описват, като летящи с огнени колесници. Но Енох описва, как лидерът на тези паднали ангели е изнасилил първата жена, Ева, и е повел ангелите да имат сексуални връзки с жени.
Историята за грехопадението Енох свързва с Бит 6:1-6: падналите ангели, които слизат и имат сексуални връзки с земни жени. Архангелът водител на тези отклонили се ангели, прелюбодействал сексуално с първата жена, Ева. От там човешката любов се развратила и потомството на Адам и Ева се отделя кръвно от Бог. - Пророчествата на Енох
'Принципът', ново откровение, разкрива ясно 'Коренът на злото'. Извънземните ангели, помагали на Бог при сътворяването на човека, виждат, че Той ни е създал като свои деца - с творчески способности и свобода, които те не притежават. Защо ние сме Божии деца, а не те? Те са служебни духове и не са способни да изпитват любов, нямат семейства и не могат да имат потомство. По тази причина те не отразчват характеристиките на Бог и не могат да разберат Неговото Родителско Сърце. 

Луцифер (Ангелът на светлината - любимец на Бог, до този момент) ревнува и се разбунтува срещу Бог. Луцифер пожелава да има контрол и над физическия свят, така както е бил лидер на ангелите в духовното измерение. 

Не случайно тайните Сатанистки общества, като 'Илуминати', почитат точно Луцифер. Не случайно влиянието на тези другоизмерни същества над човечеството, води до появата на Войни, Диктатури (като Нацизма и Комунизма), масови убийства и сексуален разврат. Те нямат чувство на емпатия нито способност да разберат ценностите на семейството.

Пипалата на Световния контрол
"Духовния свят е по-реален от реалноста в която сме ние. Всичко започва от духовния свят за да се случи тук... Има война която се провежда на духовно ниво." - Джон Рамирес, Разобличаване на Сатанинската тактика

За да постигне целта си Луцифер манипулира хората, като първо съблазнява Първата жена. Научава я на сексуалното познание, но не с цел за постигане на истинска любов и истинско семейство, а с егоистичната цел да я използва и манипулира. Сега разбирате, защо 'Илуминатите', както и всички сатанински (езически) религии са правели сексуални оргии, за да вдъхновят фалшивия си бог.

Това сексуално прелюбодеяние с Луцифер отделя майката на човечеството от Бог. Чувствайки гузна съвест и липса на Божията любов, тя търси утеха в Адам и го съблазнява по същия сексуален начин, както я е научил Луцифер. Затова и до ден днешен виждаме как възрастни мъже съблазняват млади, наивни момичета и как жените използват сексуална съблазан да манипулират наивните мъже.

Сатанински цивилизации създадени от извънземни

Чрез сексуалното грехопадение човешките праотци се отделят потомствено от Бог и свързват кръвно със Сатана. Не само първите педци, но и цялото потомство; цялата история от там на татъка е контролирана от групата на Луцифер превърнал се в Сатана.  От позицията да служат и помагат на хората, падналите ангели заемат позицията на фалшиви господари над човечеството. 
"Не можем да пренебрегнем факта, че откритите скелети на хуманоиди с големи мозъци са били в управляваща позиция. Изследване на ДНК показва, че те не са от човешки произход, а кръстоска с друг вид..." - Д-р Ед Спенсър
Слизайки на земята тези извънземни същества създават хибридно потомство, използват човешкото невежество и се представят за наши богове. Те обучават хората на всякакви духовни и технически познания, с егоистични, аморални и извратени цели, с център себе си - отделяйки ги така от Бог. 

Митовете за Атлантис се отнасят точно за тези грешни, високо развити общества - господствани от тези извънземни демони. Целта на потопа е да сложи край точно на тази развита от тях цивилизация на злото, изпълнена с хомосексуализъм, педофилия и разврат - неща които и днес конспирацията на тайните общности разпространява работейки чрез елита на Холивуд, Медии и Политици, контролирани от тях.

Ако не вярвате, гледайте видеото за Сатанинските символи на Илуминати в Уол Дизни. Бивш Президент на Еф Би Ай разкрива мащабите на дейността на Илуминати и Сатанисти в отвличания на деца за педофили в елита на Холивуд, ЦРУ и дори в Белия Дом. Може да гледате презентацията му: Сатанински-Илуминати Контрол на съзнанието
 
Извънземните отделят човечеството от Бог
Световен контрол, Хуманоиди, Извънземни, Тайни общества, Банкова корупция
Д-р Спенсър и други съвременни изследователи говорят за 'Войната на хуманоидните създания срещу нас'. Под влиянието на тези демонични сили в историята се развива сатанинска мрежа обхващаща всички области на живота и упражняваща световен контрол на злото. Болестите, войните и корупцията са дело на тези влияния, целящи пълен контрол над човечеството. 

Ако искате да разберете как сатанински Демони работят около нас, гледайте свидетлството на бившия сатанист, Джон Рамирес.Свидетелството на този бивш сатанист показва как духовните сили работят; кога и как злите сили имат сила - работейки с обект на земята; как си разпределят раьоните; кога добрите могат да дадът протекция, а злите не могат да направят нищо.

Но това е най-малкото. Сатанински идеологии доминират човечеството с егоистични, хуманистични и материалистични учения (Нацизма, Комунизма, Светския Хуманизъм). Те директно атакуват Божият идеал за истинска любов и истински семейства. Егоизма и конфликтите доминират света на всички нива, създавайки сатанински бариери между хората. Това е духовната война между Бог и Сатана, която е навсякъде около нас.

Свободният секс, посят в Едемската градина, и хомосексуалността, практикувана от Ангелите, обсебват човечеството в безумния стремеж да се унищожат семействата и доведат сексуалността до нивото на окултни сатанисни ритуали. Медии, политици и университети са превърнати в инструмент за пропагандирането на тази сатанинска идеология. 

Кой е контролирал историята до сега
Световен контрол, Хуманоиди, Извънземни, Тайни общества, Банкова корупция
Бог е в окаяна позиция. Той е отделен от своите деца и творението си. Всичките му усилия, през историята, да издигне личности, които да събудят истинската, добра същност на хората, са били лесна плячка за грешното общество - манипулирано от тези невидими сили на злото. 

Едва днес, във времето на Второто Пришествие, започваме ясно да виждаме задушаващата същност на мощните монополи във фармацефтиката, енергетиката и другите области на живота. Но това не става изведнъж. На Бог му отнема десетилетия и столетия, докато направи фундамент и издигне личности, които да могат поне стъпчица да придвижат човечеството към добро, а всеки провал е връщал провидението назад и усложнявал нещата. Както настоящия Папа заявява:

"Когато четем относно Сътворението в Бибие, рискуваме да се подлъжем, представяйки си, че Бог е магьосник с магическа пръчица, способен да прави всичко. Но това не е така. Той създава човешките същества и ги води да се развиват в съответствие с вътрешните закони, които Той е дал на всички, за да могат те да достигнат завършеност." - Папа Франциск
След 2000 години подготовка, дори Исус, който е имал директна връзка с Бог, бива убит от манипулираното общество. Отнема 2000 години изплащане, за да може в наши дни Бог да подготви света за пълната истина и да разкрие същността на злото. Принципът , разкрит от Учителя Мун, е тази нова истина, която ще сложи края на невежеството и грешната история. Той показва с шокираща точност, как Бог е работил в историята и какво ще се случи в нашите дни. Сатана прави всичко по силите си, за да не могат хората да чуят тази истина, която ще сложи край на сатанинските стени и бариери. Дните на злото са преброени в момента в който човечеството се събуди за истината.

Дните на злото са преброени

Дните на злото наистина са преброени. В момента човечеството се събужда за истината. Светът вече е обединен. Стените вече са разрушени. Всичките Архангели и техните структури на земята от 1965 г насам са работели за поставянето на световен фундамент за изграждането на Небесното Царство на замята. Остава само човечеството да се освободи от предразсъдъците си и да позволи това да се случи. 

Сега осъзнаваме, че в илюзиите на личните ни страхове, ние сме тези, които в желанието си да вършим Божията Воля, сме блокирали осъществяването на Божия Идеал. Време е да се разкаем и да спрем да караме Ангелите да воюват едни срещу други заради нашите страхове. Скоро невежеството ще изчезне и всички ще разберем това. Живеем на прага на появата и изграждането на Космическата Нация на Мир и Единство. .

Световен контрол, Хуманоиди, Извънземни, Тайни общества, Банкова корупци

 • 2012 година: Няма да има КРАЙ НА СВЕТА!  
 • снимка
  Ванга предсказа - Америка ще рухне
 • снимка
  Кой е Месията според Настрадамус

 • Световен контрол, Хуманоиди, Извънземни, Тайни общества, Банкова корупция

  Какво е Небесното Царството: Думи на Учителя

  Какво е Небесното Царството Божието царство царството Небесно Думи на Учителя Мун  
  Какво е Небесното Царството
  Думи на Учителя Мун

  Основната молитва на Исус Христос бе Божието царство да се установи на земята. Исус ни учи, преди да мислим за своите нужди, да мислим, живеем и работим за субстанциалното установяване на това Божие Царство на земята. Бихме били хипократи, ако цитираме молитвата на Исус, а говорим и действаме срещу установяването на Божието Небесно Царство на земята.

  Какво представлява Небесното Царство? 
  Какво е Небесното Царството Божието царство царството Небесно Думи на Учителя Мун
  "Какво е Небесното Царството? Това е мястото, където обичаш хората по света, както свое собствено семейство, и хората, които правят това са гражданите на Небесното царство", заявява Учителя Мун

  Първото човешко семейство се провали да създаде традицията на истинск алюбов.
  Адам и Ева трябваше да се обединят в любов като съпруг и съпруга и да отгледат деца. Така би се изпълнила Втората Благословия (Семейно съвършенство).  
  Ако Божията цел за Творението бе реализирана по този начин, на земята щеше да бъде установен един идеален свят без никаква следа от грях. Ние наричаме този свят Небесно царство на земята. Когато живота им в Небесното царство на земята приключи, хората влизат в духовния свят и естествено се радват на вечен живот в Небесното царство на небето.  (Принципи на Творението)

  Съвършенното семейство на истинска любов щеше да прерастне в общество, нация и свят на Божията любов. Ако Божият идеал - Небесното Царство, е свят на Мир, където всички хора живеят един за друг, в разбирателство, като едно Световно Семейство, то къде започва това царство?

  Царството Божие е вътре в нас
  Какво е Небесното Царството Божието царство царството Небесно Думи на Учителя Мун
  "Исус каза: "Царството Божие е вътре във вас." Според тази декларация, къде трябва Царството Божие да започне? То трябва да започне вътре във всеки един човек. Всички вярващи днес, включително и ние, копнеем да живеем в Небесното Царство. Ние трябва да мислим: "Небесното Царство е вътре в мен и заради мен това Царство е възможно." - Учителя Мун

  Затова трябва да станем като Истинските Родители. Трябва да живеем като тях и да прегърне небето и земята, целия свят и човечеството. Едва тогава можем да кажем, че сме наследили Божията традиция на Истинска любов и живот за другите.

  Ключът е да обичаме врага си
  Какво е Небесното Царството Божието царство царството Небесно Думи на Учителя Мун
  Както казва д-р Мун: "От момента, в който можете да обичаме врага си, Небесното царство ще дойде." Това е пътя на любовта.

  "Като членове на Обединителната църква, ние трябва да обичаме всички, Първо ние трябва да обичаме враговете си, независимо дали са лични врагове иливраг на ниво семейство, нация или свят. Трябва да ги обичаме повече от всеки друг." - Учителя Мун

  Това е революционно и ключово учение за постигането на Световен Мир. Само с Истинска любов могат да се премахнат стените и бариерите, разделящи хората. Исус казва на учениците си да не се карат, кой според тях е най-голям в Небесното царство, а да знаят, че този който живее най-много за другите, той е най-голям.

  Последствия от липсата на любов
  Какво е Небесното Царството Божието царство царството Небесно Думи на Учителя Мун
  Ако християните, или вярващите от другите религии, бяхме практикували това учение, то нямаше да има междурелигиозни спорове, войни и конфликти. Дори Атеизма нямаше да се развие в 19 век, ако Християнството бе практикувало любов, сместо насилие, към враговете.

  "Ако имате такава голяма любов, че можете да обичате дори и врага си, тази сила ще се стопи всичко. Бог се нуждае от движение, което може да се претопи грешния свят и да го промените в един добър свят." - Учителя Мун

  Шампион на Истинската любов
  Какво е Небесното Царството Божието царство царството Небесно Думи на Учителя Мун
  Затова Истинския Баща, д-р Мун, се моли с думите: "Моля те позволи ни да разберем, че ако не постигнем небесното царство на любов и мир в себе си, то славното Небесното Царство няма нищо общо със нас." И наистина, грешния свят, на войни, корупция, насилие, аморланост и престъпност, е резултат от липсата на любов в сърцата на хората. Не Бог е изградил светът на злото, а ние, приемайки егоизма в сърцата си. За да станем истински деца на Бог, трябва да се научим да обичаме с Божията любов.

  "Преподобния Мун, основателя на Семейната федерация за световен мир, е един човек, който е прегръща всички, включително и добрите хора и злите хора, опитвайки се да претопи всичките им качества с истинската Божия любов. Никой досега не е мислил по този начин, камо ли да е живял целия си живот по този начин. Без съмнение, цялото човечество ще започне да живее според тази единна традиция. Истинския Баща и Истинската Майка са отдали целия си живот в името на своята мисия, да прегърнат света на врага."
  "Някои хора смятат, че ако умра Обединителната църква ще избледнее и умре. Защо няма да се случи това? Аз удрям камбаната на любовта с всичката си сила, и ако умра милиони Преподобни Мун ще излязат да удрят тази камбана на мое място." - Учителя Мун

  Семейството е училището на истинската любов
  Според учението на д-р Мун, семейството е мястото където чрез преживяванията си се научаваме да обичаме като деца, братя и сестри, съпрузи, и накрая с безкористна родителска любов. Семейството е крайъгълния камък на обществото и основата за разрешаването на всички социални проблеми. Семейството е основата за щастието ни.

  Бог е наш Родител а човечеството е едно семейство
  Човечеството е глобално семейство, с център Бог, като наш общ родител. Отвъд вяра, култура, националност и раса, трябва да обединим усилията си за установяването на култура на истинската любов и истинските семейства. Д-р Сан Мьон Мун, в обръщение към световните лидери, заявява: “Аз мога да предвидя една велика промяна, една революция идва на света, не чрез огън или куршум, но чрез истината на Бог, разпалваща човешките сърца. Аз съм дошъл да възпламеня тази духовна революция, една тиха революция, която променя човека от егоизъм към алтруизъм”
  Какво е Небесното Царството Божието царство царството Небесно Думи на Учителя Мун
  Целта на Месията
  Грехопадението 
  Последните дни  

  Related Posts with Thumbnails

  Вашингтон Таймс

  Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

  Прочети:
  Кой унищожи Комунизма
  Прочети: Автобиография на д-р Мун

  Вашингтон Таймс
  е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.