Чрез Истинска Любов към Световен МирСветовното Обединение и Обединението на Севера и Юга ще се осъществи чрез Истинска Любов

Д-р Сан Мьон Мун

Речта е изнесена пред бивши и настоящи президенти, политици, учени и религиозни лидери от цял свят на 80 му рожден ден, на Олимпииския стадион, Сеул, Кореа, 10 февруари, 2000

Преп. Д-р Мун е известен с ролята си за падането на Комунизма. Вашингтон Таймс е най-цитирания вестник на САЩ и е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка по време на Студената Война.

Новото хилядолетие е време за изчистване на разделенията и конфликтите от миналото и да установим едно световно семейсто на хармноия и обединение. Бих желал да зпочна изразявайки благодарност, че ме поздравявате на моя 80-ти рожден ден. Най-вече бих желал да върна на Бог цялата чест и слава, която ми бе дадена, понеже Той е този който е бдял над мен до този ден.
.
Поглеждайки назад, животът ми никога не бе лесен. Той бе изпълнен със страданието на моя народ и безбройните трудности, които хората ни изтърпяха. Като момче на 16, аз влязох в контакт със Небесната Воля чрез молитва и през целия ми живот след това аз отдадох цялата си душа и енергия за осъществяване на Божията Воля.
.
Аз разбрах, че основната причина за човешкото нещастие е грехопадението, което прекъсна връзката ни с Бог. Като резултат, човешките същества изпадат в състояние на духовно невежество. В усилието да разреша фундаменталните проблеми причинени от това, аз изнесох публични речи в над 10 000 случая на множество места по целия свят представяйки истинското виждане за човечеството, света и историята на базата на Богизма.
Тези речи бяха преведени на 12 езика и публикувани в 300 тома. Съдържанието на тези речи не е резултат от обстойно изучаване на исторически документи. Моите заключения не са резултат на научно изследване. Аз достигнах до тези отговори на фундаментални въпроси, чрез общуването си както с видимия така и с невидимия свят.
.
Въпросът за обединението на Корейския Полуостров е единственото желание на народа ни и последната крачка за приключване на глобалната Студена Война. Така че днес, изразявайки благодарноста си за това, че подготвихте този значим форум, аз бих желал да говоря пред вас на темата, “Световното Обединение и Обединението на Севера и Юга ще се осъществи чрез Истинска Любов,” и да изложа пред вас основните отговори за начина за постигане на обединение.

Мишената на Сатана е самия Бог

Обединението на нашата страна включва повече от обединението на самата територия. То започва с обединението на човешките дух и тяло, разделени в резултат на грехопадението. Това е моделът за обединението на света. Така че този въпрос трябва да бъде разбран от перспективата на Божието провидение за спасение. То трябва да се разреши на провиденческо ниво.
.
Каква е крайната цел на Сатана, която се крие зад историята на борби между доброто и злото? Още с появата на този конфликт в резултат на грехопадението на първите човеешки предци, Сатана имаше, като ясна цел Самия Бог. Бог е вечен, непроменлив, абсолютен и уникален, и стандарта на неговия изначален идеал за сътворението също трябва да притежава такива качества. Ако попитате Бог директно Той ще потвърди това което казвам.
.
Как Бог ще отговори, ако Сатана го попита, “Бог, когато ти ме сътвори, като архангел в началото, дали го направи от любов, която е временна или е вечна?” Мисля, че Бог ще каже, че е сътворил архангела от любов, която е вечна. Ако Той каже, че Неговата любов бе временна, тогава той самия би бил един непостоянен Бог. Ако Той не запази стандарта да обича Сатана вечно, в края на краищата ще дойде момент, когато Той няма вече да е способен да упражнява авторитета си по отношение на Сатана. Така че без значение колко Сатана може да опонира, Бог няма друг избор освен да положи условия да обича Сатана.
Сатана казва на Бог, “Аз станах зъл разбойник в резултат на грехопаденеито, но ти и добрите хора не можете да използвате методи подобни на моите, нали? Аз може да харесвам да се бия, но ти не се предполага да харесваш войните. Дори когато си ударен трябва да търпиш, нали? Поради това Божията философия е тази на несъпротива. Защо? Понеже докато светът на небесния идеал не се прояви на земята, Бог трябва да обича архангела, който стана Сатана, независимо от обстоятелствата. Без зна чение колко много проблеми Сатана причинява Бог не може да го накаже. Бог може да достигне пълна победа единствено, когато Сатана сам изповяда пред Него, “О, Бог наистина е Бог. Аз се подчинявам пред Теб.” Това е проблема.

Исус нямаше чувство за мъст

Поради това Бог е в позиция, обвързана със Сатана. Тъй като принипния път за възстановяване е Бог да доведе Сатана да се подчини чрез любовта, то и ние, които сме Негови деца трябва да вървим по същия път. Без значение дали човек е преследван по целия свят и е считан за световен враг. Този човек трябва да постави условие да е обичал тези които му опонират. Спрямо този аспект Божия съвет да “обичаме врага си” е изключителна истина. Всъщност, това е една от бойните стратегии на Бог. Тези думи звучат просто. Никой не е разбрал обаче, че те маркират граничната линия между победата и загубата в битката между Бог и Сатана.
.
Ако Бог приемеше философията да гледа на Сатана, като на Свой враг и търси отмъщение срещу него, то Бог никога нямашше да бъде способен да застане на върга на победата. Така че, Бог заявява, “обичай своите врагове,” и използваше стратегията на любовта. Думите “обичай врага си” представляват също и кулминацията в учението на Исус. Забележително е че Исус, еднородния син на Бог, застана пред Сатана молейки се за него въпреки факта, че Сатана се опитваше да го убие. Ако Исус, увиснал предсмърно на круста, пазеше чувства за отмъщение към враговете си Божието провидение щеше напълно да бъде унищожено. Точно понеже Исус преодоля смърта с молитва враговете му да бъдат благословени и за любов към враговете си, Сатана бе подчинен в този момент.
.
Така квалификацията да е Божие вечно дете беше изпълнена. Дори Сатана признава тази квалификация. Вие също ще бъдете способни да застанете пред Бог и заявите, “Хей Сатана, не съм ли аз със сигурност син на Бог?” и Сатана ще отвърне, “Да, така е.” Ние трябва да се държим по такъв начин.

Нация на врага

При тези условия Бог целeше да осъществи провидението си с център Християнската културна сфера. Независимо дали в позиция на мъченици или всред кървава битка, ние трябва да прокараме движение да обичаме Бог и да обичаме враговете си. Трябва да поведем това движение в семействата си, в обществото и нациите си.
.
Римската Империя сурово преследваше Християнството, но бе доведена до преклонение пред лицето на любовта, която християните дадоха дори на вражеската нация. Това бе начина по който Християнството можа да стане световна религия. Началото на небесния път бе в страната враг на християнството. Досега обаче Християните единствено мислеха, как да обичат собствените си враговее, но това не е достатъчно. Ние трябва да обичаме нацията, която е наш враг и дори светът който е наш враг.
.
Началната точка по пътя към Небето е в нацията, която е наш враг. Докато не създадем основа за традиция на истинската любов и не тръгнем напред на базата на този фундамент, ние не можем да доведем Небесното Царство на Земята. Никога няма да има философия или идеология по-велика от традицията установена по този начин.
.
Когато Корея бе под Японско империално господство, Германия и Съединените Щати бяха врагове. Имайки предвид обстоятелствата по това време, Япония и Корея бяха врагове. Японците и кореийците бяха врагове. Американците и германците бяха врагове. Обаче аз обявих пътя на истинската Небесна любов, като доведох японци и германци в Америка, техния враг, казвайки им, че Америка се разпада и тяхната помощ е необходима за да я възобновим.
.
Наблегнах пред японците и германците, че те не могат да установят ново мислене способно да води човеечеството в новия свят, който Небето желае, докато не поставят условие да са обичали своя минал враг, Америка, дори повече от собствената си родна страна. Аз поставих тази традиция на истинка любов, като основа за ново начало. Докато хората не издигнат традиция според която да обичат нациите, които са техни врагове, Небесното Царство не може да бъде осществено на Земята. Само във истинската любов на Бог може да бъде установена такава историческа традиция.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии