За Исус и неговото семействоТРЯБВАШЕ ЛИ ИСУС ДА ИМА СЪПРУГА?

Дан Браун може да не е точен, но той предизвика невероятно любопитство по темата в "Шифъра на Леонардо." Американецът Рой Дайнър смята, че у него са останали повече въпроси, отколкото отговори.

Кой е моделът за добро семейство? Някои казват, че Исус не е дошъл да ни показва модел за истинско семейство. А по чий модел тогава се създават семействата? На Сатана! Затова свободнния секс, разводите, кавгите и злоупотребата с деца се случват ежедневно. Защо Бог който е всемогъщ не се намеси и не спре това? Определено Бог иска да ни покаже не само модел за съвършен индивид чрез Исус, но и модел за истинска семейна любов. Но защо това не се е случило?

ИСУС Е УБИТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

...понеже е убит ... Божието царство не идва. Ето защо е необходимо Второ пришествие за да се осъществи недовършеното.

Еврейските лидери решиха, че Исус е просто самообявил се Месия. А какво би станало, ако вместо това го бяха приели? Исус щеше да остане жив и със сигурност да създаде семейство, а от там безгрешен род, наиция и свят щяха да се развият с времето. Книгата на Енох дори пророкува, че потомството на Месията трябва да стане многобройно като звездите. Но понеже е отхвърлен и убит това не се осъществява и така и Божието царство не идва. Ето защо е необходимо Второ пришествие за да се осъществи недовършеното.

Но може би някои си мислят, че просто Исус не е имал мъжкия орган за тази работа или не е знаел как се прави семейство, единствено е знаел как да умре?!? Да не бъдем толкова бързи в заключенията си... Можел ли е да създаде семейство? Можел е! Искал ли е да създаде семейство? Искал е! Като безгрешен човек той чувствал тази нужда много по-силно от нас.

ИСУС И МАРИЯ МАГДАЛЕНА

В Кода на Давинчи се говори за връзката на Исус с Мария Магдалена. Да, има сведения за такава връзка в писанията. Но при внимателно изследване, тези цитати не показват реална семейна връзка, а само желание за създаване на такава. За съжаление Иисус бива убит преди да успее да създаде потомство.


Ако Исус Христос бе успял да се сдобие с деца, те нямаше ли да са съвършенни и да имат същата връзка с Бог като него? Нямаше ли децата на Иисус да бъдат безгрешни и способни да доминират Сатана? Помислете си, ако Исус имаше 10 деца и всяко от тях имаше по 10 деца, то колко съвършенни и безгрешни хора щеше да се появят преди още Исус да достигне 70 години. Това щеше да е края за Сатана и началото на Божия свят на доброто.


В тази светлина можем да разберем защо "ние трябва да се присадим към дървото на Исус". Изяснява се в каквъв смисъл той е "Истинското маслиново дърво", а ние сме "дивите". Грешните хора трябваше реално да се присадят към исусовата потомствена линия, която е отделена от първородния грях, потомствено предаден от Адам и Ева на цялото човечество. Така Сатана щеше да бъде буквално вързан, понеже нямаше да има обекти на земята над които да заклеймява кръвното право да им влияе към зло.

СЪВЪРШЕННИ ДЕЦА САМО ОТ СЪВЪРШЕННИ РОДИТЕЛИ

Родителите предават много от своите навици и мироглед на децата си. Децата просто копират и научават грешните навици и отношение на родителите си...

Ще си кажете, "какво ако човечеството щеше да разбере какво е съвършено семейство? -пак ли семействата щяха да си бъдат такива като сега? -защото ето виж, човечеството разбра какво е съвършен "човек" в лицето на Исус, но никой не стана съвършен като него?" И тук е основния момент, за да имаш съвършенни хора, те трябва да се родят и бъдат отгледани от съвършенни родители като Исус. Родителите предават много от своите навици и мироглед на децата си. Така че без Месията да създаде семейство той не може да посее семето за появата на други съвършени хора. Просто без съвършенни, безгрешни родители няма начин как да се появят безгрешни деца. Няма такъв начин! Децата просто копират и научават грешните навици и отношение на родителите си.

Съвършен човек, небесно царство не прави. Но съвършенно, безгрешно семейство, ще има безгрешни деца и от там... света ще се изпълни със съвършенни личности...

Но ако съвършен човек като Исус, който няма грях, създаде семейство раждането на безгрешно потомство е гарантирано. Разбира се, че Съвършен човек, небесно царство не прави. Но съвършенно, безгрешно семейство, ще има безгрешни деца и от там Божията потомствена линия ще се възстанови, света ще се изпълни със съвършенни личности и злото ще изчезне веднъж за винаги. Исус щеше да създаде семейство, от там безгрешен род, нация и накрая нов безгрешен свят. Но трябваше да бъде приет, за да осъществи това.

Исус не успя да създаде семейство

Библията винаги свързва Второто пришествие със свадба... А светът наистина се нуждае от модел за истинско семейство установен от Бог.

Защо когато Библията говори за Второто пришествие, все го свързва със свадба? Това е била болката на Исус, че не е успял да създаде семейство. Много по-важно от личните му чувства е че създаването на семейство е било централната му мисия! Без съвършенно семейство на земята, Божието царство никога не може да се установи, затова и Второто пришествие е необходимо в плът, за да довърши тази недовършена мисия, която Адам и Ева провалиха, а Исус бе убит и не успя да довърши... Провала не бе негов, а на подготвените да го приемат, еврейския народ, който се провали да разпознае и приеме Месията Исус.
Днес някои не изпитват нужда да създадат семейство. Едни са посветили живота си да достигнат лично съвършенство, а без него няма смисъл да създават семейство. Други пък ги интересува само егоистичното сексуално удоволствие и не желаят брак, отговорности и деца. Така че светът наистина се нуждае от модел за истинско семейство установен от Бог.
Но времето на църквите и религиите вече приключва. Вече навлизаме в епоха, когато семейството ще е най-важно, както за усъвършенстване на сърцето, така и за връзката с Бог. Не в църква, а в семейството се научаваме, чрез преживяване на детска любов, братскосестринска любов, след това на много по-всеотдайната съпружеска и накрая най-висшата и саможертвена - родителската любов.
И поради ограниченията на досегашните философии, никой не е разрешил човешките проблеми? Защото без да се разрешат семейните проблеми как ще се разрешат световните? Затова и още живеем в свят на войни и насилие, защото и в семейството е война и насилие!
Настоящия модел, за търсене на идеален партньор, чрез свободни сексуални връзки докато не попаднем на нещо по-успешно, е неуспешен. Точно затова се случват всички семейни проблеми в грешния свят. След като свикнем с безразборни, егоистични връзки, определено ще е трудно да създадем здаво и вярно семейство. Затова и разводите достигнаха до такива пропорции.
Но първоначалния идеал не е бил такъв. За всеки мъж някъде се ражда жена точно за него, с която съвършено да се допълват. Просто Бог не ни е създал да живеем отделени от него и неспособни да знаем коя е нашата половинка. Явно защо с отделянето ни от Бог всичко тръгва с главата надолу, а и колкото и да проверяват, коя е точната половинка, толкова по-далеч от намирането й отиват...

ИСТОРИЧЕСКИЯ СПОР:

Исус Бог ли е или човек?

Две гледни точки: "Исус е едно с Бога" и "Исус е човек, различен от Бога Творец". Проблема е, че никой не е могъл да обясни удовлетворително връзката между двете.

"Иисус Христос е Господ и Бог, чрез когото всичко е сътворено. Той е Единственият напълно съвършен". Това е стар спор, разкъсвал християнстовото в продължение на столетия. Исус Бог ли е или човек? Колко в него е божествено и колко човешко? Прочетете историята и ще разберете колко мръсни и неморални игри за власт, влияние и пари са се играли около това. И колко ненужна кръв се е проляла.
Аз съм миротворец и обединител и не виждам смисъл в този безумен, сатанински спор. Разбира се, че и двете гледни точки "Исус е едно с Бога" и "Исус е човек, различен от Бога Творец" са верни. Проблема им е бил, че никой никога не е могъл удовлетворително да обясни връзката между двете. По тази причина споровете и конфликтите са били неизбежни.
Истината е, че и до ден днешен християнството не е разбрало тази връзка, но лошото е начина по който християнството е подхождало към спора - с насилие. А да разрешаваш спор със сила и манипулации не само е нецивилизовано, но е абсолютно противно на Божията същност и методи. Освен ако не говорим за фалшивия бог - Сатана.

Християните наследили този спор още носят в сърцата си нетолерантноста, омразата и неприязънта от първите Вселенски събори.

Боли ме сърцето че е така, но това са историческите факти. А днешното християнство, дори евангелистите, са наследили и приели всичко решено на тези първи Вселенски събори. Поради това те неизбежно носят в сърцата си нетолерантноста, омразата, неприязънта и до днес. И разбира се често откриваме липсата на желание да изслушат другата страна и да разберат, че се говори за едно и също нещо. Тава е довело до разделянето на христините до над 2000 деноминации. Кой се хванал за съботата, кой за храната, кой за говоренето на езици, кой че не ги говорят, кой че си мият краката. Но всичките правят една грешка. Възгордяват се, че това ги прави най-праведните и егоистично започват да критикуват другите. Какво остана за "обичай врага си," когато и с ближните вече не можем да се разбираме?
Нека се поучим от историята и не повтаряме грешките. И не мислете, че невежеството е аргумент да обвиняваме другите. Не невежеството, а истината ще ни спаси, казва Исус. Та каква е истината по този въпрос?
Някой би казал, "сатана е вътре в мен". Да сатана е в човечеството, във всеки един! Сатана е в грешните хора и каквото и да правиш само можеш да намалиш ефекта на това, но не и да го махнеш от там. Но ако Исус имаше деца, сатана въобще нямаше да е в тях и когато "потомството на Месията" (Христос) се разрастне "като броя на звездите", както Книгата на Енох заявява, то къде щеше да се скрие сатана? Нека не се лъжем, единственото разрешение на проблема е появата на безгрешно потомство от безгрешни родители...

УСИЛИЯТА НА БОГ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА

Бог е работил градивно и постепенно за да издигне човечеството от невежество към все по-високо разбиране на истината. Така че винаги старото се е явявало на по-ниско ниво, и ако не приеме новото, всяко предишно познание е ставало дори пречка за човешкото развитие и за Божието провидение.
Християнството отваря много по-дълбоко разбиране за връзката между Бог и човека, като родител-деца, отколкото предишните съществували религии. Това е причината поради която с център християнството, западният свят достига невероятно развитие и просперитет. Но всеки път, когато християнските нации използват просеперитета си егоистично, а не за благото на човечеството, Бог ги изоставя и премества провидението Си в друга нация.
Така ако проследим християнското провидение, ще видим как то преминава от Израел в Рим, към Испания, след това Англия, и от там се прехвърля в САЩ.
Днес съществуват 5 основни религии, но е явно всеобщото установяване на западната култура на демокрацията възникнала с център християнството. Божията цел обаче не са само християните. Бог желае всички да обединят усилията си и всеки с това в което е най-добър да допринесе за установяване на вечния свят на мир, хармония и разбирателство, където всички да се уважават и ценят.

КОНФЛИКТА между Исус и Мария

"Коя е майка ми и кои са братята ми", казва Исус. А майка му казва за него: "Не го слушайте, той не знае какво говори (с други думи, не е нормален)." Явно взаимоотношенията на Исус и Мария са били много обтегнати, а не романтично възвишени и святи.
В друг цитат, Исус упреква майка си, че се притеснява за свадбата на другите, а не се е погрижила за неговия годеж. Тогавашната традиция не му позволява сам да си вземе съпруга.
Така че основната причина, че Исус не създава семейство е провала на собственото му семейство да го разберат и подкрепят. Те просто са го мислели за луд. Да не говорим че Йосиф постоянно трябва да е натяквал, че Исус е копеле и да е упреквал Мария да признае кой е бащата. Друг инцидент отбелязан в Библията е когато Исус го забравят в Йерусалим и няколко дена дори не се сещат да го потърсят.

СЪПРУГАТА на Исус

Годеница ще бъде подготвена за Господа на Второто пришествие, обещава Библията...

Но как да създаде семейство без подготвена съпруга? Да точно така! Исус, като съвършен е бил способен да създаде съвършено семейство! Но с кого? За това са необходими двама съвършени. Или определено говорим за годеница, която трябва да е била подготвена от Бог и следвайки безусловно Исус би могла да се отдели напълно от греха и да стане майка на безгрешното човечество.
Определено това възстановяване на позицията на безгрешна майка на човечеството, не е било лесна работа. Три години обществена мисия не са били достатъчни Исус да осъществи това. А и дори да е имало такава подготвена годеница, в обстоятелствата на преследване като сектант, Исус не е бил в позиция да получи благоволението на роднините й и да се сгоди с нея. В процеса на усилията си да намери разрешение на тези проблеми и изпълни мисията си да даде началото на безгрешното човечество и от там да изгради Божия идеален свят, Исус се озовава в безизходния капан на еврейското неверие. Той е обвинен за сектант, богохулник и изпратен на мизерна смърт.

БОРБАТА между духа и тялото

"Плътта не наследява духа!!!" Но не Бог ни е създал така. Ако не беше грехопадението, духа и тялото щеше да са в абсолютно единство с център Бог. Всъщност спасението представлява точно това, да се върнем обратно в това състояние без вътрешен конфликт между духа и тялото.
Ако Исус бе останал жив, понеже неговите дух и тяло бяха абсолютно единни с център Бог, то и последователите му, и в крайна сметка, цялото човечество щеше, следвайки го да достигнат до това ниво. Факт е обаче че нито един светец дори, или колкото и да е отдаден вярващ не може да достигне това състояние.
Понеже Исус е в духовния свят, само с духа си можем да се обединим с Бог, но тялото ни остава под атаките на Сатана, така както и тялото на Исус бе убито от сатанинските сили. Затова Месията ни е необходим тук на земята.

Защо е необходимо ВТОРО ПРИШЕСТВИЕ

Това е единствената причина, защо, след като Исус разбира на преображение, че ще трябва да поеме пътя на кръста, в последните си дни, той за първи път споменава нуждата от Второ пришествие (нещо което никога не е било очаквано дотогава). Причината е че трябва съвършен човек, тук на земята да поведе хората, за да обединят и те духа и тялото си и тук на земята, този същия човек, Месията, да успее да възстанови жена до позицията на безгрешна съпруга, за да могат следвайки техния модел на истински родители, всички семейства да станат истински семейства и истински родители с център Бог. Едва тогава Божия свят ще може да се установи на земята и в духовния свят. Исус не може да направи това от духовния свят, където е сега. Трябва наново безгрешно дете да се роди и изпълни тези неща субстанциално на земята.

Само ПРИМЕРЪТ УЧИ

Някои казват, "Исус е бил достатъчно зает, за да казва на другите какво да правят, за да имат добри семейства." Но Исус не можеше да е лицемер, и да говори на хората да правят нещо (добро семейство), което той самия не е направил и преживял. А и той, който е съвършен, ако не може да създаде безгрешни деца, какъв смисъл има да учи грешните хора на това? Едва след като той успееше да покаже какво е безгрешно семейство, Исус можеше да учи и последователите си на това.

НЕУТЕШИМАТА МЪКА на Исус

Доказателство за невежеството на някои християни е факта, че те се радват на разпъването на Исус. Исус от своя страна обаче плаче в Библията поради неверието и неразбирането от страна на хората, които Бог с толкова усилия подготви само и само за да могат да го приемат и следват, а те не можаха да го разпознаят.
Друго голямо невежество на някои е, че с огромна самоувереност мислят, че следват Исус, докато те нямат директна връзка с него и незнаят, какво всъщност би било неговото мнение за делата им. Но Исус е жив, и лесно може да се свърже с нас от духовния свят, ако искренно се молим и го желаем. Също спокойно можете да го попитате или упрекнете директно, защо се е явил на Сан Мьон Мун и защо го е призовал. На нас това може и да не ни харесва, но предполагам Исус би могъл да обясни избора и действията си.
Интересното също е че д-р Мун (или Муун, както неправилно го изписват) свободно общува с Исус от 15 годишна възраст. И аз бих поставил това под съмнение, ако и начина му на живот и плодовете на живота му не го доказваха. Но в невежеството ни е лесно да критикуваме нещо което не познаваме. Това е същността на тесногледството, предразсъдъците и егоизма, които са довели толкова много конфликти, войни и неприязън в историята. Така че нищо ново не показваме по този начин и нищо не доказваме освен, че ние самите имаме много предразсъдъци в сърцето си.

МИСИЯТА на второ пришествие

Бог създаде Адам и Ева безгрешни, те съгрешиха и сега загубеното трябва да се възстанови. Това е основната логика в Библията! Те не създадоха семейство на истинска любов, друг безгрешен трябва да се роди и изпълни това...

Каква е тогава мисията на Второто Пришествие? Исус не можеше просто да се ожени за която и да е. На него му трябваше, "подготвена съпруга" (както се споменава в Библията). Но дори и подготвена, тя произлиза от грешно потомство, така че на него му трябваше и време да възстанови тази жена до позицията на възстановена Ева.
Бог създаде Адам и Ева безгрешни, те съгрешиха и сега загубеното трябва да се възстанови. Това е основната логика в Библията. Как Бог работи да възстанови грешката на Адам и Ева? Той работи дълго, за да подготви основа за появата на нов безгрешен Адам (Исус). Затова Библията заявява, "Чрез първия Адам всички умряха, а чрез последния Адам всички ще получат нов живот." Исус идва, като възстановен Адам, след което трябва да се възстанови жена. Затова и Библията завършва с тази идея за "подготвената съпруга" за Христа.
Виждаме как различните християнски нации които са се издигали и просперирали когато Бог ги е избирал, после са упадали, когато са се проваляли да изпълнят отговорността си. Което показва как Бог е устремен към крайната си цел, но той не може да предопредели дали избраните от него ще изпълнят отговорността си или не... Той не може да се намеси в изпълнението на човешката част от отговорността при възстановяването. Но при провал Бог издига други които да продължат на мястото на провалилите се... Докато накрая със сигурност неговия идеал за човечеството не се осъществи!!!
Интересно е че плодовете от делата на д-р Мун са без прецедент в историята. Не е имало друк човек на земята, който да е постигнал толкова много за толкова кратко... Аз не мога да отдам на нищо друго това постижение, освен че Бог определено е с него, а не с критиците му.

Исус не успя да покаже ПЪТЯ ЗА СЕМЕЙСТВО

За съжаление Христос бе убит преждевременно и то от тези които всъщност чакаха да го приемат. Така Исус не създаде семейство, и днес най-лесно ни е да мислим, че не е искал. А какво е искал? Да бъде убит?!?
Когато най-добрите теолози от цял свят се събират, те до един, единодушно гласуват, че по всички сведения в Библията Исус е очаквал Небесното Царство да се осъществи още тогава и не е имал никакво желание да бъде убит.
Самата Библия утвърждава, че "ако бяха разбрали Божията премъдрост не биха разпнали господа", защото Божията мъдрост и воля не бяха Исус да умре, а да бъде приет. Можем ли да спорим с Исус, той сам отговаря на въпроса "Каква е Божията воля?", "Божията воля е да приемете този който Той е пратил.", а не да го убият.
Исус също разказва притча за лозето в която Господаря (Бог) изпраща сина си (Исус), не за да бъде убит, а с надеждата че "поне него ще уважат и няма да убият", както са правили с пророците и той ще прибере реколтата. Библията също казва ясно, че такъв, като Юда Искариот, който го предаде, "по-добре да не се бе родил"...
Но поради човешките разбирания натрупани през последните 2000 години, дори християните пренебрегват Библията. Защо? Те се бият едни други, кой бил по- спроед библията. Но де що опре нещо да не им харесва от Библията и те го отричат. Но така е, 2000 години да те заливат с фабрикации в един момент истината колкото и очевадна да е, не я чувстваме и не я искаме. А ако Исус сега застане пред християните, каквото и да им каже, пак ще скочат и ще го убият. Не виждам с какво християнството днес се различава от фарисеите тогава.

Адам и Ева бяха НЕЗРЯЛИ ЗА СЕМЕЙСТВО

Колкото и съвършенни деца да са, Адам и Ева са били малолетни, емоционалното им и сърдечно развитие още не е приключило, което се доказва от факта, че съгрешиха. Ако бяха напълно зряли в съвършенството си, нямаше да е възможно да съгрешат, защото щеше да чувстват Божиите чувства като свои.
Луцифер е знаел, че след още някоя и друга година те ще са готови и духовно в зряла любов да започнат семеен живот и ще имат съвършенно потомство, което ще доминира над него. Той е знаел колко сладък може да е вкуса на сексуалното познание. Той ги подтиква да вкусят от забранения плод (преждевременния секс), така те се отклоняват от Бог, поради силата на грешна, непринципна любов с център Архангела.
Луцифер (Сатана) става господар на грешната любов, грешния живот, който те раждат, и цялата човешка потомствена линия. На която той, падналия Архангел, става баща. Затова Исус казва "вие сте от баща Дявола". Така Архангел Луцифер се превръща във фалшив бог и властва над човечеството през цялата история, докато Бог е изоставен самотен, с покъртено сърце от загубата на децата си и унищожените идеали, които Той е имал за тях.
Какви идеали, каква цел Бог е имал а Адам и Ева? Ясно се казва: да станат плодни (развият плодовете на духа, достигнат зрялост на характера и сърцето си), чак тогава да създадат семейство и напълнят земята с безгрешни деца, и так да господстват над всички творения (включително и над Ангелите). Точно това и щеше да стане, ако те не бяха съгрешили. Точно това щеше да възстанови Исус още приживе, ако не бяха го убили. Точно за това идва Второто пришествие. Защото Бог казва за своя идеал, "намислих и ще го сторя, рекох и ще го извърша". Бог не се е отказал, християните може би са решили, че той се е отказал да има безгрешни син и дъщеря, които да родят безгрешно потомство, но Бог не се е отказал от този идеал за човечеството.
Самия Исус не е желаел да се откаже лесно: "Ако е възможно нека ме отмине тая горчива чаша, Отче, но нека бъде твоята воля." Той е искал, дори в тази безизходна ситуация на отхвърляне, да намери шанс, да довърши първоначалната си мисия и установи Небесното Царство на земята, както е и молитвата му, "Да бъде Твоето царство, както на Небето така и на земята." Затова Господаря на Второто пришествие идва, за да изпълни точно това, да създаде идеално семейство, род, нация и в крайна сметка Божия свят. Но самия Исус задава въпроса: "Когато той дойде, ще намери ли вяра".

No comments:

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии