Посолство на Мира - София, България: Дейност

ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

Посолство на Мира - София

1. Участието ни в международни събития 2007:
- двама наши посланици на мира, Г-н Емил Коен и проф. Иван Калчев, в Корея на образователен семинар за Посланици на Мира ( от 28 март до 2 април).
- От 9-17 април се състоя поредната Близкоизточна мирна инициатива, която е една от главните нишки в усилията за мир. Инициативата спомага за разрешаването на религиозните конфликти в региона и дава възможност на посланиците за мир да се запознаят с дийностите и визията на движението на практика.

2. Дейности в страната 2007:
- На световно ниво се организираха обиколки за разпространяването на 12-те послания за мир на преп. д-р Сан Мьон Мун (Peace Messages, на български на сайта ни: www.ffwpu.eu). Организиран бе конкурс за есе върху посланията за студенти и университетски преподаватели и ще подготвим викторина също на интернет сайта ни.
- От 7-9 април се проведе 2-дневен семинар за второ поколение в София в Посолството на мира.
- На 21 или 22 април (събота, неделя) се проведе специална среща за Посланици на Мира с образователна цел и за нови посланици.
- На 28-29 бе организиран 2-дневен семинар върху Божественият Принцип.
- Всеки понеделник в Посолството на мира се провеждат редовни семинари за изследване на абсолютните ценности.
-Ежемесечно организираме молитвени срещи за благословени семейства.

Дейности и участия на Посолството на мира през 2007 година

- Детски дом "П. Славейков"
- Защита на планина Рила
- Ден на младежката активност

Образователни дейности - Конференции и семинари
Детски летен лагер в планината
- Европейска лидерска среща - Международен лидерски симпозиум
- Доброволци за мирКантата на мира в София
Научни и културни проекти


No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии