Федерацията за мир: ПРИНИЦПИ НА МИРАUPF Федерацията за Вселенски Мир
Dr. Thomas Walsh
Д-р Томас Уолш, Генерален секретар на UPF, говори за Федерацията за вселенски мир и нейната визия за по-добръ свят.


МОЛИТВИ ЗА МИР - ФВМ, Асамблея 2007


Представители на различни религии предлагат своите молитви за мир. Федерацията за мир е в крайния етап за поставянето на пътя-модел за постигането на траен мир в света. Президентът на Нигерия, Умари Ар'адуа: "Вярваме, че ако Федерацията за Мир се развива това ще помогне и на нашите нации." Президента на Коста Рика, Оскар Санчес: "Поздравявам Федерацията за мир... че събира толкова много отдадени лидери, да споделят идеи и засилят вдъхновението за работа към постигането на мир". Сенатор, Хилари Клинтън, "Аплодирам Федерацията за мир, за създадената глобална мрежа от индивиди и организации отдадени за постигането на мир..."

Коренните причини на конфликтите (1 част)
Phillip Schanker
В "Коренните причини на конфликтите", Филип Шенкър очертава основните практики необходими за един по-мирен свят...
Dr. Thomas Walsh
Д-р Томас Уолш, Генерален секретар на UPF, говори за Федерацията за вселенски мир и нейната визия за по-добръ свят

Бог, човешката отговорност и Духовния свят (1 част)
Mr. Jack Corley
От конференция във Вашингтон - над 350 международни делегати се събраха да дискутират и изучават коренните причини на конфликтите...

Коренните причини на конфликтите (1 част)
Phillip Schanker
В "Коренните причини на конфликтите", Филип Шенкър очертава основните практики необходими за един по-мирен свят...

Приниципи на възстановяването (1 част)
William Lay
In Principles of Peace, Reconciliation and Restoration, Mr. Lay outlines fundamental practices that are a framework of a more peaceful world...

ООН; Обединените нации и одвъд
Изпълниха ли ООН целта на основаването си?
Доколко ООН изпълняват целите с които организацията е създадена и в какво може да се очаква развитие и подобрени

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии