Послание на Буда от отвъдното: Сидхарта Гаутама Буда от духовния свят

Духовно послание от Буда, Сидхарта Гаутама Буда говори от духовния свят
Будисти четaт послания на Буда от духовния свят с изумителен призив. Свидетелства на онователите на Световни религии бяха публикувани в централни издания
Духовно послание от Буда, Сидхарта Гаутама Буда говори от духовния свят
Послания на Буда от Отвъдното:
Духовни преживявания януари 14, 2009

Този материал бе публикуван във множество вестници на САЩ. Той включва свидетелствата на Буда и негови най-приближени последователи от духовния свят, които шокират с невероятния си призив.

Настоящото е един комплексен документ. Той е произведен на семинар в духовния свят за лидерите на петте велики религии. В тази статия са включени малки части от свидетелствата на Буда и негови последователи от духовния свят, както и представители на Хиндуизма. Пълния матерял обаче, включва свидетелства дори писмо от Бог, послания от Ада на 4 комунистически лидери, и резолюция написана и приета от представители на петте основни религии на човечеството. В подкрепа на направената в духовния свят резолюция са приложени писмата на Исус, Мохамед, Буда, Конфуции, техните първи последователи и много други видни реформатори, основатели на деноминации и светии. Прокламацията е призив към земните им последователи, да открият пътя за общо помирение и сътрудничество с цел изпълнението на Божия идеал на земята. Основателите на основните религии ни информират за своето обединение в духовния свят и призовават последователите си на земята към същото.

Документа е публикуван от Семейната Федерация за Световен Мир и Обединение по цяла Америка и в 40 страни по света. Наша отговорност е да позволим цялото човечество да знае за дейността на Бог в нашата епоха чрез тази прокламация.

Будизъм
В своето послание изпратено през 2001 година Буда призовава: "120 най-отявлени Будисти сега обещават заено с мен, да допринасят за напредъка на движението за мир което ще води човечеството в ново направление." Той пояснява, че в земния си живот не е осъзнал постояната подкрепа която е получил от Бог и дълбоко съжалява, че с това е подвел последователите си също да не осъзнават реалността на Бог. "Аз мисля че Обединителния принцип и Обединителна мисъл са велики учения, не само за Будистите, но за цялото човечество" , заявява от духовния свят Високоуважавания Махакассапа, систематизирал вярванията на Буда. Един от десетте най-велики последователи на Буда, Сарипута, пише: "Ние 12 представители на Будизма, които дълбоко уважаваме добродетелите в учението на Буда, обещаваме да отдадем себе си на ученията на Преп. Мун така както нашия учител, Буда, ни призовава тук в духовния свят."

Това послание има значим практически както и духовен принос. То е обединително послание, отнасящо се към всички вери като едно глобално семейство. Като такова неговата цел е да привлече всички мъже и жени към единствения Свят Бог и помогне за установяването на световен мир. Мира не ще дойде единствено чрез политическо и икономическо развитие, колкото и важни да са те. Фундамента за мир е общата вяра в Бог и практиката на истинска родителска, съпружеска и семейна любов ...

Хиндуизъм
Шанкара (основател на Адвайта Веданта): "Аз осъзнах нови неща (в Духовния свят): Бог е Родител на човечеството, и за да корегира отклонилата се история Бог изпраща централни провиденчески фигури. Така Бог изпрати великия учител, Преп. Сан Мьон Мун, като спасителя на човечеството. Обединителния Принцип бе разкрит като новата истина, да покаже на човечеството коректния път. Понеже Хиндуизма не познаваше съществуването на един Бог, нашите религиозни церемонии бяха много комплексни, и с промяната на епохите и околната среда, нашата религия възприе най-разнообразни местни и етнически религиозни форми. Но, в духа на Хиндуизма винаги бе търсенето да открие абсолютното битие."

Мадуа (Пионер на дуалистичната философия, който изгради Храма на Кришна): "След като слушах Обединителния Принцип, аз осъзнах че ние прекарвахме много време над неща които са безмислени… Аз Мадуа съм покрусен за това че прекарвах толкова много време в медитация и разсъждения, когато всичко това е било напразно… Въпреки че живяхме погрешно, сега когато открихме автентичната истина във вечния живот след смъртта ще бъдем благодарни на Бог и започнем живота си отново… Аз Мадуа, ще вложа цялата си енергия за да разбера напълно Обединителния Принцип."
Махариши Гаутама (Основател на Нияая философията и философията и практиката на Йога): "Бях ужасно шокиран когато разбрах, че Бог е Родител на човечеството. Въпреки че съществува идеалното място където Бог и Неговите деца трябваше да живеят заедно от времето на сътворението ни, до сега ние бяхме отвърнали нашето лице от Бог и създадохме една непринципна история. Когато осъзнах, че напълно трябва да изхвърлим атеистичната философия, на душата ми бе толкова тежко, такова главоболие. Какво да направя? Не мога да обясня как се чувствам. Изпълнен съм със скръб, ридание и погнуса."

Обединителния Принцип ни даде нова надежда. Толкова е ясно. Бог не е създал мъжете и жените да са толкова комплицирани. Бог даде един коректен път на човечеството. След като блуждаех безкрайно в облаците най-накрая се чувствам пресътворен, като ново създание.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии