Глобална обиколка за Мир - Германия

.

Федерацията за всеобщ мир – Германия започна нова мирна инициатива

Перспективи за мир в 21. век

Berlin, 15.03.2009 by Angel Stefanov : Глобална обиколка за мир

image002

В Берлин започна серия от проекти и събития в рамките на инициативата “Перспективи за мир през 21. век”, организирана от Федерацията за всеобщ мир – Германия, като част от Глобалната обиколка за мир започнала от началото на месец март до средата на май тази година в 194 държави.

С помощта на организациите Служба за младежка инициатива и Детската благотворителна организация ARCHE, няколко детски площадки в Берлин бяха ремонтирани и обновени.

Проведе се и симпозиум на тема “Перспективи за мир през 21. век” със спонсорството на Семейната федерация за световен мир и обединение – Германия и Ислямското общество – Берлин.

image008Състоя се и шествие за мир и митинг пред Бранденбург. Карл Майер, председател на ФВМ – Германия, заяви: “Всички хора имат общ произход и са с еднакво достойнство. Западния свят понякога гледа с пренебрежение хората от слабо развитите страни, но има много неща които могат да научат от тях по отношение на човешките взаимоотношения.”

Семейството е институция съществувала преди държавата и държавата трябва с предимство да се грижи за семейната институция

image004Множество изтъкнати представители на Германското общество се събраха на този форум, за да дискутират ролята на семейната институция в съвременното общество. Анализаторите посочват, че се наблюдава отместване на важността на семейството при формиране на семейната политика. Семейството е най-естествената същност за обществото и е от съществена важност за гражданския и световен мир и сигурност. Семейството е съществувало преди правителствените структури да бъдат формирани. Затова приоритет на правителствата трябва да бъде грижата към семействата, образованието и възпитанието. Социалистическо-феминистки план беше наречен опита за заличаване на ролята на половете в съвременното общество и семейство. Поради стремежа към максимизиране на икономическите резултати за растеж, правителствата провеждат семейна политика при която за жените е трудно и те загубват всякакво желание за създаване на семейство, раждане и отглеждане на деца.

image007 (1)В най-добрия случай, политиката на правителствата към семействата и родителите се превръща в нищо повече от компенсации за отглеждане на децата.

Силата и безсилието на Организацията на обединените нации

image009Д-р Норман Вайс, преподавател във факултета по човешки права в Подздамския университет, изнесе презентация за силата и безсилието на Организацията на обединените нации. Той подчерта, че усилията на организацията не могат да предотвратят конфликтите по света и затова е необходим нов подход за решаване на проблемите със световния мир.

Няма световен мир без междукултурен диалог

image003 (1)Д-р Дитер Шмид, зам. председател на федерацията за всеобщ мир – Германия, каза че съгласно статистиката 88% от населението на света и 70% от германците, заявяват че са членове на една или друга религиозна общност. Затова религията има огромна роля и потенциал за решаване на междукултурните проблеми и не трябва да бъде игнорирана. Със сигурност, цел на всяка религия е установяване на траен мир и разбирателство в и между отделните общества.

image013Разбира се, в историята има множество примери, когато религиите не са в роля на миротворци, а се бият помежду си. Точно в това е предизвикателството за религиозните лидери. Тяхна е задачата да работят за утвърждаване на общоприетите ценности, добруването и сътрудничеството за решаване на световните проблеми. Федерацията за всеобщ мир предлага пет принципа за мир, като обща основа за сътрудничество между всички: Бог е общ родител на цялото човечество; хората са предимно духовни същества; хората са създадени да водят живот за благото на другите; семейството е универсалното училище за правилни взаимоотношения. Всичко това минава отвъд културните различия, като: раса, религия, етнос и т.н., и свързва целия свят.

Едно световно Божие семейство – мирен свят през 21. век

Редица високопоставени гости, правителствени ръководители, парламентаристи и представители на дипломатически мисии изразиха подкрепата си към тази инициатива.

image010Президентът на Федерацията за всеобщ мир – Европа, д-р Сонг, представи визията за световен мир в речта си: “Ние сме изправени пред големи предизвикателства, огнени конфликти, изблици на насилие по целия свят. Но още по-ужасно е че се намираме в условия на морална и духовна криза, която се подчертава и с разрушаване на семейната институция, с нарастване на разводите, разпространение на болести предавани по полов път, нарастване на броя на младите хора с чувство на отчужденост от обществото, в които преобладава стремеж към насилие и разрушителни импулси.”

Глобалната обиколка за мир, според д-р Сонг, е насочена към обновление на обществото и е основа за междукултурно сътрудничество, укрепване на семействата и установяване на култура на живот за благото на другите.

Посланиците на мира представят своите проекти

Г-н Фриц Пипенбург, актвист за мир и архитектът Йохен Гарбе представиха своя проект за Градина на мира в Кабул, която да бъде построена пред сградата на парламента. Паркът ще служи на гражданите и техните семейства като място за отдих и забавление.

Г-н Армин Вайс, студент от Гьотинген, представи компютърен проект за училищата в Афганистан и проект за студентски обмен с Германия.

Посланикът на мира Сами бен Мансур, мениджър на Mellowvibes Ltd, представи проекта “Забравените деца на Германия”.

Представителите на ФВМ – Щутгарт, разказаха за гражданската инициатива “Религии за мир”.

Поход – Мир, Шалом, Селам алейкум

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии