Муун Сан Мьон: Личност и факти

.

Муун Сан Мьон: ЛИЧНОСТ И ФАКТИ

Проф. Д-р Мортън Каплан: Чикагски университет

“Работата на Преподобния Мун и неговото движение могат да преместят планини и може би един ден ще служат като опората на Архимед за промяната на света.”

Д-р Фредерик Зонтаг: Колеж Романа

“Запознайте се с обхвата на дейностите на Д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това.”

Животът и работата на Преподобния Сан Мьон Мун, сега на 90 г., обхваща едно време на драматични глобални трансформации. Признанието, което той получава днес, след дълго преследване и неразбиране, е резултат от изключителните усилия на целия му живот за изпълнението на извечната надежда на човечеството – обединеният свят, в който Божиите деца живеят в мир и хармония.

Със съпругата си Д-р Хак Ча Хан те имат 13 деца и вече над 40 внука. Техните усилия за световен мир бяха официално признати през 2004 г., когато Американският сенат на Капиталойския хълм им връчи почетната награда Корона на Мира. Парламентът на Корея последва примера, а след това и представители от над 200 нации. В България Короните на Мира бяха символично връчени от представител на Православната църква.

В основата на учението на Сан Мьон Мун е разбирането, че човечеството е едно глобално семейство, с център Бог като наш всеобщ родител. Следователно всички хора, без значение на тяхната вяра, култура, националност и расова принадлежност, трябва да обединим усилията си и заедно да изградим света на нашите мечти. Учени, религиозни лидери, политиците и медиите – всеки трябва да допринесе със знанията и уменията си. Идеалният свят не може да се изгради само чрез едностранните и частични усилия на отделна група от хора.

Още като младеж той разбира, че за установяването на един Нов Свят е необходима нова революция – Революция на Сърцето, Революция на Истинската Любов, Революция на Съвестта. Не нещо друго, а Семейството е училището на истинската любов, където чрез преживяванията се научаваме да обичаме като деца, като братя и сестри, като съпрузи, и накрая – с безкористна родителска любов. Здравите семейства са основата за здраво и мирно общество.

За съжаление, днешната култура на свободен секс е причина за много проблеми в обществото, нацията и света; извънбрачните връзки, разводите, разпадането на семейството, бременността сред юношите, абортите, изнасилванията – язвите на света произтичат от злоупотребата, неправилното използване на любовта.

Сан Мьон, още като 20-годишен младеж, ясно посочва корена на всички човешки проблеми, както и единствено верния път за разрешението им. Той осъзнава, че любовта е най-голямата сила и е основата за нашето щастие и за света на мир и хармония. Ако любовта обаче се използва в неправилна посока, егоистично и неморално, тя става най-разрушителната сила, която причинява неописуеми раздори, разочарования и страдание. Егоцентризмът в сексуалната любов поражда невярност, прелюбодеяние, ревност и от там завист, омраза, насилие както в семейството, така и в света.

С център тези истини той се опитва да събуди и обедини световното християнство за изпълнението на Божията воля. Така възниква Асоциацията на Светия дух за обединение на световното християнство, позната като Обединителната църква, която за по малко от 50 години прераства в световно Обединителното Движение. Стотиците организации, включени в него, обхващат множеството дейности на човешкия живот: науката, политиката, икономиката, религията, спорта,и изкуствата и културата като цяло. Всички те издигат като най-висша човешка ценност – стандартът на живот за другите.

Както читателят сам може да се убеди от свидетелствата в книгата, собственият живот на тази колосална личност е пример за този стандарт. Д-р Сан Мьон Мун отдава целия си живот и дейност, инвестира всичко за благото на човечеството и изпълнението на Божията воля.

В свое обръщение към световните лидери, той заявява: “Аз мога да предвидя една велика промяна, една революция идва на света, не чрез огън или куршум, но чрез истината на Бог, разпалваща човешките сърца. Аз съм дошъл да възпламеня тази духовна революция, една тиха революция, която променя човека от егоцентризъм към алтруизъм”.

Прелиствайки страниците на неговата биография, ще преживеете драматичните години и трудното начало в дейността на младия тогава Мун. В началото на неговите усилия – през четиридесетте – Корея е под колониалното господство на Япония. След Японската окупация следва разделянето на Корея и опустошителната Корейска война. Едно изключително по същността си движение се заражда в мизерията на тази ситуация, за да донесе промяната на този свят. Това става възможно само благодарение на характера и твърдостта на един човек, тогава младеж, който е готов да премине през всичко, за да открие корените на злото и пътя за тяхното изкореняване.

Тези страници ще изпълнят сърцето на всеки както с възхищение от силата и духа на една личност, така и със заряд за преодоляване на личните ни трудности в живота. Искрено се надявам тази книга да бъде ценен източник на информация, както и извор на вдъхновение, за всички, които копнеят и работят за един по-добър свят. Към пълния текст на книгата


ШАМПИОН НА МИРА: Д-р Мун - Основателя на Вашингтон Таймс

Биографията на д-р Мун се превърна в национален хит

Биография на Сан Мьон Муун
Истинска любов и забранена любов
Ролята на Мун за падането на Комунизма

.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии