БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП: Учението на преп. Муун

Учението на д-р Муун, ученията на мун, Божествения - обединителния Принцип
БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП:
Въведение

Навлизаме в нова епоха. Живеем във време на бързи промени. И макар това да се промени, които стават в личността, семейството, обществото, нациите и света, много хора се питат каква е посоката, в която се развиват тези изменения и чувстват, че е нужна някаква по-основна промяна. Още...
Учението на д-р Муун, ученията на мун, Божествения - обединителния Принцип
„Принципът” е учението, което Бог разкрива на Преп. Сан Мьонг Муун. Преп. Муун не е изучавал теология или философия в някакъв университет или при някакъв учител. Бог го избира, за да му покаже Своята Воля.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии