Резонанс на Сърцето: Вибрациите на нашето сърце


Резонанс на Сърцето
Вибрациите на нашето сърце автоматично влияят начина по който мислим, чувстваме и функционираме
 
Обединителна Семейна Терапия, Y.UTS., 2016

Съвременни научни изледвания показват, че човешкото сърце съдържа интелигентност независима от мозъка, която направлява индивидуалния ни живот. Науката днес може да измери точния резонанс на тези състояния. Те показват ралното ниво на нашето духовно разитие.Както обяснява Обединителния Принцип, "ние сме надарени с емоционална чувствителност към Божието сърце." Според Обединителна Мисъл 'сърцето' е, "неспирният импулс да търсим и получиме радост, като инвестираме всичко в обекта на нашата любов". Колкото повече живеем за другите, толкова по-висок е резонанса нанашето сърце. Сърцето е центъра на нашата духовна душа, където Бог обитава и то определя целта на живота ни. Нашето тяло също реагира и резонира със състоянието на нашето сърце.  Ето защо Учителят Мун ни учи:

"Настройте се, като камертон, да резонирате с вибрациите на Божията честота. Резонирайте с Божията неегоистичност." - Сан Мьон Мун, "Духовна помощ"

Сърцето се изразява чрез функциите на духа ни; интелекта, чувствата и волята. Те генерират енергия в духовния и физическия свят. Този резонанс автоматично оказва влияние върху начина, по който мислим, чувстваме и функционираме. Всички наши мисли и чувства произвеждат определена квантова енергия, която става част от нашето съществуване. Те оставят някои измерими физически трептения и влияят на нашата околна среда и реалност.

Ние трябва да живеем интоксикирани от любов; към хората и към природата. Моля, разберете, по-ниският резонанс при конфликти, ядове и притеснения се съхранява в клетъчната ни памет и постепенно се натрупва, все повече и повече, под формата на стресова (деструктивна) енергия. С времето тя се появява в болести. Но това същевременно води до по-голяма нервност, раздразнителност и други проблеми.

Разбирате ли - по този начин постепенно духът (сърцето) става затворник на тази негативна енергия. Макар и на квантово ниво, това е енергия, съхранена в организма, която сега контролира тялото и подчинява духа ни. Дори да се опитваме, не можем да се освободим от нея и повтаряме същите грешни навици, дразги и конфликти, които са станали навик (част от клетъчната ни памет - която се включва на автопилот).

Резонанс на любовта (528 Hz) може да лекува болести, психични проблеми, дори взаимоотношенията ни. Прочетете как с Квантов био-енергиен стик можем да изчистим този дестроктивен резонанс.Нива в развитието на Сърцето ни

Духът на човека е създаден да израства и се развива само с помоща на физическото тяло. Затова физическият живот е толкова важен и ценен. Всяко добро действие подхранва духът ни. Всяко зло действие трови и деградира духът ни.

Израстването минава през 3 етапа; детство (формиране), юношество (израстване) и зрялост (завършеност). Това което определя нашето духовно ниво е развитието на сърцето ни. Ние се раждаме заченати от любов; израстваме в любящата среда на любовта на родителите ни (Формиране); те ни помагат да се научим да обичаме нашите братя и сестри (Растеж). Създавайки свобствено семйство ние навлизаме в степента на (Завършеност), където се учим на безусловна, зряла родителска любов. Едва тогава сме изпълнили целта на живота си и можем спокойно да отидем в духовния свят, способни да живеем в радост, любов и мир с всички хора.

Резонансно лечение: Как с квантоа енергия можете да балансирате аурата и изцелите енергийно всякакви болести. Прочети...1. Формиране  (резонанс от 50 до 200 Hz)

Когато духът ни е в Ниво на формиране (резонанс от 50 до 200), резонираме в царството на страха (резонанс 100 Hz). Страхът лесно ни смъква в съмнения (резонанс на 75). Ако го надмогнем достигаме до гордост (резонанс на 170) и кураж (200), като е на върха на израстване в етапа на формиране. Тази честота на сърцето ни ни свързва със Средния духовния свят (Нито е ад, нито рай). Хората, които са добросъвестни, но материалистични, индивидуалистични, песимистични и хуманистични, са на това ниво.

Тъй като духът им все още не е достатъчно развита, те са управлявани от своето физическо съзнание. Това е естествено за децата, които все още се формират, попивайки атмосферата, която ги заобикаля. Затова Родителите трябва да са зряли и създадат тази среда на Любовта, Радост и Мир за децата си. При децата духовната душа все още не е развита, така че в този етап от своето развитие те силно зависят от любяща среда, сигурността и протекцията на своите родители.

Но понеже не израстваме в семейства на истинска любов, виждаме възрастни хора, все още блокирани в това детско ниво на формиране. Те са силно уязвими от емоциите на другите и затова клюките, негативизъмът, критиките, лесно ги смъкват надолу в сатанинската - Непринципна сфера (Под нивото на формиране). Там владее резонансът на сърцето, който прави хората подвластни на лошия духовен свят. Живеейки в такъв нисш, егоистичен резонанс те още приживе се изграждат като граждани на Ада.

2. Растеж (300-400 Hz)

След успешното си формиране духът на детето се развива до резонанса в Ниво на растеж (300-400 Hz). Според Божественият Принципт това е нивото на на 'жив дух', защото духовната душа вече започва да взема превес над по-ограниченото Физическо съзнание (Мозъка, клетъчната памет...). Това е духовното ниво на хората достигнали Рая, затова вибрациите ни на това ниво позволяват добрия духовен свят да ни помага.

На този етап, изведнъж човек става склонен да чуе и учи истината (резонанс на 300 Hz); той приема , следва и практикува (резонанс на 350 Hz), и най-накрая достига резонанса на истината-разума (400 Hz). Едва тук той започва да получава свободно Божиите духовни елементи на истината. Това означава, че умът му вече може да работи напълно свободно и нормално. Сега том може да чувства и мисли правилно и много продуктивно. Това е така, защото при тези вибрации на сърцето лошият духовен свят вече не може пряко да се намесва.

Нещо повече, такъв човек започва да чувства какво е правилно и погрешно според Божия абсолютен стандарт. Истината вече не е въпрос само на логика и разсъждения, ти просто я чувстваш и разбираш автоматически и естествено. Когато човечеството достигне това ниво на сърцето, споровете ще изчезнат, религиите и идеологиите автоматически ще достигнат до съгласие и единство.

Това е нивото, на което Адам и Ева са били точно преди сексуалното си прелюбодеяние, което ги отделя от Бога. Това духовно ниво е достигнато само от малцина светци в християнството. Но понеже сърцето на такъв човек е много отворено, те също като Адам и Ева са уязвими по отношение на сексуалните изкушения. А знаем до каква корупция на сърцето и любовта доведе незрялата, преждевременна сексуална връзка на първите предци. Прочети, Грехопадението.

3. Завършеност (500-600 Hz)

В Степента на завършеност (съвършенство), вибрираме в любов, радост и мир, сърцето достига 500 до 600 Hz. Според Принципа, достигаме 'божествен дух'; едва тогава свободно се свързваме и чувстваме сърцето на Бог. Много малко хора успяват да достигнат временно този резонанс, с помоща на много духовни практики, молитва и медитация. Но техният дух все още не е на това ниво на развитие. Ако имаше хора на това ниво, света отдавана да е възстановен.

Още нещо; На това ниво не можем да влезнем сами, а само като двойка (Семейство). Едва след като създадем съвършенно семейство и живеем за света и Божията воля, ние навлизаме в царството на Божието директно господство резонанс над 700). Единствените достигнали това ниво на сърцето са Истинските Родители. Затова в тяхно присъствие бариерите и омразата между нации, религи, раси и култури изчезват. Никой друг преди  не е успявал да обедини религиите, както учителя Сан Мьон Мун. Постиженията на неговия живот са доказателство за това, че можем да живеем в резонанса на любов, радост и мир. Когато водим такъв начин на живот ние освобождаваме Божието сърце - Бог автоматически е свободен да се изразява чрез нас.Въз основа на квантови изследвания бе развит ефективен метод за Кванто лечение (евтино, бързо и без нужда от доктори). Това Енергийно лечение използва здравословни вълни, които лекуват на квантово ниво. Прочетете за Квантовото био-енергийно лечение

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии