Организации за Мир: КЪМ ЕДИН НОВ СВЯТД-р Мун е вдъхновил, основал и спонсорирал стотици организациите работещи усилено за спомагането на мира, диалога, разрешаването на конфликтите, изграждането на здрави семейства, възпитанието на децата и в крайна сметка изграждането на един мирен свят освободен от корупция, войни, и насилие.


Обща цел за постигането на Световен Мир
Повечето от организациите му се ползват със специален статут в ООН? Те не са религиозни, а в идеите и практиката си минават отвъд религиозните, национални, расови и културни бариери. Тяхната цел е практичното сплотяване усилията на всички за целта на мира и разрешаването на належащите проблеми на човечеството.

Снимка от учредяването на Европейския Съвет на Мира към Всемирната Федерация за Мир в ООН, Женева, 2006 г. На събитието присъстват учени, обществени, политически и религиозни лидерид от цяла европа.

В идейната основа на всички основани от д-р Мун организации е разбирането, че здравите семейства са основата за доброто общество и мирния свят. В семейството се възпитава съвеста, любовта и моралните добродетели на бъдещото поколение. Семейството е основата за разрешаването на всички социални проблеми. По тази причина Семейната Федерация за Световен Мир и Обединение е основната организация обединяваща неговите членове и последователи. Над 400 милиона са семействата участвали в международните брачни благословии целящи установяване културата на здрави семейства и премахването на националните, културни, расови и религиозни бариери между хората.

Световни миротворци (http://www.globalpeacemakers.org/)
Работи в междурелигиозни проекти за служба и обучение за миротворчество от 80-те години. Създава световна мрежа от миротворци през 2003г с цел създаване на уникални преживявания на миротворци и доброволци от всички религии, нации и култури. Тя е нестопанска организация, ръководена от доброволци целяща подпомагане на междурелигиозния диалог, чрез реално изграждане на мир чрез действия.

Надденоминационна и наднационална федерация за световен мир (http://www.iifwp.org/) ННФСМ е основана с надеждата за изграждане на свят, в който хора, култури, раси, религии и народи живеят заедно в хармония, взаимно уважение, сътрудничество и развитие. Тази идея за световен мир подхранва всички програми и дейности на ННФСМ.

Младежка Религиозна служба (http://www.rys.net/)
Програмите и са посветени на идеала за хуманитарна служба като духовна практика. Като демонстрираме отговорността си да подобрим живота на останалите членове на човешкото семейство, искаме да подчертаем нуждата от връзки и сътрудничество.

Служба за мир (http://www.serviceforpeace.org/)
Служба за мир събира общностите заедно да се отговори на нуждата от взаимна загриженост. Чрез своите проекти и образователни програми тя подготвя миротворци, които да доведат до дълготрайна промяна в света.

Световна асоциация на НПО (http://www.wango.org/)
САНПО е международна организация, обединяваща НПО от цял свят за каузата на мира и глобалното съжителство. САНПО доставя механизма и среща нуждите на НПО да се свързват, сътрудничат, споделят, вдъхновяват и да умножават приноса си за разрешаване на основните проблеми на човечеството.

ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА ВСЕЛЕНСКИ МИР (http://www.pecefedaration.org/)
Федерацията за Вселенски мир (Федерация за мир) е основана от преп. Мун и г-жа Мун на 12 септември 2005 г. Тя е глобален алианс, който обединява религиозни, академични, политически и обществени лидери и организации за каузата на мира, т.е. за единен свят, в който хората живеят заедно в хармония, сътрудничество и взаимен просперитет. още

Женска федерация за световен мир (http://www.wfwpu.org/)
ЖФСМ бе основана през 1992 г. за да обедини жените активно да подкрепят моралното образование и лечение на семействата и обществата ни. Сега е моментът жените да активно да се изправят за изграждането на нова епоха на мира.

Международна организация за победа над комунизма
Причина за много от критиките и обвиненията относно д-р Муун е ключовата му роля в падането на Комунизма. Вашингтон Таймс, основан от Сан Мьон Муун, обръща и САЩ, и Латинска америка и целия свят с информацията която изкарва за реалните зверства в Комунистическите страни. Дори Президент Рейган заявява, "Ние имахме желанието, но без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма."Също, Д-р Муун основава организация за победа над Комунизма и обучава милиони за заплахата от тази безбожна идеология, Марксизма, и тактиките на Комунистите.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии