Спорта и мира: Пеле подкрепя д-р Муун

Пеле, „Царя на Фудбола”, подкрепя д-р Мун в спортна инициатива за мир.ата на Мира цели да обедини..
СПОРТА
В ПОДКРЕПА НА
СВЕТОВНИЯ МИР


Пеле, „Царя на Фудбола”, подкрепя д-р Мун в спортна инициатива за мир. Виждането на д-р Мун (Муун) е че враждуващите нации, класи, религии и раси е по-добре да се съревновават в спорта отколкото на бойното поле.

Футбола е естествен мост между култури, религии, раси, етнически групи и нации. Поради тази визия за футбола, като мощна обединителна и миротворна сила д-р Мун основа през 2002 Световната купа по футбол за мир.

Турнира (The Peace King Cup) подкрепя световния мир чрез футболни игри, надхвърляйки бариерите на идеология и религия. В турнира участват световно известни футболни отбори които представят различните континенти.

С подкрепата на Пеле, „Царя на Футбола”, Купата на Мира се роди от желанието за преодоляване на идеологическите различия можду нациите, и мост между расите и религиите. Купата на Мира цели да обедини всички хора по света в името на мира, като световен фестивал на характера, спортменството и честната игра. www.peacecup.com/eng


Най-успешната нова религия на миналия век

ТУНЕЛ НА МИРА и СВЕТОВНА МАГИСТРАЛА

Международните бракове премахват бареиерите

Глобалния фестивал на мира!


Империята на Мун: Пеле, „Царя на Фудбола”, подкрепя д-р Мун в спортна инициатива за мир.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии