Бог ни предупреждаваБог не ще вече толерира деленията, разцепленията и войните

проекти за мир | анализи | култура | ванга

"Бог ни предупреждава, че Той не ще вече толерира деленията и разцепленията". За целта д-р Мун предлага свързването на света с международна магистрала, която да позволи хората да пътуват свободно, свързвайки всета като една общност. "

Аз предлагам да свържем с тунел Беринговия проток, този остатък от Сатанинските исторически деления можду изтока и запада, севера и юга, и Северна Америка и Русия." "Това ще премахне човеко-сътворените стени между раси, култури, религии и нации, и така установи царството на мирния, идеален свят за който Бог е мечтал."

Сан Мьон Мун учи, че културата на идеалния свят е културата на сърцето, където всички хора обединени сърдечно живеят заедно в щастие. Сектите и разделенията ще изчезнат. Идеала на небето е като единството чрез любов в семейството, и той може да бъде установен само чрез истински семейства изпълнени с истинска любов.


В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕАЛА


Американския сенат връчва почетна награда за Мир на Д-р Мун
Усилията на Д-р и Г-жа Мун за установяване на Световен Мир бяха официално признати от Американския сенат - през 2004 г., им беше връчена почетната награда Корона на Мира. С работата си Д-р Муун е повлиал значително на съвременната епоха...

ООН призна д-р Муун за шампион в Междурелигиозния диалог
Мирът между религиите е ключ към разрешаване на световните комфликти. Д-р Мун е лидер и шампион на Междурелигиозния диалог. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока.


ООН за изграждане на Космическата нация на мир и единство
Д-р Мун изгражда световен фундамент за промяната на този свят. До 2013 година ...да установи началото на Божия идеал на земята - Космическата нация на мир и единство ... ще донесе Революция на сърцето, любовта и съвестта.


за премахване на икономическите, политически и културни разделения между хората. Всички столици ще бъдат свързани с високо скоростни влакове и магистрали.


Живота на Мун: Биографията на най-голямия миротворец – д-р Мун
Коментари относно Биографията на Преподобния Муун
КОРЕЙСКИЯТ МЕСИЯ МУУН ОЖЕНИ 40 000

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии