Съдя прекрати дело срещу БогСъдебно дело срещу Бог


Бог е причинил смърт, разрушения и терор за милиони според обвинението. Съдята отхвърли делото срещу Всемогъщия поради липса на точен адрес.

Съдебно дело срещу Бог отхвърлено
Съдята отхвърли делото срещу Бог - с довод, че Всемогъщия няма официален адрес на който да му се изпрати призовката. Делото бе заведено от Сенатора на щата Небраска, Ерни Чамбърс с искане за задържане на Бог, който според думите му е направил терористична заплаха срещу него и гражданите на щата му. В допълнение Бог е вдъхновил страх и причинил "многобройни смърт, разрушения и терор за милиони и милиони от земните обитатели". Но заключението от този процес бе, че съдебното решение официално удостоверява, че Бог съществува. Но кой всъщност е отговорен за злините?

Наскоро преп. Муун обвини за същите злини друг виновник - самото човечество и алчността му. Според думите му, "Бог ни предупреждава, че Той не ще вече толерира деленията и разцепленията". Според обяснението на д-р Мун, традиционните теологични представи за Бог са погрешни. Те приемат, че Бог може да постигне всичко, само с помощта на абсолютната Си сила. Ето защо, обяснява той, "на териториите, заети от християнската култура, се е проляло толкова много кръв!"

Представата, че Бог може да прави каквото Си пожелае не обяснява защо Той не е могъл да изведе човека от жалкото състояние, в коеото се намира. Тази постановка не дава друг изход освен да заключим, че или Бог не съществува или е безсърдечен и виновен за всичкото зло.

Д-р Мун от своя страна заявява, че Бог е Родител на човечеството; че водещият мотив за създаването ни е любовта Му. Веднъж отделили се от него поради Грехопадението ние оставяме Бог в безсилна позиция, понеже Той не може насила да се намеси и пормени сърцата ни. Ето защо д-р Мун обяснява, че Бог е в постоянна болка и мъка. Но вместо да разберат страдащото Му сърце, до днес християнските църкви проповядват, че Бог е всезнаещ, всемогъщ и свят, а ние хората сме грешни същества.

Не отдавна много съдебни дела бяха направени и срещу Дарвин. Причината за войните и насилието в последното столетие могът също да бъдат приписани и на влиянието на теориите му. Неговото разбиране за "оцеляването на видовете" чрез борба, стана основа за появата на нечовешки режими като Фашизма и Тоталитаризма довели смъртта на десетки милиони. Но причините поради които дарвин наскоро бе изправен пред съд бяха самите грешки в научните му теории и хипотези.

Дарвин изправен пред съд
Най-новите научни открития доказват интелигентен дизайн вместо еволюция. Теорията на Дарвин се оказва пълна с приемания които съвременните научни открития отхвърлат напълно. В учебниците по Биология децата изучават схеми на развитието които са отдавна опровергани... Още повече откриваме религиозен фанатизъм у Дарвинистите, които не желаят децата да получават свободно научна информация.


В много щати на Америка учени представиха данни за най-новите генетични открития и със съдебно решение бе утвърдено, че Дарвиновата теория има грешки и в училищата трябва да се изнася и най новата информация която отрича неговата теория. Съдебните решения постановиха, че ако се преподава Дарвинизма в училище, той трябва да се споменава само като една съществувала теория и задължително да се иснасят и новите научни факти които опровергават много от тезите му като неверни. Но най-важното, е че днес и науката ни кара да осъзнаем съществуването на Творец зад всичко създадено.

Но защо религиите които са осъзнавали това са създали толкова много конфликти. Основната причина за конфликтите между религиите също се крие в неопределеността на тяхната онтология. Създадетлят на този свят може да бъде само един, без значение с какво име го назоваваме. Но лидерите на всяка религия винаги са настоявали на това, че техният Бог е правилен, а Богът в който вярват другите, е неправилен. От тук и Богът на всяка религия е относителен и затова религиите до този момент не успяха да изградят система от абсолютни ценности, които биха ни позволили да излезем от хаоса. Затова д-р Мун призовава най-после човечеството да осъзнае, че всички религии говорят не за различни богове, а за един и същи Абсолют. Освен това, религиите са спорели помежду си, понеже всяка от тях се е базиралан а частично разбиране на Божиите характеристики. При правилно разбиране на Бог бихме осъзнали, че всички сме Божии деца и че всички религии помежду си са като сестри, тъй като произхождат от един Бог.

Първоначалния гении на злото и конфликтите

Традиционно приемаме, че “Сатана”, Архангел Луцифер е геният на злото, конфликтите, разделенията и корупцията... а той е духовно същество. Едва ли обаче е необходимо той или други подчинени му зли духове постоянно да ни влияят към раздори и корупция. Както виждаме и всред политиците и във всички други сфери на живота тази сатанинска същност е доста силно наследена, предала се от поколенията и насадена в сърцата на нас хората. Така че, “Сатана” не е вече само Луцифер с подведените от него извънземни ангели, тръгнали да корумпират човешките сърца с омраза, егоизъм и развратност, а и всеки един от нас който живее и умножава такъв стандарт на живот. Или както Исус сам казва, “вие сте деца на дявола, и затова вършите делата му”. Дори и християните и вярващите от другите религии са деца на дявола и затова вършат делата на баща си като прокарват войни и раздори. Може би това е ней-големия триумф на Сатана, че е успявал да използва точно вярата в Бога за да вдъхнови тероризъм, войни и насилие. Най-големия му успех, е че настройвайки вярващите идни срещу други той ги прави безсилни. Затова въпреки, че вярващите са над 70 процента от населението, те са безсилни да спрат аморалността и разпадането на семействата.

Мишената на Сатана е самия Бог
Защо Бог не може да се намеси и спре войните? Бог е сътворил архангела от любов, която е вечна, обяснява д-р Мун. Така че без значение колко Сатана може да опонира, Бог няма друг избор освен да положи условия да обича Сатана. Крайната цел на Сатана обаче е да унищожи Самия Бог... Как Бог ще отговори, ако Сатана го попита, “Бог, когато ти ме сътвори, като архангел в началото, дали го направи от любов, която е временна или е вечна?” "Аз мога да върша зло, но ти и добрите хора не можете да използвате методи подобни на моите, нали? Аз може да обичам войните, но ти не се предполага да ги харесваш. Дори когато си ударен трябва да търпиш, нали?" Поради това Божията философия е тази на несъпротива. Бог трябва да обича независимо от обстоятелствата. Без значение колко много проблеми Сатана причинява Бог не може да го накаже. Бог може да достигне пълна победа единствено, когато Сатана сам изповяда пред Него, “О, Бог наистина е Бог. Аз се подчинявам пред Теб.”

Бог ли ни кара да се въоръжаваме?
Едва ли! По скоро човешките егоизъм и алчност. "Колко милиарди светът разхищава за войни?" пита д-р Мун. "Човечеството трябва да осъзнае, че ние извършваме ужасен грях пред историята и потомството ни... Във тази епоха, войната е най примитивното и разрушително средство за разрешаване на конфликтите, и никога няма да доведе до траен мир. Сега е времето както пророка Исая предсказва, да изковем от мечовете си сърпове и рала. Човечеството трябва да спре извратения кръг на войните, който единствено жертва живота на децата ни и пропилява астрономически суми пари. Времето дойде, държавите да съсредоточат ресурсите си към установяване царството на мира, идеалния свят желан от Бог, Господаря на великата вселена."

Сан Мьон Муун призовава: "Дами и господа, човечеството е тръгнало стремглаво надолу в задънена улица. Единствения път да оцелеем е практиката на учението ми: Мирната философия на истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия... Скоро дори и развитите и силните на деня ще променят курса си и тръгнат в тази насока."

За да преодолеем тази култура на насилие д-р Мун предлага свързването на света с международна магистрала, която да позволи хората да пътуват свободно, свързвайки всета като една общност. "Аз предлагам да свържем с тунел Беринговия проток, този остатък от Сатанинските исторически деления можду изтока и запада, севера и юга, и Северна Америка и Русия." "Това ще премахне човеко-сътворените стени между раси, култури, религии и нации, и така установи царството на мирния, идеален свят за който Бог е мечтал."

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии