НОВ МОДЕЛ НА СВЕТОВНО УПРАВЛЕНИЕ до 2012КОРЕЕЦ ОБЕЩАВА ДА ИЗДИГНЕ НОВ МОДЕЛ НА СВЕТОВНО УПРАВЛЕНИЕ

Кореецът, Сан Мьон Мун, сега на 89 години, обещава да доживее 100. Той е твърдо решен да доведе няколко световни промени. Една от тях е да издигне нов модел на световно управление по-добър от Демокрацията и премахне световните граници, бариеритте, омразата и войните...

Преп. д-р и г-жа Мун със Бившия президент на Коста рика в Палата на мира, Чон-пьонг, Кореа. Президенти нобелисти, признати учени и религиозни лидери посещават д-р Мун в Палата на мира.

Кореецът, Сан Мьон Мун, сега на 89 години, обещава да доживее 100. Той е твърдо решен да доведе няколко световни промени. Първо, да гарантира създаването на Междурелигиозен парламентарен съвет в ООН; Да гарантира кооперирането на световните религии в усилията за мир; Да издигне нов модел на световно управление по-добър от Демокрацията; Да премахне световните граници; Да създаде световна магистрала със супер бързи влакове; Да премахне пропастта между бедни и богати; и да спре аморалността като издигне семейните ценности.

Няколко от идеите му са вече подкрепени от световни глави и правителства

През 80-те, противоречивия корейски религиозен лидер минава през доста преследване и неразбиране поради бързото разрастване на неговата дейност и влияние. Той бива фалшиво обвинен в САЩ за уж неплатени данъци, при условие, че регистрираната като църква, 'Асоциация "Свят дух" за обединение на световното християнство,' по закон не трябва да плаща данък. Политическите, анти-расови и анти-деноминационни критики и преследване по никакъв начин не намаляват ентергията и ентусиазмът на този кореец, в неуморните му усилия да осъществи свят на мир, хармония и разбирателство за всички хора, отвъд раса, религия, нация и култура. Свят, който според думите му трябва да е основан на Културата на сърцето и съвестта, а не на насилстено налагане и въоръжена намеса.

Глбалния фестивал за мир, вдъхновява милиони с надежда за мир, и издига Културата на сърцето в десетки нации по света

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии