Мюсюлмани и Християни: да преодолеем предразсъдъците


Време да преодолеем предразсъдъците от миналото
18 Май 2009 | Автор: Juliuts | Диалог

Нарастващите напрежения между християнски и мюсюлмански етноси не идват за да донесат трета световна война. Тяхната поява е всъщност очистителния процес; проява на миналите тесногледи настроения, които сега човечеството е длъжно да преодолее, за да можем всички да се научим да живеем заедно като едно семейство с център Бог.

Това е Божието провидение и според пророчествата на човечеството му е дадена личност която да спомогне за мирното излизане от този процес. В това отношение след 2012 звездите предсказват подем, нови събития ще променят мирогледа на много хора. Това няма да е свързано с катаклизми, а по скоро с религиите, вярата и съвестта.

Ако хората можеха да виждат Бог
, господаря на Вселената, нима те не биха чувстват себе си като братя и сестри? Да се сложи край на една такава война би било възможно само ако възприемем бързо Културата на мира и се научим да живеем заедно като едно световно семейство одвъд религия, националност и раса!

Когато опознаем Бог като наш всеобщ родител автоматически споровете “чия религия е права” отпадат.

В концепцията за “Човечеството като едно семейство с център Бог” няма място за взаимни обвинения и спорове. Време е да оставим старите тесногледи предразсъдъци и осъзнаем, че точно такова е любящото сърце на нашия Творец.


ОБЩОТО В РЕЛИГИИТЕ: Бог е Родител на цялото човечество

Към Междурелигиозния ДИАЛОГ

СВЕТОВНИТЕ ПИСАНИЯ: сравнителна антология на свещените текстове

ЕСЕ: Единство между Бог и човека

.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии