Църквата на Сциентолозите и Роналд Хабърт:

.

Възможни ли са мир и сътрудничество между религиите?
Църквата на Сциентолозите и Рон Хабърт;
Обединителното движение на д-р Мун (Муун);
Мормоните, Хиндуитите, Евангелистите и т.н.
Роналд Хабърт

Основателят на църквата на Сиентолозите, бивш летец и авантюрист. Изобретил У метър (потенциометър), с който сиентолозите разтоварват негативната си енергия. Сиентолозите се стремят да усъвършенстват човешкия потенциал и доброто във всеки човек. Как да станем по-добри във взаимоотношенията си, как да постигаме по-добър успех в работата, и т.н. Те обединяват научното и религиозното в търсене на по-успешен практичен живот.

Обединението на наука и религия е основен аспект и в учението на Корейския религиозен лидер, Сан Мьон Мун. При Сциентолозите обаче може да се забележи повече използване на науката за да се докаже религията, докато последователите на Отец Мун търсят практичното сътрудничество на лидерите в науката и религията за разрешаване на световните проблеми. Според тях двете области са като двете страни на монетата и са необходими една на друга за да постигнем пълно разбиране.

Както и Обединителите (последователите на Преподобния Мун), Сциентолозите също приветстват хора от други религии да посещават тяхния център. Те заявяват, че не религията, а самата личност е по-важна. Обединителите пък поставят семейството и живота за благото на обществото над религиозната принадлежност. Ако Обединителите не карат хората които идват при тях да сменят вярата си, то и Сциентолозите заявяват, че по-важно е какво хората сами ще открият полезно и развит в себе си. При тях всеки се обучава и усъвършенства сам чрез четенето на книгите им. За Обединителите обаче, не книгите са важни, а самия начин на живот; доколко можем да изпълним семействата си с истинска любов - във взаимоотношенията си като родители и деца, съпрузи и съпруги, братя и сестри.

Бахаите също имат много хубаво обяснение за единството на религиите. Те виждат появата на различни религии през историята, като стъпки в процеса на все по-дълбоко откриване на истината. Като всяка стъпка в този процес е важна за определен период от време. На практика обаче те не са толкова усърдно работещи в тази насока както Обединителите.

Основателя на Методистите, Йосиф Смит, също получава откровение, че Бог не е щастлив с настоящото разделение на християнството на хиляди отделни деноминации. Но вместо да намали тази болка в Божието сърце, Йосиф Смит просто създава още една от хилядите разделени деноминации. При тях определено липсва често срещаната християнска враждебност срещу всички други. След 2000-ната година те също стават по-отворени за сътрудничество с други религии и църкви в борбата срещу аморалността и хомосексуализма. Мормоните също са прекрасни, морални хора с много добри семейства. За да спазват законите те вече не практикуват многоженството, но така и не са се оттърсили от теологическата обосновка за тази старозаветна практика.

Обединителите от друга страна смятат Сексът преди брака и извън брака за корена на злото и проблемите в света. Поради това те не приемат нищо друго освен истинската любов, живеейки един за друг в абсолютна сексуална вярност, като възможна цел и идеал. Тази вярност обаче им дава свобода на взаимоотношенията между половете, понеже се чувстват като братя и сестри, докато при членовете на Църквата на Исус Христос от Последните Дни (Мормоните) обикновенно момичетата живеят отделени от момчетата.

Исус също разкрива болката си за разделението между последователите му на земята - християните, на 15 годишния корейски младеж, Мун Сан Мьон. Той обаче, за разлика от Йосиф Смит прави всичко възможно да не създаде просто още една деноминация, а наистина да намери път за разрешение на междурелигиозните деления. Над 95% от финансите на неговите организации отиват в тази насока. Д-р Мун учи, че Бог е Родител на цялото човечество, а не на някоя или друга деноминация. Бог е един, а различните религии са просто различни начини по които хората са се докоснали до него. Самият Бог обаче е сляп за нашата расова, религиозна или национална принадлежност. Бог гледа сърцата ни - доколко сме способни да живеем за другите, което е същността на истинската любов. За разлика от другите религиозни или християнски цели за самоусъвършенстване и търсене на лично спасение, Обединителите смятат развитието на сърцата ни - способността да даваме и получаваме любов за целта на живота ни. А любовта се развива чрез пеживяване в семейството. Така за тях лично спасение не съществува, понеже любовта е нещо което преживяваме с другите, а не сами. Само като семейство изпълнено с истинска любов можем да влезнем в Небесното Царство. Тук можем да видим явна практическа разлика с много от Хиндуистите, например последователите на Кришна съзнание или други методи за усъвършенстване чрез медитация. При тях усъвършенстването е индивидуално. Те не виждат Семейството като следваща по-висша стъпка, така както е при Обединителите. По тази причина много от семействата на тези прекрасни медитиращи хора не са в прекрасни взаимоотношения. Тази реалност се засилва и от тяхната вяра, че семействата (Съпрузите и децата) са нещо временно - матерялна илюзия. При Обединителите обаче семейството е нещо вечно, така както е вечна връзката ни с Бог, като Родител и деца.

Вярата в прераждането също пречи да се приемат семейните връзки като вечни. Ако се замислим, реинкарнацията дори до някъде оправдава хомосексуализма понеже в различните животи можем да се преродим от различен пол. Такова разбиране, според Обединителите, унищожава най-фундаменталните принципи в Божия идеал. Това унищожава идеала на любовта, която се изразява във основните четири вида; родителска, съпружеска, братско сестринска и детска. Целта на земния ни живот според Обединителното разбиране е минавайки през тези степени на любовта да усъвършенстваме сърцето си до безкористната и безусловна родителска любов, която е най-близка до Божията. Едва тогава можем напълно да се свързваме със Сърцето на Бог и да го разбираме. Един живот е пре достатъчен за да достигнем това съвършенство на любовта и след това вечно да живеем щастливи в необятния духовен свят. Така разбирането на Обединителите за спасение е доста различно от отнесената християнска концепция, че тук сме грешни, но в отвъдното ще сме спасени поради вярата ни в Исус. Според Обединителите, ако тук не нямаме тази любов и такива взаимоотношения с дургите (независимо от тяхната вяра, религия, култура, раса или националност) то и в отвъдното ще имаме този проблем и ограничение в сърцата си. "Каквото посеете на земята това ще пожънете на небето", заявява самия Исус. Така концепцията за спасението се превръща в нещо много реално - целия свят трябва да промени курса си и осъзнае важността на семейството като училище на любовта. Децата трябва да получат основното си право, да се раждат в любящи семейста, бъдат отгледани в любов и изживеят живота си в любов. Свободния секс днес разбива възможността за постигането на този идеал. Милиарди деца се раждат без шанса да преживеят истинска любов. Така те няма от къде да я научат. А обединителите желаят да обединят усилията на всички хора на съвестта, без значение от тяхната религия за да можем с общи усилия да изградим този свят.

Лафайет Роналд Хъбард (на английски: Lafayette Ronald Hubbard, също и Хабърд) е основател на сциентологията и дианетиката. Известен е също така и като американски писател-фантаст. Той е роден в малкият град Тилдън в щат Небраска. Хъбарт е завършил университета „Джордж Вашингтон“, Пристънския университет и университета „Секвоя“. След като излиза неговия първи разказ „Отрицателно измерение“ (1938), той продължава да пише през следващите 10 години. Той е писал както в жанра фентъзи, така и в жанра научна фантастика.

Сан Мьон Мун е основател на стотици неправителствени организации и обществени проекти за мир. Семейната федерация за световен мир и обединение е основната всред тях и обхваща няколко милиона от последователите му в над 200 нации. През 1982 г. той основава Вашингтон Таймс и изиграва основна роля в мирното разпадане на Комунизма. По настоящем е считан за шампион в междурелигиозния диалог и помирение. Основен е приноса му за мирните срещи между Северна и Южна Корея, както и за мирния процес между Израел и Газа.
.
Сиентолози сциентологията Лафайет Роналд Хъбард

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии