Международен ден на Мира на ООН

.

Международен ден на Мира на ООН в Посолството на мира - София

September 23, 2009 Angel Stefanov · Новини

21092009186

На 21 септември в рамките на Семинара за изследване на абсолютните ценности отец Георги Спасов отслужи благодарствен молебен по случай 26-та годишнина от онбяваването на 21 септември за Международен ден на мира на ООН.

21092009185

След това бяха изнесени лекциите: Мирът и философията при управлението на цар Иван Страцимир и Божият изначален идеал за мира.

21092009187

Като партньор на ООН, Федерарацията за всеобщ мир отбеляза този ден с множетво прояви в целия свят.


UPF Декларация за Международния ден на мира 2009

По повод на и в подкрепа на Международния ден на мира, 21 септември 2009, за който генералният секретар Бан Ки-мун даде мотото "Ние трябва да се разoръжаваме", с фокус върху ядреното разоръжаване и неразпространението на ядрени оръжия , Федерацията за вселенски мир заявява:

Първо, човешките конфликти и оръжията се коренят в разпадане на човешките взаимоотношения и в провалът на човечеството да живее според своите най-високи идеали и стремежи. Насилието е симптом на една морална и духовна недостатъчност. Ако искаме да премахнем насилието и оръжията за масово унищожение, ние трябва да се ангажираме с морално и духовно пробуждане.


На второ място, траен мир ще бъде осигурен не само, чрез намаляване на ядрените арсенали, но по-важното, чрез разширяване на солидарността между цялото човешко семейство и признанието, че всички ние сме братя и сестри, които споделят общо духовно и морално наследство. Ние сме едно семейство по Бога. Такова разбиране може да доведе до колективната воля да се сложи край на жестокостите и конфликтите.


На трето място, основенят градивен елемент на обществото, семейството служи, като начално училище на етиката и училище, където се учим да обичаме, уважаваме и служим на другите. Чрез укрепване на брака и семейството, ние можем да образоваме децата си да уважават всички хора, като по този начин ще създадем една Култура на мира. Когато човечеството се научи да разрешава конфликти без оръжия, огромни ресурси ще могат да бъдат пренасочени за развитие на човечеството.


Четвърто, законите, сами по себе, не могат да променят културата на насилие. Трансформацията трябва да се подпомогне от значителни образователни програми, насочени към насърчаване образованието на характера, разрешаване на конфликти и културата на мира. Мъжете и жените, които са научени да изпълняват своите морални задължения и отговорности към другите, ще зачитат и живеят в полза и за благото на другите.

1 comment:

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии