Няма да има трета световна война: 2012 е началото!

Според Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библията

НЯМА ДА ИМА ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА
2012 година: няма да има край на света


Така упорито предсказвания край на света, който трябва да се случи съвсем скоро - през 2012 г, е всъщност един драстичен преход на човечеството към нов светоглед. Тази смяна на светогледа ще започне да става след 2012 г.

Предсказанията на Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библията много близко се допълват и дават картината на светло бъдеще и Месиянска личност която ще донесе мирът на планетата.

С помоща на астрална карта в асторологията може да се определи влиянието на планетите които формират характера на човека, и влияят на социалния ни живот. Така може да се прогнозират както локални, така и глобални събития в живота на всеки от нас, но и на цялото човечество.

2012 - ще се промени светогледа на човечеството

В скоро бъдеще ясно се очертава смяна на светогледа в огромен брой хора, който ще започне от 2012 г. В Европа в този период ще има много катаклизми - дъжд, наводнения, и то в глобални мащаби. Очертава се отслабване на Европа, докато ще се забележи икономически разтеж в мюсулманския свят. Смесването разбира се предвещава и още по-големи сблъсъци на религиозните чувства. Това определено ще доведе до възникването на нови религиозни конфликти и напрежения, които човечеството трябва да успее да преодолее по мирен път.

По тази причина е предсазана появата на нов религиозен лидер, който ще поведе религиите към помирение и обединение. Той ще се роди на изток и ще премине през неимоверно преследване, но точно той ще доведе човечеството до траен мир и благоденствие.

Появата на тези напрежения не идват за да донесат трета световна война. Те са неотделна част от очистителния процес; проява на миналите тесногледи настроения, които сега човечеството е длъжно да преодолее, за да можем всички да се научим да живеем заедно като едно семейство с център Бог - така както е предсказано.

Ясно се вижда, че това е в крак с Божието провидение и на човечеството му е дадена личност която да спомогне за мирното излизане от този процес. В това отношение след 2008 звездите предсказват подем, нови събития ще променят мирогледа на много хора. Това няма да е свързано с катаклизми, а по скоро с религиите и вярата. Дори настоящата икономическа криза е описана в Корейските пророчества преди стотици годин. Тя идва да предизвика досегашните ни алчни стремежи и индивидуалистични разбирания, за да промени курса на човечеството в сътоветствие с Божията воля.

През 2012 според календара приключва епохата на лъжите, хитростта и лукавството и настъпва епохата на очистението - пречистването.

Идването на тази епоха е свързано с очистване на света. Да, това може да е свързано с доста вода, дъждове и наводнения, но няма да има характера на глобална катастрофа. Минавайки през сериозни изпитания, след 2012 година ще дойде разцвет. Със сигурност обаче след 2012 година можем определено да предвидим един висок духовен подем, който ще способства за разцвета и развитието в далечния изток. Определено на изток ще видим голям подем в политиката и икономиката. Центърът на икономическите сили ще се премести на изток, където вярата и обществото са в хармония.

Според Ванга ни очаква светло бъдеще и обединение на религиите

По думи на Баба Ванга: „Нужен ни е един Бог” „Не се карайте, всички сте Божии деца.” Ще се появи човек който ще подпише световния мир - Религиите ще се обединят, мирът ще се установи на земята, хората ще разберат съществуването на духовния свят, предсказва българската пророчица. Наистина Мюсулмани, Евреи и Християни вярват в един Бог. Ванга ясно очертава помяна в религиозния светоглед, от себецентрирност, към взаимно коопериране: "Сега различните религии искат да се възползват от каквото сварят, ама тяхното време си отива. Човечеството ще хвърли тия окови. Религията ще има друга задача." Тя явно посочва един от главните фактори да разпознаем идващия Миротворец - усилията за междорелигиозно помирение. Ако не последваме неговото Месиянско водене в тази насока ни очакват невероятни етнически и културни конфликти...

Тамара Глоба: 2000 година е начална точка за промяната на света

Две хилядната година е началната точка към възстановяването на загубената връзка между Небето и Земята и според руската пророчица, Тамара Глоба. Човечеството е на прага на нов период. Земята навлиза в период на зрялост и ще постигне единство в стремежа си да обедини нравствените и вътрешни закони със тези на обществото и управлението. Това означава само едно: човечеството иска да живее в истинска любов, в добро и просперитет със справедливо управление. Месиянската личност ще посочи пътя на човечеството към такова справедливо световно управление.

Едва сега - през двадесет и първи век - човечеството започва да осъзнава дълбочината и силата на техните пророчества, предсказали събития за векове напред - събития, на които ние сме очевидци или които за наш ужас биха могли да се случат. Да вникнем в словата на Ванга, Глоба, Настадамус и Леонардо и да осъзнаем великата сила на непреходността! Жевеем и дишаме същия въздух с Месиянската личност на Второто пришествие, който според всички знаци вече е на земята! Хората в света не знаят това, точно както е предсказано. Женят се, развеждат се, а не осъзнават, че ако не последваме воденето на тази личност ще последват невероятни бедствия и голяма част от населението може да загине.


Кой е този предсказан Миротворец? И Ванга и Тамара Глоба близко се допълват и покриват с пророчествата на Библията и тези на Настрадамус за Последните дни. Те описват човек от Изток, преследван и неразбиран, хвърлян в затвора, носещ новата истина, възобновяващ семействата и главното идващ под името "Мун".

Идва с ново име, което е "Божието слово"
"Мун" означава "Божието слово": Името Муун е Корейско и се състои от два йероглифа. Общото им значение е Божието слово, или Словото което Бог дава на човека. В 19 глава на Откровение, в Библията, се говори за Второто пришествие и той е описан като идващ "с ново име, което никой не знае", "и неговото име бе "Божието слово" (Мун).
Дали е възможно точно Корееца, Сан Мьон Мун да е предвещаното от Библията Второ пришествие? Не можем да пренебрегнем факта, че името "Мун" се споменава в няколко пророчества. Преди около 500 години Нострадамус споменава за "Мун" и "последователите на Мун". Нострадамус дава това като един от 40-те белега по които да познаем Месиянската фигура която, по думите му, "ще донесе новата истина" и "води човечеството към мир". Тези предсказания са систематизирани в англииската книга "Милениум". Там са изброени 10 религиозни лидери от нашето съвремие които изпълняват някои или други от описаните от пророка белези. Между тях макар и в много лоша светлина е описан и д-р Мун. Но днес от 10-те само д-р Мун е все още жив. Другите кандидати измряха и на нас не ни остава друг избор освен да разгледаме наново, дали Кореецът Сан Мьон Мун не е този който пророка описва.
Първото което ни стъписва при прочита на директните думи на Настрадамус е, че едва ли има друг човек на планетата който по точно да съответства на тях от преп. Мун.

1. Мун определено отговаря на предсказаното име "Мун"
2. "Той ще се роди на Изток", както се е родил д-р Мун
3. "Той ще бъде преследван, неразбиран и хвърлян в затвора", е явно че е!
4. "Той ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)" е това вече е нещо което единствено Сан Мьон Мун изпълнява. Точно анти-комунистическия му принос е една от основните причини за негативността и преследването срещу него.
5. "Той ще благославия хиляди семейства".

Това е друг белег, който определено никой друг освен отец Мун не изпълнява. Другата причина за голямо преследване преди 40 години е Масовите Свадбени Благословии с които той буквално разтърсва тогавашното консервативно мислене. Коакво имам в предвид! Други вършат какви ли не злини, а той прави свадби, че какво лошо им в това? Проблема е, че той съчетава Корейци с Японци, а това родителите по онова време не могат да приемат по никакъв начин. Родителите са по-скоро готови да убият децата си отколкото да допуснат това. Днес вече междурасовите и международни бракове са си нещо обикновенно.

Много християни ще кажат, че това е Богохулство. От друга страна днес виждаме видни християнски фигури, като например дясната ръка на Мартин Лутер Кинг, пастор Берет директно да обявява, че Второто пришествие вече е дошло и няма какво да чакаме и да гледаме по облаците повече. На много конференции и събирания, той и други християнски пастори открито заявяват, че преп. Сан Мьон Мун е изпълнението на Второто пришествие. Ако погледнем междурелигиозните събития организирани от д-р Мун, ще видим хиляди християнски пастори да слушат и приемат това. Така че, явно и християнството е разделено по въпроса: д-р Мун ли е, или друг да чакаме.

Ванга също предсказва неща доста свързани с дейностите на Сан Мьон Мун. Тя заявява, че Христос със сигурност ще дойде. Тя го описва като човека който ще подпише вечния мир и уточнява, че той ще направи това в наше време. По нейните думи:

1. Той ще подпише вечия мир. Политици и религиозни лидери днес признават д-р Мун за шампион на мира. Стотиците организации които той е създал работят във всички основни области на човешкия живот точно с тази цел, за постигането на световен мир.
2. Той ще донесе истина която ще сложи край на религиите, и всички ще приемат едно учение. Д-р Мун е може би единствения религиозен лидер известен с огромния си принос в междурелигозния диалог и помирение. По източници, над 95% от средствата на организациите му отиват в тази насока. Той самия предвижда неизбежните етнически сблъсъци между Европейци и мюсулмани и работи усилено за тяхното преодоляване.
3. Ванга вижда в бъдещето Световна магистрала и супер бързи влакове на магнитни възглавници. Д-р Мун е иницирал точно такъв проект, мойто той предлага пред ООН през 2001 г. В началото на тази година САЩ и Русия се обединиха за започване на предложения от Сан Мьон Мун "Тунел на Мира" в Беринговия проток. Проекта включва супер бързи влакове на магнитни възглавници които ще се движат във вакум. Точно както Ванга предсказва.
4. Ванга предсказва още, че в бдещето хората ще разберат съществуването на духовния свят. Д-р Мун е в директен контакт с Исус и много други личности в духовния свят още от ранната си възраст. Той разкрива същността на живота там по-добре от който и да било друг религиозен лидер досега.
5. Според Ванга Бог е един и е наш Баща. Най-основното в ученито на д-р Мун е, че Бог е Родител на цялото човечество. По негови думи:

"Човечеството трябва да сложи край на извратения порочен кръг на войната, в който единствено жертваме живота на децата си и прахосваме астрономически суми. Настъпи времето, когато страните по света трябва да обединят средства и усилия и да се устремят към Царството на мирния идеален свят... човечеството върви надолу по задънена улица. Единственият начин то да оцелее, е като практикува мирната философия на истинската любов... Помислете колко много пари светът прахосва във война. Човечеството трябва да осъзнае, че извършваме страшни грехове пред очите на историята... В тази епоха войната е най-примитивното и унищожително средство за разрешаване на конфликти, което никога не ще доведе до траен мир..."

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА
Според Корейските пророчества, раждането на Месията ще бъде в Корея. Той ще дойде не за конкретна религия, а за всички хора. прочети

ВАНГА
Ванга обещава, че пророкуваното в Библията за Второто пришествие ще се сбъдне. Тя го описва като Миротворец който идва в нашето време и ще "подпише вечния мир"... ще сплоти религиите. прочети


НАСТРАДАМУС
Настрадамус пророкува, че Месията идва под името "Мун". Ще се роди на изток, ще бъде жестоко преследван; Ще обединява религиите срещу Комунизма. Ще благославя хиляди семейства. прочети

2012 трета световна война, Баба Ванга, Нострадамус, края на света

1 comment:

 1. Нострадамус:
  Не допускайте ядрена война, приемете Месията

  От особен интерес днес са предсказанията му за 2012 година; Ядрената война и Края на света. Ще се случат ли тези ужасни неща?

  Предсказанията за 2012

  Книгата, "Нострадамус и Милениумът" разкрива белезите които Нострадамус дава за да може човечеството да разпознае Месията до 2012 година, за да последва напътствията му и така избегне трета световна (Ядрена) война.

  Нострадамус описва Месията, като нов и противоречив религиозен лидер.

  1. Месиянската личност ще се роди на Изток; от Ориента, жълтата раса.

  2. Месията ще бъде много преследван и многократно хвърлян в затвора.

  3. Той “Ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)“.

  - Обединител - обединиява религиите,

  - Ще спре Комунизма наречен в Библията „Червения змей“

  4. До 1991 година човечеството вече ще е чуло кой е Месията, но до 2012 година все още няма да желае да го приеме.

  5. Той ще дойде под името „Мун“. Нострадамус говори за това как Мун и неговите последователи ще бъдат преследвани и фалшиво обвинявани.

  6. Новата истина която Месиянската личност донесе ще установи вечния мир и обедини всички досегашни философии, религии и разбирания. Това ще стане от 2012 година, когато човечеството трябва да го разпознае и последва.

  Точно както Нострадамус го описва, той е нов религиозен лидер от изтока. Точно както е пророкувано, той работи за обединение на религиите и е известен с ролята му в падането на Марксистките-Комунистически режими. Но има неща около него, които ни е трудно да разберем и ни блокират. Имам в предвид, масовите сватби на Муун. Може би затова Нoстрадамус не е пропуснал да отбележи това като един от белезите.

  7. Където и да отиде той ще благославя хиляди семействата (Големи сватбени Благословии).

  Не може да не си спомним, че дори Библията описва Второто пришествие във връзка с Голяма сватба на която всички са поканени. Всички тези знаци явно и безпристрастно сочат Корейския религиозен лидер, Сан Мьон Мун, като месията. Това не са единствените пророчества сочещи към него.

  Д-р Мун не е единствения в наше време който е обявил, че е Месията и Второто пришествие. Но освен че отговаря много точно на белезите и пророчествата относно тази Месиянска личност, д-р Мун е единствения който приживе е развил една нова световн религия отдадена на премахнването на бериерите от миналото и установяването на мирен свят. Независимо дали ние ще повярваме или не, учудващ е факта, че милиони вече го смятат за Месията. В това число влизат и много, които не са негови последователи.

  ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии