Среща с Бог: Пътя на Небесната традиция - Думи на Учителя Мун

Думи на Учителя Мун, от книгата 'Пътя на Небесната традиция', глава 'Среща с Бог'
Среща с Бог
 от книгата 'Пътя на Небесната традиция'
Думи на Учителя Мун, от книгата 'Пътя на Традицията', глава 'Среща с Бог' 
от книгата 'Пътя на Небесната традиция', глава 'Среща с Бог'
 
81. "Когато духът ви е възвисен и сияещ вие сте готови да се свържете с духовния свят и Бог. Тогава искрата може да прескочи между Божия дух и вашия дух. Ето защо трябва да се стремим усилено да бъдем сияйни и щастливи през цялото време. Когато потдържаш духа си ентусиазиран през цялото време, ти можеш да срещнеш Бог, за което може да сте наистина благодарни. Това е най-основното и важно състояние на хората достигнали Бог. Ако има нещо което те тормози моментално се погрижи то да се разреши." - Среща с Бог, стр. 22

87. "Божието желание е същото като човешкото и може да бъде постигнато единствено ако човек откликне. По същия начин, човешкото желание може да бъде постигнато единствено когато получим Божия отговор. Нашия идеал живее в Бог и Божия идеал живее в човека." - стр. 24

90. "Когато отидете в да спите и главата ви е сгушена във възглавницата, мислели ли сте, "Бог лежи на това легло, защото аз съм храм на Бог." Казвали ли сте си някога, "Бог, искаш ли да си починеш с мен сега?" А когато се събудите сутринта и изскочите от леглото, мислит ли си, "Боже, Ти си вече буден. Добро утро Татко." Това е начина по който трябва да живеете, чувствайки Божието присъствие до вас във всяко действие, чувствайки, че Бог върви точно пред вас."

94. "Душата е мястото където Бог идва и обитава."

95. "Когато винаги гледате на всичко от Божията вечна гледна точка, тогава ще почувствате, че Бог е с вас."

98. "Когато отидете в духовния свят и кажете, "Боже, Татко мой," Бог ще отговори, "Да, сине мой?" Неговият отговор не идва от синьото небе над теб, а от собственото ти сърце и душа. Бог обитава в душата ви и ако слушате духа си вие слушате Бог. В Коринтяни, Бог говори чрез Павел, казвайки, "Не знаете ли, че вие сте Божи храм и Божия дух обитава във вас?"

100. "Когато отидете в духовния свят вие ще можете да говорите с Бог, но няма да Го виждате. Бог е невидим, не само за физическия свят, но също и във духовния свят. Бог имаше нужда да се прояви във видима форма, за да може да има връзка с физическия свят и тази видима форма стана ха Адам и Ева. Човекът бе поставен във върховната позиция да бъде видимата, ходеща форма на Бог."

103. "Ситуацията Бог да съществува сам, без човека, е немислима. Субектът и обектът не могат да съществуват един без друг. Ако човек не съществуваше, Бог ще изчезне. Няма как Бог да продължи сам. Без човека, дори вселената нямаше да има смисъл. "
Думи на Учителя Мун, от книгата 'Пътя на Небесната традиция', глава 'Среща с Бог'
Прочетете още:
ЗНАЦИ за съществуването на Бог
АВТОБИОГРАФИЯТА на д-р Мун стана хит
ДУМИТЕ препрограмират нашето ДНК
Нелсън Мандела говори от Духовния свят

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии