Новини от Духовния Свят: Влиянието на злото и възстановяването


Новини от Духовния Свят
Влиянието на злото и възстановяването

ОД Седмичник / 26 Май, 2002

"Духовния свят е разделен на две, сатанински свят и Божии свят," обяснява в своя реч Преп. Сан Мьон Мун. "Ако притежавахме метода, чрез който да отидем в Сатанинския духовен свят и бързо преобразим към небесната страна всички Сатанински индивиди, семейства, родове и нации, то земните неща също бързо ще се променят. Разбирате ли? Такова време идва. Трябва да знаете, че когато това време настъпи в Духовния свят, това ще рефлектира и върху земята и нещата в този свят ще се завъртят чрез бързи промени."

В откровение от Дуовния свят, Д-р Лий обяснява, "През курса на историята ни човешките същества сме имали зла кръвна линия, течаща  във вените ни, понеже Луцифер стана праотец на човечеството в Едемската градина. Поради това човешките същества са се раждали с Първонроден грях, докато първоначално те трябваше да размножат линията на доброто чрез Святия дух на Бог. Поради това Бог желае даа сложи край на злата линния и установи Своята потомствена линия."

"В Едемската градина Луцифер напусна Божжията страна, изостави небесния път и своята първоначална позиция и започна да действа фалшиво. По тази причина той стана затворник на несигурност, страх, омраза, завист, ревност и зли желания. Затова той постоянно живееше в страх, че някой ще го разобличи. Така той бе изпълнен с омразза, а не с любов. Поради постоянния си страх, че може да загуби своята позиция, той се чуства като в съревнование с всеки един около себе си. Това е причината той да е изпълнен с повече омраза отколкото любов. Прочети, Грехопадението

Понеже това бе предадено на човешките същества, резултатът от делата на Луцифер нанесе критичен удар на хората. В средата изпълнена с мир, щастие и любов, човешките сърца са в мир и тогава е невъзможно за тях да имат болести. Но повечето болести които съществуват днес са дошли като резултат от греха, който Луцифер ни предаде."

По-натам, в посланито си от духовния свят, Д-р Лий обяснява как Луцифер използва нашите предци и други лоши духовни хора, за да причини различните болести. Най-важното което научаваме от тези откровения обаче е: "Това че тялото на накой е болно е знак, че неговите предци не са на удобно и добро място в Духовния свят. Така те се опитват да изразят исканията си относно техната ситуация. Затова в такъв случай е необходима молитва. Но клинничните ситуации трябва да бъдат третирани и с модерната медицина.

Това не означава, че трябва да обвиняваме нашите предци. Напротив, трябва да разберем, че също носим отговорност. Единствено ако освободим предците си, болната част ще бъде изцелена. Ако болестта идва поради някаква мъка и болка на човек от предците, тогава потомъка тук на земята трябва да води живот на искрена вяра. Само тогава човека от предците ще бъде способен да отиде на по-удобно място в Духовния свят."

От тези откровения ние разбираме, че ако помогнем, чрез нашите молитви и живот на вяра, на нашите предци да се освободят, то те в отговор ще повлияят протекция и много благословии и щастие в нашия земен живот. В резултат нашия свобствен живот ще стане много по-лесен и семейните ни взаимоотношения по-хармонични.

Най-четените:

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии