Блоговете и Социалните мрежи

.

Блоговете и Социалните мрежи
Социалните мрежи и блоговете са вече по-популярни от имейла


Хората, които посещават сайтовете на социални мрежи или блогове, са повече от тези, използващи базирана в уеб електронна поща, твърди доклад от скорошно проучване на Nielsen Online. Така наречените “членски общности”, които сега се посещават от 67% (или повече от две трети) от глобалното онлайн население, се превърнаха в четвъртата най-популярна онлайн категория и изпревариха персоналната електронна поща.

Статистиката
Докладът на Nielsen Online “Глобални лица и мрежови места” разкрива новата роля и мащаба на социалните мрежи. Те се разрастват два пъти по-бързо, отколкото другите четири най-големи сектори на онлайн дейностите (търсене, портали, софтуер и електронна поща). На тях се пада една на всеки 11 минути, прекарани в интернет. Англичаните отделят на социалните мрежи една от всеки шест минути средно време, прекарано онлайн.

Мобилността играе все по-голяма роля в социалните мрежи. Според данните от проучването, британските потребители проявяват най-голяма тенденция към посещаване на социални сайтове от мобилни устройства, следвани от американци и французи.

Посетителите на социални мрежи и блогове сега са по-разнообразни по отношение на възрастови категории: най-голямо увеличение на посетители през 2008г. се забелязва във възрастовата група от 35 до 49 години (+11.3 милиона).

Прави впечатление отсъствието на порнографията от списъка с онлайн дейности. Както обикновено, Nielsen не споделя с широката публика какви са процентите на посещенията. Така че остава да гадаем дали порното в действителност е по-малко популярно от уеб имейла, или може би хората просто не гледат порно, когато са следени от Nielsen.

Facebook печели короната
Facebook е най-популярният от сайтовете за социални контакти в глобален мащаб. Той доминира сегмента в Англия, Италия, Австралия, Франция, Испания и Швейцария.

Facebook има най-много посетители и членове във Великобритания. 47% от британците, които са активни в интернет, използват този сайт. Процентът на потребители на Facebook е голям и в Италия (44%), Австралия (38%) и родината му САЩ (33%).

Интересна е и статистиката по отношение на възрастовите групи. За периода на проучването - декември 2007г. до декември 2008г. броят на посетилите Facebook потребители на възраст от 50 до 64 години се е увеличил два пъти повече (+13.6 милиона), отколкото е увеличението на броя на посетителите на възраст под 18 години (+7.3 милиона).

В сегмента на социалните мрежи, според Nielsen, Facebook има най-голямо средно време на престой на човек, отколкото всеки друг сайт - три часа и 10 минути.

.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии