Духовно пробуждане 2012

Духовно пробуждане 2012, духовно пробуждане на човешкото съзнание. Според маите на 21.12.2012 г.
Духовно пробуждане 2012
Най-важната ни отговорност в тези дни

Защо 2012 г. е толкова важна за човечеството? Предстои велико духовно пробуждане. Календарът на Инките определя 2012 г. като годината за края на света. Нострадамус и много други предсказват, че в тази година ще се осъществи грандиозна промяна в пътя на човечеството.

Селестинското пророчество
В Книгата за селестинското пророчество от Джеймс Редфийлд се говори за духовно пробуждане, настъпило някъде в началото на 80-тте години на 20-ти век и ,че разцвета на това пробуждане ще се състои в близкото бъдеще. Първото откровение се отнася до мистичните случайности които стават в живота на всеки от нас.

Второто откровение ни помага да намерим по шоркообхватна гледна точка към света и да разберем значимостта на историческите събития, случили се до момента. Едва сега започваме да осъзнаваме, че векове наред сме съществували, потънали в дълбок сън. Всеки, веднъж изживял „селестински миг на озарение”, се отърсва от вкопчването в материалната сигурност и благополучие.

Нова духовна реформация
Европейският ренесанс започва тогава, когато хората загубват доверие, че църковните служители могат достоверно да им представят духовната реалност. Сега идва времето на "Нова духовна реформация", "Духовно пробуждане", която ще се осъществи под воденето на Месиянска личност за която всички пророци пророкуват.

Затова Нoстрадамус предрича появата на нова религия, която ще промени света и доведе тази реформация - духовно пробуждане. Основателят на тази нова религия ще е човекът който донесе новата истина - Месията и Второто пришествие което пророците от хилядолетия са ни подготвяли да приемем. Той ще обедини всички религии, философии... цялото човечество ще се обедини с една обща цел за изграждането на един мирен и обединен свят, като "Едно глобално семейство с център Бог".

Белезите по които да го познаем
Нoстрадамус дава много ясни белези по които човечеството да разпознае тази месиянска личност. Нoстрадамус ни дава над 40 по-конкретни белега записани в шестдесет четиристишия стесняващи значително кръгът на възможностите за разпознаване на тази Месиянска личност. От приемането и следването на този нов религиозен лидер ще зависи оцеляването на човечестовто и гарантирането на бъдещия мир и просперитет. Той ще мине през невероятно преследване, отхвърлен като секта и пращан в затвори, но през 2012 г. човечеството най-накрая ще осъзнае ценноста на неговото учение - което сочи пътя към разрешаването на всички исторически проблеми. Нова история ще заблести едва след като го последваме.

Първо, Месията ще се роди на Изток; от Ориента, жълтата раса. Това предсказание съвпада и с описанието на Библията и това на много други пророци. От тях става ясно, че таз източна нация е Корея.

Второ, Месията ще бъде неразбиран, преследван и многократно хвърлян в затвора. Появата на пълната истина първоначално ще предизвика силен сблъсък със старите религиозни разбирания, макар и нейната цел да е тяхното пробуждане и обединение.

Трето, "Той ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)", заявява Нoстрадамус. Болшинството религии не могат да се впишат в това пророчество. Те не само че не се обединяват с другите, но и се цепят и делят в непрестанни спорове. Тази последна, решаваща битка между господаря на Второто пришествие и Червения звяр е описана в главите 12 до 19 на Откровения. В 19 глава Откровенията на Йоан описват господаря на Второто пришествие (идващ "с ново име") да воюва с управляващите света и като победител над този Червен комунистически режим.

Четвърто. До 1991 година човечеството вече ще е чуло кой е Месията, но все още няма да може да повярва. Комунизма рухва до 1989 след което Месиянската личност ще може да заяви мисията си пред света. До тази година той вече ще е успял да изгради световен фундамент. Той ще е изиграл някаква ключова роля за падането на Комунизма.

Петият белег е най-конкретен от всички. Нoстрадамус директно споменава името на новата Меиянска личност. Да чухте правилно, Нoстрадамус ни разкрива "новото име" което Библията заявява, че никой не знае. Нoстрадамус отбелязва, че той ще дойде под името "Мун". Пророкът говори за това как Мун и неговите последователи ще бъдат преследвани и фалшиво обвинявани. Името "Мун" е Корейско и по значение отговаря на значението под което Библията предсказва, че ще дойде Месията. Откровения 19 заявява, "И неговото име ще бъде 'Божието Слово'." Йероглифите на думата Мун означават точно това - Словото на Бог дадено на човека - "Божието Слово". Вярно е че родът Мун се състои от милиони Корейци, но колко от тях днес са създали ново световно религиозно движение целящо обединение на религиите и минало през невероятно преследване?

На практика ние оставаме само с един кандидат изпълняващ тези белези. Останалите пророчества също сочат него и никой друг. Изследователи на предсказанията на Нoстрадамус изброяват 10 възможни личности. В доста негативна светлина те споменават и Корейският религиозен лидер, Сан Мьон Мун, като една от възможностите. Другите девет вече са мъртви без да са довели до дългоочаквания световен мир и обединение, а д-р Мун, макар и вече 90 годишен, е все още жив и здрав. Той има 13 деца и над 50 внуци. Днес е факт, че Кореецът Сан Мьон Мун създава световна мрежа от организации обхващащи всички области на човешкия живот. Условие необходимо за да промени света.

Шестият знак е че с Новата истина той ще установи вечния мир и обедини всички досегашни философии, религии и разбирания. Или както Ванга пророкува, "Ще подпише вечния мир" и "човечеството ще вярва едно учение", "религиите ще намерят обща цел и спрат споровете си." Вярно е, всичките създадени от д-р Мун организации се борят за Световен мир и обединение. Но има и нещо повече! Все повече изследвания установяват, че ученията му наистина носят практическо разрешение на най-основните и глобални човешки проблеми. Може би това се дължи на факта, че учението му наистина обединява Източните и Западните философии, както и науката и религията. Но тук стигаме до един блокиращ ни проблем - масовите сватби на Муун. Може би затова Нoстрадамус не е пропуснал да отбележи това като един от белезите.

Седмият знак даден от Нoстрадамус, определено се изпълнява само и единствено от Учителя Мун. Според пророка, където и да отиде той ще благославя семействата. Най-шокиращата от дейностите на преподобния Мун несъмнено са Международните Сватбени Благословии, които той прави навсякъде по света. Но не е ли удивително тогава, че посред културата на свободен секс, д-р Мун вдъхновява стотици милиони да участват в тези масови-международни бракосъчетания с единствената идея за "Световен мир чрез идеални семейства". Може би ще си спомним, че и Библията също описва Второто пришествие във връзка с Голяма сватба на която всички са поканени. За това ли Исус предупреди, че ако "Поканените" (Християните), не пожелаят да дойдат "на сватбата", Бог ще трябва да изпрати ангелите да съберат хора от улиците. За това ли Исус предупреди, че колкото и голяма вяра да са имали, колкото и големи знамения да са вършели, християните ще бъдат наречени от него "Злодейци" ако не приемат този когото той е пратил!

Предсказанията на Нoстрадамус доста добре се припокриват и с Корейските пророчества за Месията, дадени от преди хиляда години. Дори предсказанията на Ванга много точно предсказват основни дейности и учения на този Миротворец.Нострадамус, Нострадамус предсказва Края на света, Предсказанията на Нострадамус за 2012

Предсказания на Ванга
БИБЛИЯТА ПРЕДСКАЗВА
Към Идеалния Свят на Мир и Любов
Предсказанията на Настрадамус
Източници:
Джон Хог, "Нoстрадамус и Милениумът" - 1992
Българско Библейско Дружество, "Святата Библия" - 2002
Посолство на Мира, "Корейски пророчества" - 2001
Пророчествата на Ванга, "Тайната на Ванга", "Така каза Ванга", "Живата вода на Ванга"
Корейските пророчества, "Кой е той: Месия, Матрея Буда или Второто пришествие"

Духовно пробуждане 2012, Нострадамус, духовно пробуждане на човешкото съзнание. Според маите на 21.12.2012 г.

1 comment:

  1. 2012- подготвено е всичко, но крайната цел не всеки ще засегне.

    ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии