Европейският съд осъди България за нарушаване на правото на религиозна свобода

Европейският съд осъди България за нарушаване на правото на религиозна свобода
Страсбург осъди България
България нарушава правото на религиозна свобода

Европейският съд по правата на човека в Страсбург осъди България за нарушаване на правото на религиозна свобода на членовете на Обединителната църква на д-р Мун

София, 27 януари 2011 г. - Източник БХК.

На 27 януари 2011 г. Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) постанови решение по делото Бойчев и други срещу България. Делото засяга нахлуване на 6 април 1997 г. на няколко полицейски служители в дома на единия от жалбоподателите в Благоевград по време на сбирка на последователи на Обединителната църква на преподобния Мун.

По време на нахлуването полицията безпричинно иззема голямо количество книги, документи и видеоматериали. Според прокуратурата, която е разрешила нахлуването, жалбоподателите е следвало да бъдат предпазени от извършване на „тежко престъпление”. Неизвестно какво. Явно дори за пост-тоталитарните ни съдии, вярата е "тежко престъпление". Та нали това ни бе втълпил атеистичния Марксизъм.

Международни масови сватби на д-р Мун
Инквизицията: Д-р Мун в затвора Денбъри
Президент Буш на Световна лидерска среща на Мун
Европейският съд по правата на човека, ЕСПЧ установи, че акцията на полицията е лишена от законова основа, тъй като правната рамка, която я регулира, е неясна и дава на полицията широки възможности за произвол.

Съдът обръща внимание, че разпоредбата на член 185 от стария Наказателно-процесуален кодекс, въз основа на който прокуратурата е дала разрешение за нахлуването, е формулирана „крайно неясно”. Съдът също така посочва, че законодателството в България не създава яснота относно възможността на нерегистрирани религиозни общности да провеждат събрания, а съществуващата административна практика по време на събитията е интерпретирала такива събрания като незаконни.

По тези причини Европейският съд по правата на човека ЕСПЧ намира нарушение на член 9 от Европейската конвенция за правата на човека (право на свобода на религията и убежденията), както и на член 13 (липса на ефективно вътрешноправно средство за защита) във връзка с член 9. Той присъди обезщетение от 6 000 евро за тримата жалбоподатели, както и още 2 500 евро разноски по делото.

  1. Д-р Муун е признат за приноса си за световния мир.
  2. Всичките му организации са със специален статур в ООН за социален принос.
  3. Световни политически и религиозни лидери, както и учени признават усилията му за мир и междурелигиозен диалог и помирение. Включително и много Православни, и представители от всички други християнски деноминации.
  4. Той е награден за това от Сената на САЩ, Парламента на Корея... и е признат за почетен гражданин в много от щатите.
  5. Създал е и спонсорирал хиляди организации и проекти, всичките насочени към световния мир, разрешаването на глобалните проблеми и установяване на здрави семейни ценности...
  6. Уважаван е от стотици хиляди световни лидери и милиони по света, точно защото никога не налага свое мнение, а създава форум и възможност за всички да се включат и допринесът, съвместно да изградим един по-добър свят отвъд бариерите на религия, култура, националност или раса.
  7. Д-р Мун е преследван главно поради ключовия си принос в падането на Комунизма

Български хелзинкски комитет подпомогна жалбоподателите в процедурата пред
ЕСПЧ.

За допълнителна информация:
Красимир Кънев, председател на Български хелзинкски комитет
krassimir@bghelsinki.org, 0886 605 904


федерацията за вселенски мир
Хуманизма: Най-опасната религиозна секта днес
Муун: Ключова роля в разпадането на Комунизма
Европейският съд осъди България за нарушаване на правото на религиозна свобода на обединителната църква на д-р Мун/муун под фалшив предтекст за секта, сектанти, опасност, култ, промиване на мозъци. Слухове останали от Манипулациите на комунистическия тоталитарен режим, поради анти-комунистическия принос на д-р Мун

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии