ДАРВИНИЗМЪТ срещу БОГ

Дарвинизмът е еволюционна теори на Чарлс Дарвин - Критика на еволюционната теория

ДАРВИНИЗМЪТ срещу БОГ
Необходим е изключителен фанатизъм за да вярваш, че животът се е самосъздал
Критика на еволюционната теория
В доклада на грузинския професор „Критика на еволюционната теория от позиция на съвременните достижения на биологията", прочетен на заседание на креационисткото дружество при Грузинската патриаршия, пише: „Всички живи организми са създадени на ниво молекулярна биология; всеки клас е уникален и е изолиран от другите. Те не са свързани едно с друго чрез звена-посредници. В живите организми протичат изменения, които се пораждат от следните фактори: околната среда, рекомбинация на гените, мутация и естествен отбор. Въпреки това обаче предизвиканите от тези фактори изменения неизменно се ограничават в пределите на дадения вид и не способстват за възникването на нови видове живи организми. Произходът на новите видове е свързан със свърхестествени причини - с чудото на Творението. При това принципиален признак за креационния модел се явява съществуващото в природата ни генетично многообразие, структурно съответстващо на Божието повеление.

Адолф Хитлер - последователят
Антъни Нивърд намира безброй допирни точки между дарвинизма и идеологията на един от най-големите злодеи на ХХ век. В статията си „Дългът на Хитлер към Дарвин" авторът просто припомня някои пасажи в „Моята борба" на Адолф Хитлер. Вместо неотменимите права на личността дойдоха принципите основани на дарвинизма и по-късно приети на практика. Както се вика: „Този, който иска да живее, трябва да се бори; този, който не желае да се бори в този свят, където постоянната борба е закон на живота, няма право на съществуване... Силната раса ще изтласка слабата... На природата са противни бракове между силни и слаби, но още повече й е противно смешението на висша и нисша раса, защото това е способно с един удар да разруши всичките й трудове по въвеждането на висшата раса... Държавата трябва задължително да забрани да се размножават всички, у които има явни или наследствени болести" (Hitler, A. Meim Kampf (1933), tr. R. Manheim, Hutchinson 1969).

Случайна еволюция или "Интелигентен дизайн"

Вижданията на Айнщайн за Бог

Няма съд за масовите убиици

ЕСЕ: Бог е най-близкото ни същество

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война

Прочети:
Кой унищожи Комунизма
Прочети: Автобиография на д-р Мун

Вашингтон Таймс
е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка в периода на Студената Война; Силно уважаван за политиката си в подкрепа на Семейните стойности.

Най-четените статии