Нострадамус предсказва за Мун: Учителя Мун (муун) Пророк или Месия

Нострадамус или Настрадамус, Предсказания, Пророчества, Ясновидство
НОСТРАДАМУС

Пророкува за Мун като новият Месия

Нострадамус директно използва името "Мун" в предсказанията си. Той го описва като миротворец носещ името Мун, роден на Изток, преследван и неразбиран, носещ новата истина, обединяващ религиите срещу Комунизма, и благославящ семействата.

Според Нострадамус "Мун" е месиянската личност която чакаме, и всички ще знаят за него... в началот на 21 век, чрез него ще се установи Новия свят на мир и просперитет на земята... Но преди да бъде признат "Мун" и последователите му ще бъдат преследвани предсказва пророка.

Нострадамус е латинизираното име на Мишел дьо Нострадам, френски астролог, и един от най-популярните пророци. Нострадамус става известен с труда си „Предсказания“ (Les Propheties), първото издание на който излиза през 1555.

В своите предсказания за нашето време Нострадамус говори за месиянска личност която идва от изток под името "Мун" (Джон Хог, 1988: Nostradamus and the Millennium). 'Мун' е Корейско име и по значение съответства на израза "Божието слово" или "Словото дадено от Бог на човека", точно както Библията казва, че ще бъде 'новото име' на Месията, при Второто Пришествие. Нострадамус дава още много знаци по които да го познаем; всички те много точно съответстват на противоречивия в миналото корейски религиозен лидер, Сан Мьон Мун.

1. Мун определено отговаря на предсказаното име "Мун"


2. "Той ще се роди на Изток", както се е родил д-р Мун

3. Той "ще основе Нова Световна Религия" 


4. "Той ще бъде преследван, неразбиран и хвърлян в затвора", е явно че е!

5. "Той ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)", пророчество което единствено Сан Мьон Мун изпълнява. 

6. "Той ще благославия хиляди семейства". Това е друг конкретен белег, който само учителя Мун изпълнява със своите Масови Сватбени Благословии. 


7. Той ще е основател на нова световна религия, която ще обедини всички религии и доведе хората до разбирането, че Бог е един - Родител на всички хора. В което Мун отново отговаря абсолютно на пророчествата на Нострадамус.

8. Той ще е женен за жена, която носи името на птицата 'Жерав', като симвон за раждането на нов живот. 

Интересно е, колко точно д-р Мун съответства на Нострадамовите пророчества. Има 5 световни религии. Всичките са съсдадени преди около 1500 до 2500 години. От тогава, нова световна религия не е създавана. Както Нострадамус предсказва, Кореецът - Сан Мьон Мун създава напълно нова, наистина обединяваща досегашните, религия. Световни експерти признават, че това е "най-успешната нова религия на 20 век".

Точно анти-комунистическия принос на Корееца Мун е една от основните причини за огромната негативност и преследване срещу него. Той изпълнява напълно пророчеството на Нострадамус, че Месинската фигура "Ще обединява религиите, срещу Червения (Комунизъм)." Рейгън и Маргарет Тачър лично признават Преподобния Мун, като ключовата фигура за мирното падане на Желязната завеса (Прочети).

Другата причина за голямо преследване преди 40 години са Международните, междурелигиозни масови Сватбени Благословии, с които той буквално разтърсва тогавашното консервативно мислене. Какво имам в предвид! Други вършат какви ли не злини, а той прави сватби, че какво лошо им в това? Проблема е, че той съчетава Корейци с Японци, а това родителите на тези вражески страни по онова време не могат да приемат по никакъв начин. Те са по-скоро готови да убият децата си отколкото да допуснат това. Днес вече междурасовите и международни бракове са си нещо нормално. Дори негативните тогава родители вече са разбрали, че съчетанията на децата им са невероятно добри. Учителя Мун заявява, че точно браковете и любовта в тях, са единствения начин да сложим край на омразата и предразсъдъците от миналото.

Но кой наистина е Сан Мьон Мун? Д-р Мун е награден от Сената на САЩ през 2001 г. с почетната награда "Корона на мира" за огромния му принос към постигането на световен мир. Макар и дълго преследван и неразбиран днес той получава световно признание за своите усилията за мир. Генералният секретар на ООН, Бутрос-Бутрос Гали, поздрави Преп. Мун за 90-тия му рожден ден за "деведесет години богати постижения за мирът и благосъстоянието на човечеството и обединяването на хора от различни раси, религии, етноси, националност и култура."

Семейната Федерация, е централната организация измежду стотиците които д-р Мун създава, и въплащава иделите му за здрави семейства като основа за свят на мира. Семейната партия е политическа партия основана от Д-р Сан Мьон Мун в Южна Корея.

Лъжливите митове за Мун и неговото движение произхождат от ролята му в Краха на Комунизма. По-конкретно чрез основания от него Вашингтон Таймс и Международната организация за Победа над Комунизма. Лявата схема в България допринася за яростните атаки и лъжи срещу Обединителната църква. Преди година Германският върховен съд обяви, че забраната за влизането на Мун е противоконстутиционна, а много правителства днес го посрещат дори на правителствено ниво. Така наивните му критици вече са опровергани, а д-р Мун се ползва с все по-голямо признание. Но дали той е тази месиянска личност за която пророка предсказва?

На скоро излезна книга в която Хиляди християнски пастори свидетелстват за чудесата обграждащи Преп. Мун. Отпечатана бе и неговата биография, която се превърна в национален хит - бестселър в Корея. През последните години д-р Мун направи редица Прокламации за Мир с призив да се сложи край на разделенията и бариерите в Божието семейство и с общи усилия да изградим мирния свят за който всички копнеем. Световния Мир е основната цел на д-р Мун и десетките организации които той е създал. Сан Мьон Мун възстановява семействата и морала, и програмите му за образование на характера се изучават във все повече държави. Д-р Мун работи за изграждането на Световна Магистрала за да разреши икономическите и културните проблеми на света. Но нека отново проверим описанието на Нострадамус и това дадено в Библията!

Биографията Мун национален хит
Визията на Мун за Свят на Мир и Любов
Ролята на Мун за падането на КомунизмаБиблията и Нострадамус предсказват за него

Милиони хора по света вече са убедени, че Сан Мьон Мун е Второто пришествие. По съществуващи данни той балгославя над 40 млн. семейства (данни от 1997 г.). Към 2000 година тази цифра клони към 400 милиона. Но не само Нострадамос пророкува за "Мун". Ванга също говори за наго, като за подписващия вечния мир Миротворец. Тя също говир за обединението на всички религии. Но всичко това е предсказано и в Библията.

Библията говори за появата на Червения Земй (Комунизма) и раждането на безгрешно момче веднага след това. В Откровението на Йоана се казва, че когато порастне той ще сложи края на Комунизма. Но в същата глава, Библията описва, как той ще мине през преследване
и отхвърляне от това поколение. Исус самият заявява, че Господарят на Второто пришествие ще кани хората от цял свят на голяма Сватба - "Свадбата на Агнеца". Но много от поканените (хрисияните) не ще пожелаят да дойдат, предупреждава Исус. Затова той ще им заяви, "Не ви познавам, махнете се от мене злодейци", ако те не приемат Второто пришествие.

Самата Библия е категорична, че Второто пришествие ще бъде нова личност, с "ново име, което никой не знае," а не самия Исус. Името му ще бъде, "Божието Слово" (Корейски "Мун"). Второто пришествие на Илия бе осъществено по същия начин, в лицето на Йоан Кръстител (друга личност, с ново име, но същата мисия).

В ръкописи от 'Корейски пророчества' от преди 500 години, в абсолютно съгласие с Библията и Настрадамус, се подкрепя твърдението, че Месията ще се роди на Изток (в Корея), ще бъде преследван преди да го разпознаят и приемат; ще обедини религиите и ще е от рода 'Мун'.

Странно, и Библията и Нострадамус, и Корейските пророчества са единодушни, че името му ще бъде "Мун". Всички те са единодушни, че това ще се осъществи в нашите дни (края на 20, началото на 21 век.). Като чуете за небесния син идващ с облаците (от свидетели), заявява Библията, "вдигнете очи и знайте, че скоро Царството идва."

В множество послания от духовния свят основателите на основнте религии
(Исус, Буда, Конфуции, Мохамед и др.)
свиделстват на своите последователи за Месиянската роля на д-р Мун (2001, в. Правда). Те призовават земните си последователи да последват и разберат ученията на д-р Мун, да преодолеят различията си и да се обединят, както те самите са единни в духовния свят. Тези свидетелства бяха публикувани във всички основни вестници в САЩ и много други страни.

Добрите хора винаги са били преследвани и неразбирани. ПРЕДСКАЗАНИЯТА ГОВОРЯТ ЧЕ ТОЙ, МЕСИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПРЕСЛЕДВАН И НЕРАЗБРАН. Дали наистина това не е Сан Мьонг Мун? Сектите не са проблема днес, а тесногледието, корупцията, аморалността и егоизма, които д-р Мун усилено работи да премахне. Дали империята на Мун наистина няма да донесе Световния Мир обещан от Бог? Времето ще покаже!
"Настрадамус или Нострадамус, Предсказания, Пророчества, Ясновид


Надеждата за мир, продължава да гори в сърцата на всички хора. Как може тази мечта да се превърне във реалност. През 2018 година вече има множество нации, които приеха г-жа Мун на държавно ниво. Много от тях подкрепят усилията за установяване на Културата на Сърцето. Прочети, МОДЕЛЪТ ЗА ИДЕАЛНИЯ СВЯТ НА МИР
"Настрадамус или Нострадамус, Предсказания, Пророчества
ТУНЕЛ НА МИРА и СВЕТОВНА МАГИСТРАЛА
Биографията на д-р Муун стана национален хит
Истинска любов и забранена любовСЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ на Д-р Мун


Маргарет Тачър в писмо до МунНай-голямата масова сватба от десетилетие
nostradamus predskazva za muun 2012 predskazaniqta kraia na sveta

5 comments:

 1. Зная, че мнението ми няма да промени нагласата ви към каквото и да било, но проява на достойнство от ваша страна ще бъде да не изтривате кометтара ми, само защото спори с вашата теза.

  Статията ви искрено ме забавлява всъщност. Тоталното непознаване на материята и боравенето с примитивни стереотипи, съчетани със заслепената самуевероност в правотата ви, пораждат в мен снизходителна усмивка към светогледа ви.

  И все пак нека дам и своето мнение по "митовете":

  1. Избор ли е? Същото е, като да обичаш портокали, а да не харесваш лимони ...сексуалността е просто въпрос на вродено предпочитание. "Лечението" на хомосексуалостта е, като насила да ядеш лимони, само защото болшинството от хората се опитват да ти вменят, че това е "моралният" избор - нелепо е, нали.

  2. Нормална ли е хомосексуалността? Ами албинизмът нормален ли е? Да накараме всички албиноси може би да се боядисат, за да не смущават със своята естествена различност? Нелепо би било, нали!

  3. Аморална ли е хомосексуалността? По времето на нашите баби е било крайно аморално жена да легне с мъж преди брака си. Морал и псевдоморал са две различни категории, и вие имате предвид втората. Псевдоморала е присъщ на фанатизма и догматичността, а морала е базиран на ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ни потребности от съвместно живеене, толерантност и приемане на различията, които не носят вреда никому.

  4. Генетичните отклонения са лечими?????? Открил сте метод за промяна на човешкия геном може би?

  5. Да си хомосексуален в хомофобско общество е като да си продемократично настроен в тоталитарно общество. В такъв случай, действително ако преглътнеш изконните си чест и достойнство, и приемеш комформистко поведение, то в известен смисъл може и да си много по-"щастлив" и "нормален".

  6. Чувсво за вина? Ама моля ви, колко хомосексуални сте познавали в живота си??? Вина някой 13 годишен тинейджър може и да чувства, ако е осъзнал сексуалността си, но в тази възраст дори и маструбацията поражда същото чувство. Но за зрял човек да говорим за вина е нелепо.

  7. Извинете, но да споменавате думата "наука" след подобни аргументи, е толкова нелепо, колкото Ватикана да твърди че защитава научния подход и рационалната мисъл.

  ReplyDelete
 2. Моралните въпроси не са като въпроса дали предпочиташ лимони или портокали. Хомосексуализмът е морален въпрос, който определено влияе обществото. Особенно като се има в предвид колко малки деца хомосексуалистите въвличат в извратен секс.

  Убийството също не е въпрос на предпочитания които трябва да се толерират, но хомосексуализма е нещо още по-опасно, това е духовно убийство - то убива сърцето и духа, не само за този живот, но за вечността.

  ReplyDelete
 3. Но тази тема е за Нострадамус. Нострадамус определя не хомосексуализма, а появата на нова религия, която ще изведе човечеството от хаоса, войните, корупцията, бедността и глада.

  Предсказанията на Нoстрадамус са, че Месиянска личност ще се роди на Изток; от Ориента, жълтата раса; ще бъде много преследван и многократно хвърлян в затвора. "Той ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)". До 1991 година човечеството вече ще е чуло кой е Месията, но все още няма да иска да го приеме. Неговото име ще бъде "Мун". И той ще обедини всички досегашни философии, религии и разбирания. Където и да отиде той ще благославя семействата в големи масови сватби.

  ReplyDelete
 4. Шокиращо тълкувание на предсказанията на Нострадамус прави инженерът от Украйна Александър Лазарев. През 2014 година ще има нова световна война. Д-р Мун обаче обявява, че новия свят на Мир започва бързо да се установява след 2012 г. Защо има такива разминавания в тълкуването на пророчествата на Нострадамус при условие, че той сам заявява, че след съюзяването на двете съперничещи си супер сили Запада и Комунизма, ще тръгнем по пътя на Мира и благоденствието за човечеството. Значи ли това, че ако д-р Мун не бе спрял Комунизма, то след 2013 вместо Мир щеше да се стигне до самоунищожителен, може би Ядрен, сблъсък? Нали точно затова Нострадамус казва, че се надява да избегнем този лош край и се осъзнаем навреме.

  ReplyDelete
 5. Трябва да разберем, че Края на Света е началото на Новия Свят. Историята на егоизма замира, докато новата история на доброто изгрява. Малцина осъзнават, че това е сблъсък между старата и новата култури. С други думи, е време на бурни промени водещи до убъркване, сблъсъци и т.н. Но проблемите на старото излизат на яве, а новата Култура на Сърцето си пробива път.

  Както квантовата физика откри, през 2012 стана квантов преход. Частиците съставящи този свят станаха по-малки и вибрират с по-висока честота. Това означава, че духовния и физическия свят вече са в директна връзка.

  До 2020 е още процес на формиране и подготовка на новите неща, които идват. Но фундамента на Културата на Сърцето се разраства бързо и от култура на Егоистична любов и свободен секс, светът постепенно ще премине към свят на истински семейства, истинска любов и истински мир и благоденствие. Дори чрез науката, всички ще осъзнаят реалността на Бог и духовния свят, и ще разберат универсалните духовни закони. НО ВСЕКИ ПРЕХОД ОТНЕМА ДЕСЕТИЛЕТИЯ

  ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун