Предсказания

Предсказанията за 2012, 2012 края на света ванга 2012ванга предсказания, 2012 ванга, предсказаниятКОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА
 
Според Корейските пророчества, раждането на Месията ще бъде в Корея. Той ще дойде не за конкретна религия, а за всички хора. прочети

ВАНГА  
Ванга обещава, че пророкуваното в Библията за Второто пришествие ще се сбъдне. Тя го описва като Миротворец който идва в нашето време и ще "подпише вечния мир"... ще  сплоти религиите. прочети


НАСТРАДАМУС
 
Настрадамус пророкува, че Месията идва под името "Мун". Ще се роди на изток, ще бъде жестоко преследван;  Ще обединява религиите срещу Комунизма. Ще благославя хиляди семейства. прочетиПредсказания на Ванга и Нострадамус  
Духовен напредък ще дойде от страните с излаз на Тихия океан. Революция на съвестта ще издигане про-семейна сексуална етика. Политиците няма вече да се издигат на избори... Прочети

Писма от оня свят: Дан Браун е прав, Исус е искал съпруга
ПРОРОЧЕСТВА
ПРОРОЧЕСТВА: Книгата на Енох - Края на света - 2012
Края на света 2012: Ванга, Настрадамус, Библията
Ванга, Петричката врачка, Ванга гледачката, Баба Ванга
Края на света 2012 е началото
Спасението 2012 година: Хармония с коcмическите закони
2012 година не е края на света: Годината на пречистване
БИБЛИЯТА ПРЕДСКАЗВА


Библията предсказва раждането на Меисиянска личност. Той ще се роди на Изток, ще бъде преследван, и Исус лично ще му предаде мисията си...


Д-р САН МЬОН МУУН - Пророк или Месия? Д-р Муун, минава през дълго преследване, но днес получава световно признание на усилията си за мир. Дали той е не е Месията...


ПИСМАТА ОТ ФАТИМА предсказания
ПРЕДСКАЗАНИЯ НА БИБЛИЯТА
Предсказанията на Баба Ванга за Мун

ПИСМА ОТ АДА И РАЯ: Новини от Одвъдното

Визуализация на ДНК доказва съществуването на Бог
Най-опасната секта днес: Хуманизмът
Предсказанията за 2012, 2012 края на света ванга 2012ванга предсказания, 2012 ванга, предсказанията на баба ванга предсказания, края на света според ванга, пророчествата на ванга, пророчестваНастрадамус и Предсказанията на ванга за 2012 края на света; предсказания, предсказанията, баба ванга предсказания

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун