Знаци за съществуването на Бог: Документален филм за ПРОИЗХОДА НА ВСЕЛЕНАТА

Доказателства Бог съществува Дарвинизма Еволюцията произхода на вселената естествения подбор фосилите днк
ПРОИЗХОДА НА ВСЕЛЕНАТА
Знаци за съществуването на Бог: Документален филм, показващ новите открития в науката, неизменно доказващи Интелигентен дизайн при създаването на живота.


Най-новите открития в науката разкриват произхода на вселената като продукт на "Интелигентен дизайн", а не просто случайност. Произхода на Вселената е преди 12-15 милиарда години. Всичката материя и пространство са създадени в момента на "Големия взрив".

Материята не е съществувала вечно, тя има начало. Но от нищото, нищо не се създава?! Следователно трябва да има Първопричина! Без значение дали я наричаме Бог или с друго име, важно е да разберем каква е нейната същност.Когато учените започват да изучават същността и природата на тази Първопричина те стигат до изумителни открития.

1. Първопричината не е материална, а вътрешна, отвъд времето и пространството. Науката дълго е твърдяла, че няма нужда от Бог, за да може Вселената да съществува. Но днес учените откриват, че няма как Вселената да се развива, ако няма постоянен принос.

Не можем да обясним един двигател просто със законите. Има някой който го е създал. Нужни са били материали, както и целенасочени усилия, познание, умения и план. Ако космонавтите бяха открили оставени машини в тъмната страна на Луната, никой не би помислил, че те са продукт на случайна еволюция.

Каква е причината на Големия взрив?

Втория закон на термодинамиката е, че с времето всичко клони към безредие и хаос, но Вселената върви към ред и развитие. "Това което съществува има причина. Вселената съществува, следователно има причина"; някой, който е имал целта и познанията за създаването на живота в нея.

Причината на Вселената има характеристики на личност

Зад създаването на Вселената се крие воля, цел, ред, закони и познание, чувство и усет за красота. Следователно Първопричината има воля, интелект и емоции.  Живота изисква много фини настройки. Някой е настроил нещата с изключителна прецизност. Затова най-великите човешки умове са признавали съществуването на Бог изразено в красотата, величието и хармонията на Вселената. Затова трябва и ние да приемем този въпрос сериозно. 

Идеята за Творец срещу Случайност

Науката открива дизайн, цел и ред във вселената. Никой не би прочел творба на Шекспир и да заключи, "сигурно група маймуни случайно са натискали клавиатурата и това се е получило". Навсякъде виждаме белега на Твореца - Дизайнер. Невероятните математически съотношения 1, 2, 3, 5, 8, 13... Тази симетрия е навсякъде... в листата, слънчогледа, вълните, цветята... дори в ДНК и човешкото тяло.

Златното съотношение 1 към 1.618 е симетрична пропорция видна в съотношенията на лицето, пръстите, тялото, зъбите, мозъка, нервите. Всичко това е отпечатък на Бог. Теорията за Интелигентен дизайн разбива всички други теории

Всички доказателства сочат Интелигентен дизайн. Доказателствата са навсякъде около нас. Най-реномираните научни списания днес са пълни с факти от квантовата физика. Днес можем да заявим със сигурност че зад Вселената се крие Интелигентен Създател. 

Дарвин - биолог аматьор - става известен заради идеологическите приложения на теориите му, а не заради тяхната научна достоверност. Карл Маркс използва теорията на Дарвин за да оправдае материализма, революцията и убийството на хора, като животни. Дарвин никога не обяснява появата на първото живо същество. Тогавашната ограничена наука е приемала, че появата на мухите и червеите в месото е достатъчно доказателство за живот от нищо. 

Може ли материята да се самоорганизира? Не!

Опитите да се обясни появата на първата жива клетка в случайни условия завършва с провал. Всички потдръжници на Еволюционната теория, които са се опитвали да обяснят произхода на Вселената се провалят. 

Дори най-простото едноклетъчно е толкова сложно и комплексно. Това не се е знаело по времето на Дарвин. Такава клетка не може да възникне случайно. В нея има електростанции, база данни, контролна станция, съществуващи в пълна взаимна хармония.

Възможността Протеина да се създаде случайно

Възможността Функциониращ Протеин да се създаде случайно е едно на десет на 74-та степен. Това означава, че е невъзможно. Но вероятността пада многократно, когато добавим и проблема със сглобките и др. критични проблеми. Така вероятността трябва да се раздели на 10 на 164 степен.

ДНК структурата не може да се появи случайно

Това е фабрика -  Изключителен Разум е включен в съставянето на тази сложна структура. Днес се знае, че в нея има комбинации, които е невъзможно да се съчетаят химически. ДНК е език - софтуерна програма - идваща от програмист. 

Информацията винаги идва от интелигентен източник.  Ако откриеш плоча с текст в пустинята не приемаш тя да е продукт на случайни сили. ДНК е Програмния Език на живота, много по-комплексен от софтуера, който ние хората можем да създадем.

Края на Теорията за Еволюцията

Теорията за Еволюцията вече е мъртва, "Да живее Създателя". Има основен генетичен минимум от 456, за да може даден компонент да е функционален. С други думи Естествения Подбор е невъзможно обяснение. 

Никой, никога не е успял да създаде видове чрез Естествен подбор. Естествения подбор отпада. Разбирайки това Еволюционистите ползват Мутацията като задна врата за да обяснят развитието. Но с възможностите на съвременната науката е видно, че Мутациите са разрушение на ДНК кода. Никога не е имало Мутации водещи към еволюционни предимства нито в природата нито в лабораторни условия. 

Информацията е преди живота: Ако първо нямаше информация как да се генерират косата, очите и вс. др., те не биха съществували. Теорията за Еволюцията е изобличена още в началото на 20 век. Но поддръжниците и продължават с усилията да пропагандират фалшива теория.

Фосилите отричат теорията на Дарвин

Считало се е че фосилите ще докажат Еволюцията. Ако Еволюцията е реалност щеше да има изобилие от неоспорими фосили доказващи това. Но за 200 години усилия не е открит нито един фосил който да я потвърждава. Вместо това Еволюционистите създават множество фалшиви фосили за да продължат с пропагандата си.

Напротив, фосилите от Камбрионския период обръщат Дарвиновото дърво на живота с главата на долу. Те показват бум на внезапно възникнали видове.  Днес е явен неоспоримия факт: Всички съществуващи видове се появяват спонтанно, без постепенни промени.

Астрело Питакъс - се оказва просто изчезнал вид, подобен на шимпанзе. А при-хуманоидите се оказват по нищо не различаващи се от расови видове на съвременния човек. Еволюционистите остават без доказателства. Единственото им оръжие е пропагандата. Те нагласяват рисунки да съответстват на тяхната теория, нямащи никаква научна стойност.

Древните при-хуманоиди са измамна измислица

Най-важната връзка между човека и маймуните изложена в продължение на 30 години в музеите се оказва фалшификат през 1949 г. (Челюст на маймуна е съчетан със скалп на човек). 

Естеропитикус, измислен през 1922 г. само на основата на открит зъб, който по-късно се оказва от дива свиня.

Ниандерталеца, изфабрикуван 1856 г. е изобличен през 1960 г.
Пилтдоун 1912 - изобличен 1953

Ниуантропус 1959 - изобличен 1960
Рамапитекус 1964 - изобличен 1979

Но въпреки това продължават да ги показват в музеите и учебниците, като научни факти.  До такава степен Еволюционистите постоянстват да измислят фалшиви доказателства за Еволюцията. Дори един и същ череп изобразяват по 3 различни начина, за да изглежда като еволюционно развитие. А преподаватели разкриващи нови научни факти често са уволнявани и задължавани да се придържат към Дарвинизма.

Но видовете изникват внезапно, създадени от Създател. Както Исак Нютон заявява, "Най красивата система (Вселената) може единствено да съществува благодарение на воденето и господството на интелигентно битие."

От 19 век насам се полагаха огромни усилия вярата в Бог да бъде заменена със Секюларизъм (Светски хуманизъм, релативизъм и материализъм). Обществото е пропито с пропаганда караща го да отхвърля религията, а да се превръщаме материалисти и консуматори, които нямат време да се замислят за Бог и морал.

Днес науката и религията вървят към ре-обединение. Корана и други религиозни писания са се опитали да доведат до единство между религия и наука, но никой не е постигнал това както Учителя Мун и разкрития от него Божествен Принцип. Както той ни призовава, всички вярващи също трябва да се обединят и спрат конфликтите помежду си.

Мистерията за появата на живота


Прочетете още:
снимка
ЖИВОТЪТ: Случайност или "Интелигентен дизайн"
No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун