Етика на Бъдещия святЕтика на Бъдещия Свят

| Предсказания | Баба Ванга | Бъдещето

В бъдещето техниката ще се развие и задоволи всички човешки нужди и мечти за удобен и приятен живот. Роботизацията ще направи тежкия физически труд ненужен. Ето защо ще има много време за семействата ни, за спорт и развлечения. Хората ще пътуват много и обикалят света радвайки се на природните красот. Ще стоим градове във и под водата. Ще летим и превземаме космоса. Но има само едно нещо което ще направи всичко това възможно - извисяването на човешката етика и съвест.

СОЦИАЛНИЯ УПАДЪК Е КЪМ КРАЯ СИ
Но този прекрасен свят не може да се постигне ако първо не преодолеем моралната криза. Когато погледнем света днес, се чувстваме ужасени от бързия упадък на морала и етиката. В въщото време се увеличават привържениците на аморалнаостта.

Днес е общоприето да се мисли, че всеки може да прави каквото си иска. В резултат на това, рязко се увеличават социалната престъпност, общественият хаос и объркването в обществото. Причините за този социален хаос са материалистичният начин на мислене и упадъкът на традиционните стойности и норми за етично поведение. За да се освободи обществото от социалния хаос и да се изгради наново социалният ред, трябва да се изгради ново виждане за етиката. Погледни още: Есенция на културата

НОВАТА ЕТИКА И КУЛТУРАТА НА СЪРЦЕТО
Обединителната философия основана на вижданията на д-р Сан Мьон Мун предлага такова виждане за етиката. Той говори за революция на сърцето и революция на съвестта. Тази нова теория за етиката трябва да спомогне за изграждането на едно ново етично общество. В това етично общество ще се реализират стойностите на истината, доброто и красотата с център Божията любов във всекидневния живот. В бъдещото етично общество всички хора ще бъдат братя и сестри с център Бог, като родител на човечеството. Хората ще се обичат един друг с център Божията любов.

Човечеството идва до осъзнаването, че любовта, истината, доброто и красотата са тези които ни носят истинско щастие, а не парите, силата и властта.

Етиката ни показва как да практикуваме любовта. Това етично общество трябва да е загрижено не само за този свят, но и за духовния. Тази теория трябва да може да разреши не само объркването в този свят, но и това в Духовния. Така ще бъде установено едно вечно етично общество. Погледни още: Светът на бъдещето

Понеже Божията любов се проявява по-пълноценно в семейството, отколкото в индивида, то идеалът на Творението на Бог представлява осъществяването на Божията любов чрез семейството. Когато съругът и съпругата се обичат един друг, техните чувства са носочени хоризонтално с център Божията вертикална любов. Така се осъществява семейно триединство: Бог, съпруг и съпруга, от което се раждат деца (като четвърти обект на Бог). Така Божията абсолютна любов може да се прояви в семейството под формата на детска, братско-сестринска, съпружеска и родителска любов. Погледни още: Семейството: училище на любовта

Божият идеал за творението е човек да може да реализира Божията любов чрез семейството и да осъществи Неговата четирипозиционна основа. Само тогава Бог може а се изрази в нашия живот и да се прояви неговата любов, сила и воля. Причината че Бог не е могъл да прояви своята любов и идеал все още в този свят е понеже никога досега не са се появили такива истински семейства. Напротив, още първто човешко семейсто, Адам и Ева, поставя началото на грешната егоистична любов и се проваля да изгради истинско семейство с център Бог. Погледни още: Егоизма вреди

Основното учение на д-р Мун е, че семейството е основното училище на любовта и основата за здравото психическо развитие на всеки индивид. "Истинското щастие се създава във връзката с другите и любовта е в основата на преживяването на истинска радост. Любовта не може да се научи в училище или от учебник, тя се научава единствено с преживяванията в живота ни. Любовта се възпитава във семейството, чрез преживяванията ни като братя и сестри, като съпруг и съпруга, и като родител и дете. Всички тези взаимоотношения са в центъра на щастието. От семейството тези добродетели се разпространяват в обществото и са основата на мирния свят."

Четирите сфери на сърцето:
В семейството откриваме четири вида любов; детската, която е все още получаваща; братско-сестринската, в която все повече се научаваме да споделяме; съпружеската, в която трябва да можем да правим другия щастлив за да сме щастливи; и родителската, която е най-всеотдайна и безкористна. Тези четири вида любов са основата за това което ще научим и проектираме като индивиди във взаимоотношенията си с обществото; към по-висшите от нас (учител, шеф, по-възрастен), към равните (колеги, приятели), и към по-низшите (ученици, подчинени, по-малките). Затова, ако имаме уважение, доверие и любов в семейните взаимоотношения това ще се проектира и в обществените връзки.

Идеалният свят на мира:
Свят на мир, хармония и любов може да се изгради само когато обществото се изпълни със здрави, изпълнени с истинска любов, семейства в които децата по естествен начин ще развиват съвестта си, както и добър характер и способност да обичат и живеят за другите. Така социалните проблеми, като разводи, омраза, корупция, наркотици и т.н. естествено ще изчезнат. Корупцията в света е просто изява на корупцията в душите. Промяната на едни корумпирани лидери с други никога в историята не е довела до разрешаване на проблема. Нужна е вътрешна революция в сърцата и съвестта на хората. Младите хора са тези които ще променят света, и ако те получат морално водене и образование спомагащо ги да изградят здрави семейства, светът на мир и хармония ще може да стане реалност.

Като първи стъпки към тъкъв бъдещ свят, Федерацията за мир на д-р Мун иницира създаването на Световната магистрала която ще направи земята като един голям град. За броени часове ще можем да отиден до Чили и да се върнем обратно. По негови думи:

"Изпълнението на този проект ще свърже света като едно село. Ще разруши създадените от човека стени между раси, култури, религии и държави, като така ще установи Царството на мирния идеален свят, което е било Божието съкровено желание. Съединените щати и Русия могат да станат като едно. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички други нации, а също и световните религии могат да слеят усилията си за успеха на този проект. Успехът на този проект ще бъде решаващ за установяване Царството на мира, където хората няма вече да воюват."

Глобалния фестивал за мир
Глобалния фестивал за мир обедини религиозни и политически лидери с Визията за вечния мир, която се разнася като факел на нова надежда за мир и единство в Малазия, Монголия, Филипините, САЩ, Канада, Великобритания... Той наистина носи нов полъх на надежда на този свят, който копнее да се сложи края на кръгът от войни, конфликти и бедност! Фестивалът бе кулминацията от няколкодневни съревнования в спорт, изкуства, танци и междувременно провеждане на Международната лидерска конференция. Денят на в който мечтания свят на мир ще настъпи е наистина пред нас.

"Едно семейство с център Бог"

прочетете още за БЪДЕЩИЯ СВЯТ на МИР
Светът на Бъдещето ...Културата на сърцето!
Световна магистрала ще промени живота ни!
БАБА ВАНГА: Пророчества за Бъдещето!
.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун