Предсказания на Тамара Глоба

.
Мун Муун учителя Муун секта Муун империята на Муун Мунисти Муун църква Муун Мун
Тамара Глоба:
НЯМА ДА ИМА ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Известната астроложка, Тамара Глоба, е уверена, че настоящият период на напрежения няма да премине в трета световна война.„Звездите не показват нищо, наподобяващо глобален конфликт или край на света.” – категорично заявява Глоба. В същото време, отбелязва тя – „ситуацията на небето, както и на земята, е критична.” „Аз знам, че животът ще продължи и ще се установи мир. И децата... ще играят „в щастие”. И човечеството ще построи нов модел на общество, основано на нравствени принципи, различни от тези уродливи и извратени системи, които съществуват днес.”

Според Тамара Глоба 2000 година е начална точка за промяната на света.
Две хилядната година е началната точка към възстановяването на загубената връзка между Небето и Земята. Човечеството е на прага на нов период, където Земята навлиза в период на зрялост и ще постигне единство в стремежа си да обедини нравствените и вътрешни закони със тези на обществото и управлението. Това означава само едно: човечеството иска да живее в истинска любов, в добро и просперитет със справедливо управление, като главната задача на властта да е грижата за народа, а не собственото благополучие.

Предсказанията на Тамара Глоба за Месиянската личност която идва в нашата епоха тясно съответстват на пророчествата описани в Корейски манускрипти от преди хиляда години. Също така те доста близко се допълват и покриват с пророчествата на Библията и тези на Настрадамус за Последните дни. Те описват човек от Изток, преследван и неразбиран, хвърлян в затвора, носещ новата истина, възобновяващ семействата и главното идващ под името Мун (Муун).

Точно в съответствие с нейните предсказания, д-р Сан Мьон Мун издига нравствените ценности на истинските семейства, като основа за изграждането на този мечтан свят. Противоречивия в миналото Мун, призовава световните лидери към ново световно управление основано на безкористност и живот за другите, като практика на принципите на истинската любов.

Настрадамус също говори за Мун и последователите на Мун, който ще обедини религиите срещу червеното (Комунизма). Според Настрадамус той ще благославя семействата и бъде свързан с птица (съпругата на д-р Мун носи името на птица).

Библията пък казва, че при Второто пришествие Месията идва с ново име което никой не знае, и че ще се роди точно след появата на Червения Змей (Комунизма 1917 г.), на което Сан Мьон Муун, роден 1920, също отговаря.

Името на Месията се споменава в Откровения 19 глава. Името му е "Божието слово", което е значението на името "Мун", съставено от йероглифите за "Бог" и "Човек", означаващи - "Словото дадено от Бог на човека" или "Божието слово", точно както Библията предсказва.

Пак в Откровение 19 глава, Библията говори за това, че лидерите на този свят ще се надигнат срещу него. Д-р Мун изпълнява и тези предсказания, бивайки преследван и обвиняван фалшиво по целия свят.

Самия Исус заявява, че деня, в който славата на Господаря на Второто пришествие ще изгрее над всички от исток до запад ще дойде едва след като той бъде много преследван и гонен от това поколение. Ето защо сериозно трябва да се замислим и да изследваме живота и дейността на преподобния Сан Мьон Муун.

Д-р Мун днес бива все по-широко приет поради работата си за преодоляването на расовите, религиозни и национални бариери и създаването на единен, щастлив свят на Мир, като едно световно семейство с център Бог. Милиони смятат, че той е Месията, в това число са и много президенти както и видни лидери от всички основни религии.
Мун Муун учителя Муун секта Муун империята на Муун Мунисти Муун църква Муун Мун
Исус предсказва
В Библията в Откровния Исус предсказва, "И на този който победи и върши дела чисти като моите ще дам... както аз получих от Отца". Когато е 15 годишен, Исус се явява на младия Сан Мьон и го моли да приеме мисията за спасението на чвовечеството. Христос искренно уверява младежа, че подкрепата му ще бъде с него във всяка стъпка докато Божия идеал не се установи на земята.

За 20 години Сан Мьон Мун създава световен фундамент и работи усилено за обединението на религиите точно както е предсказано от Нострадамус: "Ще обедини религиите срещу червеното (Комунизма)".Чрез основаните от него Вашингтон Таймс и организацията за "Победа над Комунизма" Муун се превръща в основната сила за мирната победа над Комунизма. Милиони обществени, политически и религиозни лидери биват образовани от организацията му за Победа над Комунизма. Но това му донася огромно преследване и неразбиране. Това също се предсказва и от Библията (Откровения 19 глава предсказва, че управниците на този свят ще се надигнат да воюват срещу господаря на Второто пришествие идващ на бял кон с ново име) и от Нострадамус (Предсказва, че един от знаците да го познаем е, че ше бъде преследван по цял свят и хвърлян в затвора). В живота си Сан Мьон Мун е хвърлян 6 пъти в затвори от различни правителства без да носи никаква друга вина освен желанието му да изпълни Божията воля.
Мун Муун учителя Муун секта Муун империята на Муун Мунисти Муун църква Муун Мун
Той ще носи Благословия на семействата

Въпреки неимоверното преследване и критика милиони биват вдъхновени от него да създадът семейства изпълнени с истинска любов и възпитат децата си в живот за другите. Той става известен с Международните Сватби на които благославя милиони семейства. Точно в културата на свободен секс където младите не слушат дори и родителите си, д-р Мун бе предпочитан от милини като съветник при избора си на брачен партньор, и то въпреки огромната негативност, и обвинения за секта.

Дори и най-големия скептик или критик би трябвало да се замисли как това би било възможно ако Божията ръка не бе зад всичко това. Не само Корейските манускрипти предсказват, че той ще съчетава много семейства, самата Библия заявява че Второто пришествие може да се сравни с Голяма Сватба на която поканените (Християните) може и да не пожелаят да дойдът, и тогава Бог ще трябва да събере хора невярващи и от всички религии на тази сватба. Да не би да става дума точно за Сватбите на Мун, които са точно между-религиозни, между-народни и между-расови.

Живота му е пример за това какво е способен да постигне човек отдал се напълно като инструмент на Бог. През 2004 сената на САЩ връчва на д-р Муун почетна награда за Мир. "За много би било постижение да изградят в живота си дори един университет, а преподобния Муун създава повече и от това на което са способни правителства", заяви на световна конференция Главния редактор на Вашингтон Таймс. До днес д-р Мун е основал и спонсорирал десетки университети, институти, организации и бизнеси... всичките целящи постигането на Божия идеален свят на мир и просперитет за всички хора.

Модел на Истинско семейство и Истински родители
Често наричани Истински Родители, със съпругата му, Хак Ча Хан Мун, те има 14 деца и вече над 30 внука. Всички те са посветени на същата цел и визия за установяване на Божия Идеален свят на земята. Д-р Муун няма лична собственост и не е оставил наследство на децата си. Всичко което е създал чрез усилията на живота си е оставил в полза на човечеството за изграждането на бъдещия свят на мир, хармония и любов. "Живеем в невероятено време, на прага да осъществим идеала заради който Бог ни е създал", заявява той.

Плода на живота му, фундамент за бъдещия свят на мира
До днес организациите и лидерите бяха неспособни да разрешат световните конфликти и да постигнат мир. За да обнови ООН и предствави ново ниво на лидерство към изграждането на бъдещия свят, Д-р Муун основа Федерацията за вселенски мир през 2005 г. Тя става една от водещите световни сили на Мира. Федерацията за Мир ще съсредоточи усилията на световните лидери, учени и специалисти за ефективното разрешаване на настоящите глобални проблеми и светлото бъдеще на човечеството.

Целта е да живеем в свят на мир и любов
Д-р Муун заявяв че ще изгради Небесното царство на земята. В бъдещия свят ще разгърнем уникалния си потенциал и таланти... корупцията и войните ще изчезнат, семейството ще се цени, любовта ще стане саможертвена и истинска а не егоистична и нетрайна. Той учи, че това ще бъде свят на Културата на Сърцето, където съвеста на хората ще се развие. Техниката ще се и освободи от егоизъма и развие неимоверно... бедноста и мизерията ще изчезнат. Роботизацията ще направи физическия ни труд ненужен... ще имаме много време за спорт, изкуства и хоби. Границите и бариерите между хората ще се премахнат и всички ще си имат доверие помежду си. Хората ще обикалят света и ще се радват на природните забележителности и на разнообразието на културите и народите, чувствайки ги като свои собствени братя и сестри. Това е светът, който д-р Муун е отдал живота си да изгради за всички хора, и е на прага да го превърне в реалност.

Преп. Муун работи за изграждането на Световна Магистрала
От години той спонсорира подготовката за Световна Магистрала която да свърже света като едно глобално семейство и допринесе за премахване на икономическите, политически и културни разделения между хората. Всички столици ще бъдат свързани с високо скоростни влакове и магистрали. Технически това е напълно възможно, а финансирането ще е много по-евтино от разходите, които в момента се правят във военната сфера. Това е много по-ефективен начин за разрешаване проблемите на човечеството откокото войните.
Мун Муун учителя Муун секта Муун империята на Муун Мунисти Муун църква Муун Мун
ООН призна д-р Муун за шампион в Междурелигиозния диалог
През 2004 г. ООН излезна с резолюция, за невъзможността да се премахнат световните напрежения и войни без активната подкрепа на религията. Диалога между религиите е ключа към разрешаване на световните комфликти. Огромна е нуждата от нащо като Обединени Нации на религиите за да се изкоренят веднъж за винаги предразсъдаците и омразата на основа на вяра. ООН призна Преп. Сан Мьон Мун като лидер и шампион на Междурелигиозния диалог. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока.

Добрите хора винаги са били преследвани и неразбирани. ПРЕДСКАЗАНИЯТА ГОВОРЯТ ЧЕ ТОЙ, МЕСИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПРЕСЛЕДВАН И НЕРАЗБРАН. Дали наистина това не е Сан Мьонг Мун? Сектите не са проблема днес, а тесногледието, корупцията, аморалността и егоизма, които д-р Мун усилено работи да премахне. Както и пророчествата предсказват той е преследван и хвърлян неколкократно в затвора. Но днес уж сектата или Империята на Мун е разпозната все повече като обратното, надеждата на света. Невежеството по отношение на приноса на Д-р Мун и признанието което той получавава по света е факт.

Преподобния Мун не създава Обединителна църква, както някои мислят! Исус го призовава да обедини разделените и враждуващи помежду си деца на Бога - христианител Секта - Сектата на д-р Мун е критикувана от комунисти, хомосексуалисти и други аморални сили. Дали империята на Мун наистина няма да донесе Световния Мир обещан от Бог? Обединителната църква на Мун се стреми да обедини света и установи истински семейства, общество, нация и свят. Времето ще покаже!
Мун Муун учителя Муун секта Муун империята на Муун Мунисти Муун църква Муун Мун

ШАМПИОН НА МИРА: награден от сената на САЩ
Биографията на д-р Мун се превърна в национален хит


Д-р МУУН в очите на видни световни лидери
Купата на мира: д-р Муун връчи наградите

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун