Само Любовта остава

Само Любовта остава

Истинска любов
е
СПОСОБНОСТТА НИ ДА ЖИВЕЕМ ЗА ДРУГИТЕ

Бог гледа сърцата ни... да се стремим към доброто... Да принасяте плод във всяко добро дело. Само любовта остава, всичко друго ще одпадне...

ЛЮБОВТА е всичко
което има значение
"ние извършваме ужасен грях пред историята и потомството ни... войната е най примитивното и разрушително средство за разрешаване на конфликтите."

Любовта не може да се научи в училище или от учебник, тя се научава единствено с преживяванията в живота ни. Любовта се възпитава във семейството, чрез преживяванията ни като братя и сестри, като съпруг и съпруга, и като родител и дете. Всички тези взаимоотношения са в центъра на щастието. От семейството тези добродетели се разпространяват в обществото и са основата на мирния свят."

Четирите сфери на сърцето:
В семейството откриваме четири вида любов; детската, която е все още получаваща; братско-сестринската, в която все повече се научаваме да споделяме; съпружеската, в която трябва да можем да правим другия щастлив за да сме щастливи; и родителската, която е най-всеотдайна и безкористна. Тези четири вида любов са основата за това което ще научим и проектираме като индивиди във взаимоотношенията си с обществото; към по-висшите от нас (учител, шеф, по-възрастен), към равните (колеги, приятели), и към по-низшите (ученици, подчинени, по-малките). Затова, ако имаме уважение, доверие и любов в семейните взаимоотношения това ще се проектира и в обществените връзки.

ЛЮБОВТА е всичко което има значение.

Затова централното учение на всички основни религии е любовта. Проблема до днес е бил, че религиите не са могли да приложат на практика собственото си централно учение, че любовта е най-важното. Библията заявява, че каквито и знания и дарби да имаме, ако мямаме любов, това не ни ползва. Всичко друго ще отпадне, а само любовта ще остане.

Исус е категоричен, от всички закони само любовта към Бога и към ближния е от значение за спасението ни. Но неговото разбиране за любов към ближния е любов и състрадание към всеки изпаднал в беда, дори и към врага ни. "Устремете се след любовта", призовава Павел. Какво означава това? "Правете на другите както очаквате те да правят към вас", "Обичайте се както аз ви обичам", и "по любовта помежду ви ще ви познаят" призовава самия Исус Христос.

Проект за Световен Мир
Мисля че е време да се разкаем и променим пътищата си. Или както преп. Мун призовава,"Бог ни предупреждава, че Той не ще вече толерира деленията и разцепленията". За целта д-р Мун предлага свързването на света с международна магистрала, която да позволи хората да пътуват свободно, свързвайки всета като една общност. "Аз предлагам да свържем с тунел Беринговия проток, този остатък от Сатанинските исторически деления можду изтока и запада, севера и юга, и Северна Америка и Русия." "Това ще премахне човеко-сътворените стени между раси, култури, религии и нации, и така установи царството на мирния, идеален свят за който Бог е мечтал."

Любовта не е чувсто! Любовта е практиката на живот за другите. Любовта е Бог! С други думи, Бог е там където живеем и се жертваме за другите, във интензивните взаимоотношения на любов, разбирателство и взаимопомощ с околните.

Следователно, там където има бариери между религии, нации, раси и култури, понеже няма любов, Бог не може да дойде, докато те не се премахнат и любовта дойде... Д-р Мун ни предизвиква, "Ще останете ли пленници на старите стени създадени от Сатана; стените на вашата религия, стените на вашата култура, стените на вашата националност и раса, и доживеете остатъка от живота си в агония и съжаление?" Той призовава всички световни лидери, "всички нации, и също световните религии, могат да обединят усилията си за успеха на този проект, чиито успех е решаващ за установяване царството на мирния, идеален свят, където хората няма никога вече да воюват помежду си."

Какви са разходите за въоръжаване?
"Колко милиарди светът разхищава за войни?" пита д-р Мун. "Човечеството трябва да осъзнае, че ние извършваме ужасен грях пред историята и потомството ни... Във тази епоха, войната е най примитивното и разрушително средство за разрешаване на конфликтите, и никога няма да доведе до траен мир. Сега е времето както пророка Исая предсказва, да изковем от мечовете си сърпове и рала. Човечеството трябва да спре извратения кръг на войните, който единствено жертва живота на децата ни и пропилява астрономически суми пари. Времето дойде, държавите да съсредоточат ресурсите си към установяване царството на мира, идеалния свят желан от Бог, Господаря на великата вселена."

Мирната философия на истинска любов
Като завършек, д-р Сан Мьон Мун призовава: "Дами и господа, човечеството е тръгнало стремглаво надолу в задънена улица. Единствения път да оцелеем е практиката на учението ми: Мирната философия на истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия... Скоро дори и развитите и силните на деня ще променят курса си и тръгнат в тази насока."
.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун