Сексуалността: Цел и занчимост за съществуването на любовта и семействотоСексуалната любов


Ако не съществуваше сексуалността нямаше да съществува нужда да обичаме. Без сексуалността никога няма да преживеем любов, така че, няма и да се научим на любов.


Човечеството трябва да осъзнае, че всички социални проблеми произлизат от злоупотребата със сексуалността. Истинската любов е възможна само и единствено когато имаме абсолютна сексуална вярност. Днес трябва да отворим очите си и разберем, че злото започна със залоупотребата на първото човешко семейство не с друго, а със сексуалната любов.


Ранните сексуални връзки
Ранните сексуални връзки водят до сериозни последствия не само за Адам и Ева но и за младите днес. Това което те посяха в градината "свободния секс", днес светът го жъне... Не случайно и днес, тинейджърите са най-уязвими на влиянието на свободния секс, алкохола и наркотиците. Изследваниятоа показват, че младежите които са сексуално активни са към десет пъти по-податливи на самоубииства, наркотици и криминална дейност.

Как влияе девствената чистота върху здравето на поколенията? Нашите предци може да не са имали научни доказателства, но те са имали пред очите си примери на раждане на лошо потомство от леки момичета. Затова нравствено падналото момиче са го смятали за опорочено, недостойно за омъжване.

Днес вече генетиката показва връзката между девствеността и качеството на потомството. Генетиците откриват закономерността за решаващото влияние на първия мъж в живота на жената върху нейното потомство. Именно той, а не бъдещият баща на детето залага генофонда на потомството на всяка жена, независимо от това кога и от кого тя ще ражда деца. Той, нарушавайки девствеността, става нещо като генен баща на бъдещите деца на жената. Това явление е наречено телегения. То е описано в книгата, “Индивид, еволюция, наследственост и неодарвинистите”.


Ролята на родителите във възпитанието
Голяма роля за това едните хора да са добри, а другите лоши е в зрялата или незряла любов на родителите им? Леките безотговорни връзки не влизат в категорията на зрялата любов която се изисква за да бъдем родители.
Какъв е човекът се определя и генетично, и от куп други обстоятелства като възпитание , семейна среда , приятели , житейски обствоятелства и прочее. Но от психологията знаем, че първите 3 години са най-определящи за формирането на личността поради което и ролята на родителите явно е най-определяща.

Не че всички деца, родени извънбрачно, всяко изоставено дете , всяко дете отглеждано от самотен родител, нямат шанс да бъдат добри. Въпроса е, че детето трябва да получи и преживее зряла и истинска любов за да развие сърцето и характера си. Без да преживее такава любов то няма да е способно да дава любов на другите в живота си.

Защо има страдание в света?
Тук се опитваме да изясним факта, че историята на човечество е изпълнена със зло, насилие, войни и страдание поради това, че първите човешки предци не са достигнали зрялост преди да консумират сексуалната любов. От тук и незрялата, егоистичност става вкоренена в човечеството. Поради това светът става доминиран от животинските ни инстинкти и страсти а не от истинската любов, както е бил Божия първоначален идеал.Изследване показва, че егоизма съсипва здравето ни, както и радоста от взаимоотношенията с другите. Ако мислим за щастието на другите вместо за своето, сме много по щастливи, свободни и здрави.


Откриваме егоизма в основата на грешната природа. Характеризира се с тенденцията винаги да се заема критична позиция към другите, като се набляга на частична и егоцентрична гледна точка. Така ние постоянно се нараняваме и влизаме в конфликти както в семейството ни, така и в обществото и на международно ниво.


Вместо да ценим другите, ние се опитваме да се сравняваме с тях и развиваме завист и ревност. Ученици ревнуват от други ученици, които явно са любимци на учителя. На работното място някои хора могат да ревнуват от свои колеги, които са повишени поради отлична работа. Вместо да намираме ценното у другите, много често сме твърде прилежни в това да открием нещо лошо за другите, за да изглеждаме и се чувстваме по-добре. Релитиите са създадени с цел да преодолеят тази егоитичност в нас, но виждаме как те също се отклоняват към взаимни упреци и деления поради същата егоитична природа.


Ценностите се възпитават в семейството
Къде развива зрял характер? В семейството. Ценностите на всеки човек, до голяма степен се определят от групата, където се е учил да общува, където се е формирала неговата личност, възгледи и според чиито норми той оценява дейността си по-нататък. Първата и с най-голямо значение такава група за човека е семейството.


Семейството е основното училище на любовта. Именно там чрез взаимодействието с роднините си детето за първи път овладява различните форми на общуване и това по-нататък помага за успешното му адаптиране в широката социална сфера. Господствуващият в семейството стил на общуване, възгледи и идеали като цяло за детето са онези ориентири, които формират бъдещите му стремежи и ценности, а нерядко остават като образец и за възрастния човек.


Как се постига щастие в любовта?
За да е възможно щастие в семейството е необходима взаимна любов. Мнозина са подложени на илюзията, че щастливата любов пада от небето и не изисква от човека никакви усилия и умения. Те са уверени, че щастието в любовта се състои в това да си обичан, а не в способността самият ти да обичаш. Според тях да обичаш е лесно, но в действителност да намериш обект на своята любов е трудна задача. Те смятат за основно това да бъдат обичани заедно с всичките им явни и скрити качества и достойнства.


Истината обаче е, че любовта ни се определя от способността ни де живеем за другия. Да се жертваме, даваме, инвестираме за него или нея, отново и отново. В тези взаимоотношения ключа към щастието ни е собствената ни способност да даваме и да забравим какво сме дали, и да инвестираме отново с цялото си сърце. Защото в момента в който станем условни и започнем да изчисляваме колко сме дали и колко получили взаимоотношенията ще бъдат обречени.


Любовта и "Коренът на злото"

Сексуалността на първото човешко семейство "...ако бяха консумирали сексуалната любов правилно, щеше ли да си крият сексуалните органи? Ако беше реален плод щеше да прикрият или ръцете си или устата, но не и сексуалните си органи."


Какъв наистина е КОРЕНЪТ НА ЗЛОТО?
Какво точно е било ГРЕХОПАДЕНИЕТО? Какво е забранения плод? Защо пък нещо случило се в първото семейство е довело до толкова мног зло, войни, насилие и корупция през историята? Как се връзват и обясняват тези неща?


Синвол или буквален е ПЛОДЪТ докарал ЗЛОТО?
Има ли буквално дърво на познанието? Аз не съм виждал! Не е ли това символ? Символ на какво? ПОЗНАНИЕТО в староеврейската традиция има две значения "интелектуално познание" и "сексуално познание". Кое от двете е забранения плод? Да не е второто? Не е ли второто което всеки родител ще забрани на малолетните си деца? Не е ли незрялата сексуална любов чиито плодове са зло потомство? Значи "не вкусвайте от плода на това (сексуално) познание" е било само временна команда, докато Адам и Ева не достигнат зрялоста необходима за семеен жовот, за да бъдат добри родители, и поставят началото на семейсто, от там род, нация и свят изпълнени с Божията любов.Сексуалността: Е В ЦЕНТЪРА НА БОЖИЯ ИДЕАЛ


"туй дърво по средата на градината ли растеше ?" Кое? Дървото на сексуалното познание ли? Да казва се че е в центъра на Божието творение. С други думи сексуалността е в центъра на Божия идеал.


ПЛОДА на това познание са децата
И разбира се ПЛОДА на това познание е раждането на деца. Те може да са добър плод (добро потомство) или зъл плод (грешно потомство), в зависимост от това дали плода на любовта е зрял или непринципен и незрял! Явно е бил второто, ако съдим по резултатите? Че и ако бяха консумирали сексуалната любов правилно, щеше ли да си крият сексуалните органи?


Kонсумирането на ПЛОДА
Е КОНСУМИРАНЕ на СЕКСУАЛНАТА ЛЮБОВ


Да ако бяха консумирали сексуалната любов правилно, щеше ли да си крият сексуалните органи? Ако беше реален плод щеше да прикрият или ръцете си или устата, но не и сексуалните си органи.

и кучетата също правят секс... без да си прикриват "сексуалните органи" след това....за разлика от адам и ева...

Точно така! Кучетата и въобще животните на са съгрешили. Те никога не са получавали тази запове... "Да не вкусват от плода на (сексуалното) познание", докато не достигнат необходимата емоционална, сърдечна и психологическа зрялост. А при животните тази зрялост е въпрос на инстинкти не на духовно развитие. Същите тези инстинкти и нагони ги има и у човека, но ако духа на човека бе развит, духовните желания за любов, красота и добро щеше да ръководят, а физическите нужди за сън, храна и секс да са винаги в подкрепа на духовните желания. С други думи, не да живеем за да ядем, а да ядем за да живеем. Не да си задоволим инстинктите като нараняваме и ущетяваме другите, а понякога дори да жертваме физическите си нужди и удобства но да направим другите щастливи...На колко години са били Адам и Ева?
Много християни приемат че Адам и Ева са се родили възрастни. Но ако вземем в предвид колко време е необходимо на едно бебе да развие координация, и колко пъти ще пада в процеса на научаване... представете си голямо тяло на възрастен с един ден координационни умения... ще си разбие черепа при първото падане. Затова Бог е по-умен от тези християни и е направил хората да се раждат бебета...Още повече ако Адам и Ева бяха пропуснали това, то щеше да стане начина по който и всички ние щеше да се раждаме. Нима мислите че Адам и Ева са нямали пъп? В пубертета младежите имат Физическа зрялост за секс но не и психологическа зрялост...


Ранните сексуални връзки са в основата на всички проблемиРанните сексуални връзки водят до сериозни последствия в общсетвото. Какво ни донесе културата на "свободния секс"? Само разруха на любовта! Какво жъне светът в последствие? Разрушени семейства! Разпадане на морала! Разбити сърца! Днес тинейджърите са най уязвими на влиянието на свободния секс, алкохола и наркотиците.


Историята на човечество е изпълнена със зло, насилие, войни и страдание поради това, че първите човешки предци са влезли в незряли сексуални връзки, преди да са готови за това. Така незрялата егоистичност става вкоренена в човечеството. Светът става доминиран от животинските ни инстинкти и страсти а не от истинската любов, както е бил Божия първоначален идеал. Това е корена на светът на злото!


„Каква е целта ни? Да станем истински мъже и жени. Ще създадем истинските съпруг и съпруга и да станем истински родители, които раждат деца, които изпитват любов помежду си и съставляват любящо братство. И тези деца и родители заедно ще създадат едно небесно семейство. Това истинско общество ще стане истинска нация. Истинска нация ще прерасне в истински свят.”


Преп. Мун е основал буквално стотици организации в академичната, икономическата и политическата област, в областта на масмедиите, хуманитарните проекти и т.н., с цел да приближи света към Бог и да създаде база на истинска вяра, доверие и признание, за да може тези откровения накрая да бъдат разбрани и приети от човечеството. Но накрая централната и основна мисия на преп. Мун е била да даде тази първоначална благословия от Бог да създаде истински двойки и истински семейства.


Идеалният свят.
Небето е свят на сърцето, където всички могат да си имат доверие и да се обединяват помежду си с любов. Но няма истинско небесно царство за никой, докато хората са все още в нужда, в недостиг, в болка – физицески или духовно. Ние всички трябва да приемем отговорността си да работим като граждани на света, за да може наследството, което оставяме на децата си и на внуците си, да бъде един хармоничен свят на Божията любов.

Развода: ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ДЕЦАТА

... свързан с много болка ... незаличими последствия за децата ... финансовите, психически и здравословни проблеми които развода причинява.
. Последствията за децата и обществото са нещо дълеч по-страшно. Посочените в статията статистики и изследвания би трябвало да ни събудят за реалността на този социален проблем.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун