ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ЕДОНО СЕМЕЙСТВО

музика за медитация и мир, релаксация музика, релаксираща, песен

Надежда за мир:
"Едно сърце, едно човечество, един Бог"
„Всички вярващи имат общо духовно наследство, което е вярата в единствения Бог"

Заяви Папският съвет за междурелигиозен диалог. Кардинал Жан Луи Торан, председател на ватиканското ведомство подчерта, че „Бог е единствения, който дава смисъл на човешкия живот и история”. „Като християни – каза кардинала – ние сме длъжни да търсим истината, да я обичаме, да я защитаваме и я предаваме”. Само два месеца по късно ролята на междурелигиозния диалог бе дискутирана и в Обединените нации.

Междурелигозна младеж призова за Междурелигозен съвет в ООН

Представителите на младежки организации от различни религии призоваха за Междурелигиозен парламентарен съвет в ООН. Те подчертаха ключовата роля която един междурелигиозен съвет би играл във ООН в усилията за постигане на мир. Посланниците в Обединените нации организиращи събитието специално се обърнаха за подкрепа от представителите на Федерацията за Вселенски Мир основана от д-р Сан Мьон Мун.

"Бог е Родител на цялото човечество"

(на снимката: Междурелгиозна конференция на Федерацията за вселенски мир)
Сан Мьон Мун е известен с обширната си дейност в областта на междурелигозния диалог. Неговия модел за обединение са всеобщите действия и разбирането, че Бог е родител на цялото човечество, а не на съответна религия. В миналото Корейския религиозен лидер работи усилено за обединение на религиите в борбата с атеистичния комунизъм. В последствие той става водеща фигура във борбата с аморалността, отново мобилизирайки представители от всички религии за съвместни действия. Сега неговите неговите организации са лидери в усилията за Световен Мир, чрез преодоляване на етническата и религиозната омраза.

Мюсулмани, Християни и Евреи са Братски религии


Израел: Проекти за мир "Едно сърце, едно човечество, един Бог"
Проектите които Федерацеята за мир организира в Близкия изток, Middle East Peace Initiative, включват широк спектър от междурелигиозни събития, пътувания до святите места в Израел, междурелигиозен диалог, култруни инициятиви, спортни програми и проекти за служене. С тези ралита за мир, под наслов, "Едно сърце, един Бог," успешно обединяват лидери от трите братски - Аврамови религии; Християни, Мюсулмани и Евреи.

Мирът е невъзможен без Междурелигиозно помирение

Без религиозно помирение световния мир е непостижим. Преподобния Мун не вижда това помирение посредствум теологически диалог и компромиси, а единствено чрез силата на любовта; изразена в общите действия за ценности, които всички признаваме.

В Прокламацията за мир направена в над 120 страни пред политици и видни социални лидери се заявява: "В Близкия изток, едно от огнищата на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани, откриват възможности чрез философията за мир на преп. Мун да започнат диалог в ново измерение. През изминалите десетилетия инициираната от преп. Мун Обединителна мисъл изигра решаваща роля в това да се сложи край на Студената война."

музика за медитация и мир, релаксация музика, релаксираща, песен
СРОДНИ ТЕМИ:
Мечтата за мир на Лутер Кинг, Ганди и Муун
Папски съвет за междурелигиозен диалог
Междурелигиозен съвет в ООН

музика за медитация и мир, релаксация музика, релаксираща, песен

.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун