Доброволци заразиха с примера си

.


Служба за мир е международна неправителствена организация, която събира хората в проекти за служене, които спомагат да се премахнат бариерите между раси, религии, класа или националност и разрешат належащите социални проблеми.

Ние подкрепяме:
- Служене - Разнообразие - Мир

- Партньорство - Практиката -Трансформация

СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

Огромен брой доброволци направиха Денят на служене едно заразително събитие

Служба за мир (SFP) организира 13,183 доброволци, в 250 проекта, в 15 града на 11 щата, да отдадът 60,034 часа на служене и създадът Общности на мира. По този начин те превърнаха 2009, Денят на служене на Мартин Лутер Кинг Малдши, в най-заразителното събитие. Проектът целеше да подчертае нуждата от разрешаване на следните наболели проблеми: помирението, разбирателството, грамотността, бедността, замърсяването и здравето.
Read more...
Service For Peace is an international not-for-profit organization that brings diverse groups together in service in order to cross barriers of race, religion, class, creed, or national origin, and address urgent social needs.

We advocate:
- Service - Diversity - Community - Peace

- Leadership - Partnership - Learning -Transformation

UNITED STATES

Increased Numbers of Volunteers Make 2009 MLK Day of Service the Most Impactful Ever

Service For Peace (SFP) sub-grant partners and chapters engaged 13,183 volunteers, with 250 projects in 15 cities and 11 states, contributing 60,034 hours of service to foster Communities of Peace. Each of the various cities increased the number of volunteers and projects from last year, making the 2009 Martin Luther King Jr. (MLK) Day of Service the most impactful ever. Projects targeted a range of issues including: reconciliation and understanding, community connectedness, literacy, poverty, financial education, environment, peace, beautification, and health.
Read more...

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун