Да имаш повече деца те прави по-щастлив

.

Да имаш повече деца те прави по-щастлив
4 февруари 2009 | Любов | Семейство | Възпитание | Развод |

„Да имаш повече деца не е геройство, а избор, който те прави по-щастлив“, споделя Цвета Бресничка, майка на четири деца.

Любовта се научава не в училище или от книга, тя се научава от топлотата на преживяната любов в семейството. Централна част от тези преживявания е не само родитлските любов и пример, но и любовта между братята и сестрите. Лесно е просто да създадеш деца и да ги оставиш на произвола, трудното и ценното е да ги възпиташ, да направиш добри, съвестни и сърдечни личностти от тях. За това е много важна сърдечната атмосфера в семейството. На второ място идват и външните неща, което означава не просто да ги нахраниш и осигуриш (също много важно), но и да подсигурш възмжност за тяхното развитие: образование, умения, таланти, хармонично спортно, музикално и артистично развитие! Нека надникнем в пълните къщи и разгледаме взаимоотношенията помежду им, чрез думите на едно многодетно семейство.

Опитът, който децата получават в едно семейство с много деца, е изключително ценен. Те от много рано добиват социални умения за справяне с конфликти и разрешаване на кризисни ситуации".

"Сега, когато децата ми са вече поотраснали, виждам колко много неща са научили помежду си и колко по-умело се справят с общуването. Иначе, естествено че има тежки моменти, в които някой смята че е ощетен, или някой на някого е обиден, но това е ежедневие.

И аз като всеки родител съм минала по пътя на проби и грешки, имало е моменти, в които съм се намесвала непрекъснато и съм взимала отношение във вид на съдия. После разбрах, че това не е добре за децата – те трябва да се научат да решават проблема сами. Най-голямото предимство на това да си част от голямо семейство, е, че си част от общност, никога не се чувстваш изоставен и това важи и за децата, и за родителите... Аз самата съм от семейство с три деца и знам колко е ценно да имаш подкрепата на хора, близки до твоята възраст.“

Често хората задават въпроса, "Как се справяте със толкова много деца, аз дори с едно не мога да се оправя?" Истината е, че в многодетните семейства децата си играят заедно и са по-щастливи. Затова на тях не им е скучно, и те много по-малко притесняват родителите си. Основната цел в живота на всеки човек е да развием сърцето си - способността да даваме и получаваме любов. За децата е от голямо предимство, да могат да преживеят взаимоотношения както с братя така и със сестри. Но за развитието на добри взаимоотношения между децата е от най-голямо значение родителите да им помогнат да се отнасят с внимание и уважение помеждуси. В противен случай те постоянно ще се карат за всичко. Затова можем образно да кажем, че братско-сестринската любов минава през родителите.

Многодетните семейства дават много по-голямо разнообразие на видовете взаимоотношения с по-големи и по-малки братя и сестри. Самите родители имат много по-голям шанс да развият сърцето си и преживяват постоянна пълнота и щастие.

"Връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички", заявява д-р Мун, "Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост. Откриваме я в радостното и любещо сърце на майката, която люлее бебето в ръцете си и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на своите родители."
.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун