Бахаулла - Бахаите: Разединението е болест

Бахаите бахаулла единението на човечеството Бахаите бахаулла единението на човечеството

Бахаулла - Бахаите

"болестта на нашето време е разединението"

Дали единението на човечеството е само далечен идеал, който ще бъде осъществен едва след решаването на другите основни проблеми на нашето съвремие? Има няколко религиозни групи посветени на постигането на този идеал за мир и еднинство. Бахаите и Мунистите са едни от тях.Бахаулла твърди, че "болестта на нашето време е разединението". Едва след като човечеството я превъзмогне, ще намерят решение и останалите ни социални, икономически, политически и други проблеми. Обществото обаче е изправено пред важни морални и духовни проблеми. Според Обединителното движение на Сан Мионг Мун, ролята на религиите в разрешаването на глобалните човешки проблеми е ключова. Не просто религиите е нужно да се събират и говорят за мира, но да работят заедно и взимат важни практични решения. Точно това се постига сега чрез Федерацията за Глобален Мир на д-р Мун.Бахаите по цял свят се стремят да създадат нова и мирна световна цивилизация. Те работят за осъществяването на тази цел чрез индивидуална и обществена трансформация, включително спонсориране на многобройни малки социално-икономически проекти на местно ниво. Нищо не може да се сравни със стойността на истинската любов, учи преподобния Сан Мьон Мун. Тя има силата да премахне всички бариери създадени от егоизма на хората. Дори националните граници, както и расовите и религиозните бариери. Само тя може да създаде идеалния свят за който всички мечтаем. Както виждаме и Бахаите и Обединителите имат общи идеи и цели. Въпросът обаче остава, могат ли те да прескочат бариерите и разединението помежду си?

Бахаите бахаулла единението на човечеството

ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ЕДОНО СЕМЕЙСТВО

UPF - Дийпак Чопра призова за мир

Виждането на Кабала - кабалистите за 2012 г.

Най-успешната нова религия на миналия век
Бахаите бахаулла единението на човечеството Бахаите бахаулла единението на човечеството

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун