Библията: Второ пришествие: ЧРЕЗ РАЖДАНЕ - Пророчества

Второто пришествие на Иисус Христос завръщането на Господа Второто идване на Христа
Второ пришествие: ЧРЕЗ РАЖДАНЕ

Библията предсказва раждането на Меисиянска личност която ще промени света. Той ще се роди на Изток, ще бъде преследван, и Исус лично ще му предаде мисията си за спасението на света.

Както по времето на Иисус, така и днес има две основни версии за начина на идването. Едни очакват буквално "Идване на Облаци", както погрешно се е очаквало и преди 2000 години. Други признават вероятността Той да се роди на земята под "Ново име".

Библията подкрепя достоверността за раждането на нова личност с Месиянска мисия в следните цитати; Отк. 12:5 (Раждането на безгрешно дете), Отк. 19:12 (Носи ново име), Отк. 2:26-28 (Иисус ще предаде мисията си на друг), Коринтяни 13:8-12 (Той ще разкрие 'Новата, пълна истина'). Той ще се завърне в плът, защото трябва да ни отдели напълно от Грешната Сатанинска линия, и духа и тялото ни.

Библията обещава нова и пълна истина
Както самата Библия заявява „сега знаем частично и виждаме като в мъгла.” Така че е не-библейско да се каже че Библията е пълната истина, понеже тя самата твърди, че не е. Когато дойде пълното разбиране, частичното ще отпадне, обяснява апостол Павел в Коринтяни 13:8-12. „Защото сега отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде пълното, това, което е частично, ще се прекрати... сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице; сега познаваме отчасти, а тогава ще познаем напълно.” Проблемът е, че както винаги в историята, когато сме се хванали за частичното, не искаме да пуснем и да приемем пълното.

Нови откровения за връщането на Христос
Много християни получават директни откровения и водене относно завръщането на Христос. Те обаче предизвикват традиционното разбиране за връщане на облаците. Според тях, веднага след появата на "Червения змей" (комунизма), на Изток ще се роди дете, което ще израстне и донесе спасението на света и поведе хората от всички раси, култури и религии към изграждането на Божието царство на земята. Тези нови откровения, макар и трудни за приемане, са здраво основани и на Библейските предсказания:

Символичното значение на 'Облаците'
Символичното значение на 'Облаците' е обяснено в Посланието към Евреите 12:1, като "облак свидетели" - отделените от грешното, а не буквални водни изпарения. 'Водите' в Библията се използват като символ на грешните множества. Както изпаренията от слънчевата топлина се превръщат в облаци, така и докоснатите от Божията светлина се отделят от корумпираните. Точно това са хората, които първи ще разпознаят и последват Господа на Второто пришествие.

Изводи от Второто пришествие на ИлияАко разгледаме Второто пришествие на Илия, става най-ясно, как Бог работи и как Христос ще се върне. Тъй като второто идване на Илия е трябвало да представлява завръщане на възкачилия се на небето Илия, хората са очаквали и вярвали, че Илия несъмнено ще слезе от небето. Но Исус ясно заявява, че Йоан Кръстител, който се е родил на земята, е Илия (Мат. 11:14; 17:13). Фактът, че Второто идване на Илия се осъществява, чрез Йоан Кръстител не означава, че самия Илия се е родил отново, като Йоан Крътител. Илия е в духовния свят и е помагал на Йоан, който е имал същата мисия на земята (Лук. 1:17). Ето защо, въпреки че мисията е една и съща, личността е различна.

Думите на самия Исус за Второто ПришествиеОт думите на Исус в Библията можем да разберем, че при Второто пришествие, най-вероятно Христос ще бъде роден на земята. Както е предсказано в Отк. 12:5, „И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” С други думи Месията при второто пришествие ще изглежда различно и дори носи друго име, както се казва в Отк. 19:12, „И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.”

Възможно ли е Библията наистина да предсказва това? Възможно ли е Исус наистина да предаде мисията си на друг, който ще се роди за това? В Йоан 14:16 Исус загатва точно това: „И Аз ще поискам от Отца си и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.” Исус пояснява и защо трябва да дойде друг: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойе Онзи (Господаря на Второто пришествие), Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина”. Следователно, при Второто пришествие ще се роди дете със друго име на което Исус ще даде своята мисия, и което ще израсне, ще победи и разкрие пълната истина пред света, която Исус тогава не е разкрил понеже хората не са били готови за нея.

Исус предава Месиянската си мисия на друг
Можем ли да бъдем сигурни, че това наистина ще стане. Тези думи на Исус, дадени в откровение на пророка Йоан, са още по категорични. „И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец. И ще му дам зорницата” (Отк. 2:26-28). Тук става ясно, че ще се появи друга безгрешна личност като Исус (върши дела чисти като Моите), и че самия Исус ще му даде същата мисия (както аз получих от Своя Отец), което е Месиянската мисия (да управлява всички народи с желязна тояга).

Да Исус е еднородния Син на Бог, и няма друго име, чрез което да идва спасение до идването на Второто пришествие. Ще се появи такъв човек, и че самият Исус ще го помаже за Цар на народите (на гръдски Христос, на Арамейски Месия). И в двата цитата, Отк. 2:26-28 (този на който Исус ще даде същата мисия, както Той е получил от Отца) и Отк. 12:5 (появата на момче което от раждането си има връзка с Бога), става дума за една и съща личност, (този който ще управлява всички народи в желязна тояга).

Библията предсказва провал на християните да приемат
Възможно ли е тогава днешното християнство да отрече Библията, да се обърне срещу волята на Исус, като отхвърли този Помазан от Исус за Месия на Второто Пришествие? Да самия Исус предупреждава за това. Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.”

Когато детето се роди на земята само избрани ще знаят, чрез откровения, докато останалите, дори и християнските лидери може да са в тъмнина. По тази причина те със сигурност могат да се обърнат срещу Него и вместо първите спасени да станат преследвачи и да критикуват Господаря на Второто Пришествие, поради невежеството си. За това Исус казва, че ще им заяви, „Махнете се от мене вие злойци...” въпреки че тяхната гордост и сигурност за спасение е в думите им, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме”. В момента в който те се обърнат срещу този, който Исус е пратил, те автоматически стават най-големите злодеици в очите на Бог.

В Йоана 16:12 Исус казва, „Имам още много неща да ви кажа, но сега не можете да ги понесете. А когато дойде оня (Господаря на Второто Пришествие), тогава Духът на истината, ще ви упътва за всяка истина, защото няма да говори от себе си.” Но дали тогава ще искаме да чуем който носи тази истина, или както винаги е било в историята, пророците ще останат неразбрани и преследвани и ние лековерно ще отхвърлим истината.

Исус призовава Сан Мьон Мун на 15 г. възрастМоже ли някои да се нарече истински християнин, ако тръгне срещу волята на Исус. Преподобния Мун е започнал да комуникира с Исус и с Бог още на 15 годишна възраст. Самия Исус го призова многократно да приеме тази мисия и доведе изпълнението на Божията воля на земята. Ако не знаем защо Исус е призовал Сан Мьон Мун да изпълни ролята на Господар на Второто Пришествие, можем да попитаме самия Исус.

Разбира се много по-лесно е да заплюваме Исус в лицето и да кажем, „аз не мога да приема че ти работиш с кореец, аз не съм очаквал второто привествие така.” Библията предупреждава, че Бог върши нещата не по начина по който ние ги очакваме, но ние винаги мислим, че знаем по добре от Бог. Трудно ни е да се смирим и да питаме искрено самия Исус, какво мисли той. Трудното е да имаме търпение и постоянство докато той ни отговори.

Лично сведетелство от БогЕдин ден Бог ме грабна в духовния свят и чух Ангелите и Светиите да казват, „Ето това е Месията, и през целият ти живот те подготвяхме само за това, за да можеш да го приемеш и следваш.” Когато се възвърнах на себе си, краката ми трепереха, а на никой друг не можех да кажа. Кой щеше да ме разбере. До мен седяха хора но те не биха могли да разберат. Тогава разбрах цитата, „двама ще бъдат на едно легло, на една нива... единия ще е грабнат, а другия не.”

Какво мислите направих? Отидох в стаята си, плаках и се молех, „Небесни Татко знам че ти ми казваш това, но аз не мога да го приема.” Аз си исках месия на облаците. Не ми харесваше Божия начин. Но Библията и в това ме опроверга. В Откровение 17:15 става ясно, че водата символизира множествата грешни хора, а облаците пречистените, отделени от грешното подготвени да приемат Второто Пришествие. Да Исус казва че ще доиде отново на облаци, но както в Ефисяни става ясно, отнася се за „облаци от свидетели”, пречистените от грешното общество, които имат чисто и искренно търсещо сърце, за да могат да разберат и приемат Второто Пришествие.

Много обаче ще отхвърлят да чуятДа поради грешната си природа сме по-склонни и по-бързи да съдим. И на мен ми бе страшно трудно да повярвам и разбера това и други откровения, които Бог ми даде за преподобния Мун. Сега разбирам защо и на Йоан Кръстител, въпреки многото откровения му е било трудно да приеме Исус, и така и не е го е последвал. Напротив, учениците на Йоан, както на няколко места в Библията пише, са спорели с апостолите, че Йоан е по-велик. Дори след разпъването Йоанитите са основни критици и преследвачи на ранните християни.

По същата причина Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.” Но както и на Евреите по времето на Исус им е било по лесно и угодно, поради тяхната грешна природа, да чакат чудодейно идване от небето, така и днес, ние християните, предпочитаме да очакваме чудодейни явления на облаците. Както и фарисеите и ние егоистично предпочитеме да смятаме, че спасенеито е само за нас християните. Така че да не се учудваме, че както Исус порица фарисеите, и ние християните може да се окажем не спасени, а порицани. „Махнете се от мене вие злодейци...” е по-очакваното обръщение на Исус към тези, които заявяват, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме.” Да, точно така ще стане, ако не познаем Господа на Второто Пришествие, а както и Фарисеите станем негови гонители и само четем и разпространяваме фалшиви слухове за него вместо сами да отидем и да проверим.

Второто Пришествие чрез ражданеИсус предсказва недвусмислено, „И на този, който победи ... за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите.” Че кой може да победи сатанинските сили и да е чист и безгрешен като Исус, ако не е роден безгрешен? В глава 12 Откровение прексказва и раждането на момче, което от рождението си има връзка с Бога. „И ето жена бременна и тя ще роди мъжко дете... което от раждането си бе грабнато и занесено при Неговия престол.” Да, Откровение предсказва раждането на безгрешно дете и то „ще управлява всички народи с желязна тояга” (Отк.12:5). Това дете ще бъде Месията, Господаря на Второто Пришествие което идва да управлява всички с желязната тояга, символ на Божията правда.

Ако се върнем на цитата от Откровение 2:26-28, разбираме че се отнася за същия човек, „който победи ... за да върши дела, чисти”, като тези на Исус, и на когото Исус ще даде „власт над народите.” Той явно ще дойде не на облаци, както ние сме очаквали, а ще се роди, и когато порасне ще изпълни месиянската роля. Той ще „управлява с желязна тояга... както и Аз съм получил от Своя Отец” заявява Исус.

„И ще му дам зорницата (символ на новата истина),” завършва цитата. Явно той ще е, който ще разкрие пълната истина, така че да видим и разберем, не частично, като сега, а „лице в лице” (1Кор 13:12) Колкото и да ни е трудно да приемем, че Исус ще предаде Месиянската си мисия на друг, който победи и е чист като него, това е предсказано и ще стане. Дали ни харесва това да е Сан Мьон Мун или не, не променя нещата, след като Бог е решил така. За нас остава да се молим да разберем, и може би да си препрочетем Библията оттърсвайки се от натрупаните за 2000 години човешки разбирания за нея. Важно е не коя деноминация как го разбира, а как Бог го разбира. А Бог няма да се провали да ни отговори, ако искрено се молим и търсим. „И бдете и молете се, за да предстоите пред Него”, казва Исус за Второто Пришествие. Въпросът е искате ли да разберете кой наистина е той?

Прочетете още за Второто Пришествие, за Преп. Сан Мьон Мун, неговата биография и Небесната Библия.

Как, кога и къде ще се завърне Христос?
Знаците на Нострадамус за Второто Пришествие
Нуждата от Второ пришествие
Баба Ванга за Второто пришествие

4 comments:

 1. Жалко е, че християни биха предпочели да отречат или изопачат тези цитати в Библията, но да не приемат явните изводи.

  Но това е само повторение на историята. Човек трябва да е буден и с отворено сърце, да се моли и има готовност да приеме Божието водене за да разбере.

  Новото вино не се налива в стари мехове; Новата истина не може да бъде разбрана през призмата на старите, погрешни догми.

  Точно този вид тесногледие, което ще попречи на много християни да приемат Второто Пришествие е имал в предвид Исус, заявявайки, че на мнозина чакащи Годеника, няма да им стигне маслото в светилника и ще пропуснат да го приемат.

  ReplyDelete
 2. Целта на Второто Пришествие
  Ако при първото пришествие Исус бе приет като Христос (Месия = "Помазаник" = помазан за "Цар"), то нямаше да има нужда от Второ Пришествие на Христос. Но Исус е разпнат, убит и успява да донесе само Духовно Възкресение. С други думи, Плътта (Тялото) на всички, които го следваме, си остава под влиянието на Греха и Злото. Така пише Библията; само след Второ Пришествие на Христос телата ни (нашата плът) ще бъде освободена от греха и влиянието на Сатана. Исус сега е в Духовния свят, затова Исус лично не може да се завърне. Трябва да се роди в плът - но това ще бъде нова личност, с друго, "Ново име", идващ в духа и силата на Исус. Исус ще го призове, ще му даде мисията си (както пише в Библията) и той ще изпълни мисията на Второто Пришествие на Христос с директната помощ и водене на Исус и Светиите от духовния свят. Най-основната цел на Господа на Второто пришествие е да възстанови грешката на Адам и Ева, като установи първото Истинско Семейство и даде началото на безгрешен род, отделен от влиянието на Сатана. А всички ние, които сме родени в грях (потомство на Адам и Ева) трябва да се ПРИСАДИМ към потомствената линия на Месията от Второто Пришествие. Така ще започне новата история отделена от Сатана; ще се появят семейства, родове, нации и свят на доброто - свързани с Бог и отделени от Сатана и Греха. Това ще бъде Небесното Царство, първо на Земята, а след това и в Духовния Свят (Небето). Това е целта на историята за възстановяване - и целта за идването на Второто Пришествие. Затова Библията го свързва със "Сватба", "Годеница", "Присаждане" и "Новорождение". Ясно е че за да се новородим ни трябват нови Истински Родители. 2000 години християнството не разбрало това, макар, че тези неща са писани в Библията, защото дори да бяха разбрали щеше да ги изопачат, понеже преди идването на Второто пришествие те не са способни да направят нищо с това знание. Без Месията да установи Истински семейства християните са безсилни да създадат такива, понеже всички идваме от грешната потомствена линия. Само Месията, и то, само в плът, може да направи това. Ако не го приемат и следват християните ще се провалят в мисията си и ще отпаднат от провидението, както направиха Евреите по времето на Исус. Бдете и молете се за да разберете тези неща.

  ReplyDelete
 3. В Библията е описан и начинът, по който Исус ще дойде втори път. Но въпреки това има две различни версии за идването му. В Откровение 12:5 се казва, че ще се роди от жена. „И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” С други думи Месията при второто пришествие ще изглежда различно и дори носи друго име, както се казва в Отк. 19:12, „И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.”[1]

  Но също така се казва, че ще дойде на облаците. Казва се, че всяко око ще Го види, но се предупреждава, че който отрече, че той ще дойде на Земята е лъжесвидетел и Антихрист. В Откровение Библията обяснява Символично значение на "Облаците." Ангелът казва на Йоан, че това са "Облаци от свидетели", което символизира подготвените (отделените от мръсната вода), които са с чисти сърца и първи ще разпознаят и последват Господа на Второто Пришествие.[2]

  Исус казва на Йоана, „И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец.” (Отк. 2:26-28). Тук става ясно, че ще се появи друга безгрешна личност като Исус (върши дела чисти като Моите), и че самия Исус ще му даде същата мисия (както аз получих от Своя Отец), което е Месиянската мисия (да управлява всички народи с желязна тояга). Затова Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.”[3] Откровения 19 глава описва това дете израства и е преследвано от управниците на този свят. След това Откровение описва "свадбата" му и "Неговата жена." Там се казва, че всички ще бъдат поканени на свадбата.

  ReplyDelete
 4. Пълно с вълци в овчи кожи( лицемерите), пълно с продажници- живеем в България, а ще учим английски, нашите политици и гъзт си дават за пари, адруги крият история, свешенниците- продажници, джамиите- няма икона в тях,няма кръст отгоре. Хорта- съдят- виждат пияница или клошар, и го плюват, а не знаят съдбата си. И това е малка част, поради, която е нужно Второто пришествие. Хвърляте си боклуците, където ви падне, използвате и препродавате чужд петрол, продавате водните животни, а те са Дар от Бог. Все не ви стигат парите, а не се благодарите, че сте здрави. Когато стане природен катаклизъм не сте благодарни за това, че сте живи, а мислите за имуществени щети. Продавате всичко по Земята, а то е дар от Бог, делите земи за пари, а те са Дар от Бог. Нима мислите, че слънцето и всички Божии творения не са сърдити заради мръсотията от колите ви, заради мръсотията от тоалетните ви? С чия чужда пита ( Божията земя, води, небе, въздух, Луна, Слънце, Космос, Вселена) правите помен за пари? Все изследвате, а не се радвате на Божиите дарове. Клюкарите един за друг, лъжете, делите територии за власт, подчинявате по- слабите, принуждавате вярващите да умрат за вярата си, като ги убивате, жените нямат свобода- като роби са. Едно не разбрахте-Бог обича всички, но не обича корумпираните, нагли, лъжливи, крадливи, преебаващи всичко, подиграващи се с всичко тъпи копеленца.

  ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун