Семейството и децата


Родителите:
ТРАДИЦИЯТА НА ЛЮБОВТА

Любовта на родителите е корена и основата за психологическото здраве на децата. Те имат нужда както да получават любов от двамата си родители, така и да виждат примера на любовта и доверието между тях.

Сексуалната вярност е основа за доверие в семейството и обществото

Без сексуална вярност на съпрузите как можем да говорим въобще за доверие в семейството. И след като децата учат най-вече от примера на родителите, какво биха научили те относно доверие и вярност ако родителите нямат тази основа. Потемствената линия е тази по която се предават традициите от родителите на децата. Социалните проучвания показват, че сексуалната етика която се предава на поколенията е от основно значение за характера и морала на подрастващите, а от там и за семействата които те създават и обществото основано на тези семейства.

Време е да осъзнаем простата математическа реалност, че подтиквайки младежта към свободни сексуални връзки ние не ги подготвяме за здрави и щастливи семейни взаимоотношения. Всеки който вече свикне на свободни, безразборни връзки ще продължи с този навик та дори и да е намерил вече най-подходящия партньор, с което само ще унищожи шанса си за трайно щастие.

Психологически най-здраволовно за развитието на децата е родителите да имат връзка на базата на етиката на абсолютния секс, което означава сексуални контакти само и единствено със семейния партньор. Невярсност и недоверие в тази връзка автоматически води и до разрушаване на доверието както в основната клетка на обществото, семейството, така и в самото общество.

Любовта на родителите е корена и основата на психологическото здраве на децата. Те имат нужда както да получават любов от двамата си родители, така и да виждат примера на любовта и доверието между тях.

Нека повторим, "сексуалната етика която се предава на поколенията е от основно значение за характера и морала на подрастващите, а от там и за семействата които те създават и обществото основано на тези семейства."

Любовта на родителите трябва да се развива непрестанно

"Това че родителите се обичат взаимно не означава, че тяхната любов просто ще продължи; любовта винаги трябва да се развива. Колкото повече любовта се цени толкова по-ценни ще станат децата родени от такава двойка", заявява д-р Мун в обръщение към Семейната федерация. "Потомствената линия трябва да се промени. Тя трябва да е свързана с взаимоотношения базирани на етиката на абсолютния секс (с един партньор)."

Ако семействата са разбити, как могат децата да се чувстват сигурни в такива домове? Развода е водеща причина за детската депресия, и модела на незряли взаимоотношения в семействто автоматически се унаследява и у децата. Обединителното Движение, представено основно от Семейната Федерация, вижда семйството, като ключ за разрешаването на социалните проблеми. Семейството е основното училище на любовта. То е основата на здравото общество. Поради това, Сейейната федерация работи усилено за установяването на култура на истински семейства и любов във взаимоотношенията. Над 400 млн. са привържениците на тази идея.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун