Пастори свидетелстват за преп. Муун

Пастори свидетелстват за преп. Муун и обграждащите го чудеса. Исус дава откровения на пастори...


ОТКРОВЕНИЯ ОТ БОГ И ИСУС ЗА Д-Р МУН


Аз съм... тук

Американската организация на пасторите ACLC е събра в книгата „Аз съм тук” свидетесва за Исус и Сан Мьон Мун.Християнските пастори свидетелстват за чудесата обграждащи д-р Мун.


Свидетелства от последователите на Исус за чудесата около него възпламеняваха вярата на християните през вековете. Днес самите християнски пастори споделят как Бог и Небето са потвърдили за тях идентичността и значимостта на работата на Д-р Мун и семейството му за установяване на Божия свят на Мир на земята.

Самата инициаторка на тази колекция споделя как Исус я е уверил за своето присъствие докато тя за първи път е изучавала Божествения Принцип – съставящ основните откровения на Сан Мьон Мун. „Никой не може да чете тази книга без да почувства искреноста на пасторите, които чрез Небесното водене са повярвали и дошли да следват Истинските Родители. Пръсъствието на Бог и Исус е явно в техните преживявания,” заявява пастор от Петдесятната църква.

За много обаче, които не са получили такова потвърждение от Небето е шокиращо и трудно да повярват факта, че Исус неотменно подкрепя Преподобния Мун. Сан Мьон обаче е бил призован още на 16 годишна възраст от самия Исус, който му се явява в откровение да доведе изпълнението на Божията воля на земята. Исус го уверява, че негоата неотменна подкрепа ще бъде във всяка стъпка с него.

Този момент е точно предсказан в Библията. В Откровения 2:26 се предсказва недвузначно, „И на този, който победи... за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга (символ на месиянската роля) както и Аз съм получил от Своя Отец. И ще му дам зорницата (символ на новата истина). " Младия тогава Мун прекарва години в търсене на истината като свободно разговаря с Исус и светците в рая. В своите духовни общения с Бог, Сан Мьон Мун получава откровение, разкриващо основните аспекти на Божията Воля за живота на хората.

Тези откровения са систематизирани в книгата "Божествения принцип" и разкриват начина по който Бог е работил ви историята, както и дават отговор на спорните въпроси които са разделяли християнството и човечеството досега.

Тези които са честни спрямо себе си ще се поинтересуват сами да разберат дали Бог работи чрез Преподобния Мун. Самия Исус ни подсказва, „по плодовете му ще го познаете.” Или както Проф. Д-р Мортън Каплан, от Чикагския Университет заявява, „Работата на Преподобния Мун и неговото движение могат да преместят планини и може бе един ден че служат като опората на Архимед за промяната на света.” „Запознайте се с обхвата на дейностите на Д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това.”

Целия живот и дейност на Д-р Мун е отдаден за изпълнението на Божията воля, и установяването на Света на Мир, Любов и Разбирателство между хората. Кой би могъл да критикува това. Той създава и финансира стотици организации посветени на Световния мир и създаването на истински семейства. Самата Библия заявява, „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.” А Татко Мун определено е шампион всред всички миротворци в историята. И разбира се, невежеството не е оправдание за да не признаем поне това ако погледнем делата му. Милиони вярват, че той е Второто пришествие, дори и онователите на световните религии свидетелстват за това в множество послания от Духовния свят.

За нас е трудно да повярваме факта, че Исус неотменно подкрепя преподобния Мун. Но ако Исус Христос е избрал да работи с него то можем ли ние да протестираме. Не можем да отречем Откровения 2:26, „И на този, който победи ... за да върши дела, чисти като Моите," казва Исус, "ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както и Аз съм получил от Своя Отец." Да даде власт над народите, както той е получил месиянската мисия от Бог, на човек който ще управлява всички народи с жезъла на правдата. Много вярващи по цял свят получават откровения днес, че това обещание се е изпълнило чрез Сан Мьон Мун. Прочетете още: Второто пришествие: ЧРЕЗ РАЖДАНЕ

БЪДЕЩИЯ СВЯТ
Корейски пророчества от преди 1000 години предсказват...
Светът на Бъдещето Културата на сърцето ще промени светът
Световна магистрала ще промени коренно живота на планетата
Етика на Бъдещия свят.. бързия упадък на морала...Нова етика
Библията предсказва Второ пришествие: ЧРЕЗ РАЖДАНЕ
Прокламация за Мир Божието семейство и мирния свят

ЛЮБОВ И СЕМЕЙСТВО
Егоизма вреди съсипва здравето..Любовта е извор на щастие..
Основа за щастието Семейството е училище на любовта и ключ
Семейна Федерация Здрави семейства - свят на мир и любов
Семейна партия Д-р Мун прави политическа партия...

ДРУГИ ТЕМИ

Краха на Комунизма
Д-р Мун Шампион на мира
Лявата схема в България
Комунизма у нас
Световния Мир
Световно признание

Муун: Глобален Гражданин на Мира
Световни лидери свидетелстват за Мун
Муун, Мун: Проекти за мирПастори свидетелстват за преп. Муун и обграждащите го чудеса. Исус дава откровения на пастори...

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун