Последствия от развода

Развод, Разводи, Разводът, Семейсто, Семейства, Семейството, Родители и деца, Раздяла, разведени, разделени семейства, самотни майки, сам родител
Развода:
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА СЕМЕЙСТВОТО


Разводът е свързан с много болка и има незаличими последствия както за самите родители, така и за децата и всички роднини. В статията си „Последствия от развода”, Стоян Георгиев описва много добре финансовите, психически и здравословни проблеми които развода причинява.

Това обаче е най-малкото. Последствията за децата и обществото са нещо дълеч по-страшно. Посочените по-долу статистики и изследвания би трябвало да ни събудят за реалността на този социален проблем.

Днес е все по-лесно за двойките да взимат решението за развод лекомислено, без да са помислили за последствията след раздялата. Оказва се, че не са много хората, които са подготвени да се изправят пред предизвикателствата за живота след развода.

Истината е че разводът не слага край на враждите вкъщи и в живота ни, напротив – проблемите тепърва започват. Дори повторният брак не решава проблема. Статистиката сочи, че повторните бракове са с много по-висока степен на риск, отколкото първите. Но тенденцията от днешната култура на свободен секс е явна:

Днешната криза:
Броят на разведените и самотни майки е нарастващ

•От 1901 до 1970, Разводите нарастват 700%
•От 1970 до 1992, Разводите нарастват 270%
•1970 до 1995 Брачните семейства с деца намаляват 3 пъти. Броя на Самотните майки нараства двойно.


Какво означава това? Изследванията на последствията от развода показват следното:

Последствие 1. Финансови проблеми
Проучванията сочат спад от 30% в жизнения стандарт на жените, преживели развод. Най-сериозни са финансовите предизвикателства сред жените, които, от една страна, се борят с емоционалната болка от раздялата, а от друга, са принудени сами да се грижат за себе си и своите деца. Това означава повече заетост и по малко време за грижа и внимание към децата.

Последствие 2. Песимистичен възглед за живота
Разведените мъже и жени са със значително по-песимистични възгледи за живота, отколкото брачните двойки, които между другото имат най-позитивни очаквания от бъдещето. Изследване сочи, че двойките, които са били нещастни в брака си, но остават женени, 5 години по-късно са по-щастливи от онези, които са се развели.

Последствие 3. Здравни смущения
Здравословните последствия от развода са до такава степен сериозни, че не могат да останат незабелязани. Разводът оставя невероятен емоционален белег върху психиката на личността, влияе и върху физическото здраве. Например, след като били диагностицирани с рак, женените хора показват много по-голяма вероятност да се възстановят, отколкото разведените.

Последствие 4. Смущения в психическото здраве
И мъжете, и жените страдат от спад в психическата кондиция след преживян развод, но като че ли жените страдат много повече. Налице са редица фактори, между които депресия, враждебност, ниско самочувствие и нежелание за общуване с другите.

Констатациите на г-н Георгиев приключват дотук, но картината на последствеията става много по-красноречива ако продължим с проследяването на причинно-следствените връзки. Не е достатъчно да знаем какъв е ефекта за нас. Много по-сериозен е ефекта от развода върху следващото поколение.

Развода: ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ДЕЦАТА
Разведените родители не могат да се похвалят с много добри взаимоотношения със своите деца – почти две трети от юношите на разделените родители имат лоши взаимоотношения с децата си. Социолозите сочат развода като водеща причина за детската депресия. Разводите обачи, и броя на децата ефектирани от тах рязко нараства през последните 50 години в следствие на Сексуалната революция и явното бездействие и апатия, или просто безсилие от страна на хрисиянските общности.

Днешната криза:
Следващото поколение е обречено
Истинския въпрос не е: Ще се откажат ли съпрузите от намерението си за развод след посочените данни? Истинския въпрос е дали обществото, политиците и особенно вярващите ще направят нещо за спирането на тази култура на свободен секс която води до неимоверното нарастване на тези проблеми. Само погледнете статистическите последствия върху младите:

•Развода: Водеща причина за детската депресия. Нарастват самоубииствата на деца /10-14 годишни
•75% от подрастващите пациенти в центровете за злоупотреба с наркотици са от разведени домове
•63% от младежките самоубийства са от разведени домове
•70% от ранните бременности са от разведени домове.
•75% от непълнолетните в затворите са от разведени домове.


А броят на тези деца нараства драстично. През 1960, 243,000 деца живеят с един родител. През1993 цифрата нараства до 6,300,000. Едно от последствията е че за периода 1979-88, самоубийството на момичета нараства 27%, за момчета 71% (10-14 г. възраст). Но като включим и нарастващата престъпност и всички други форми на аморално и антисоциално поведение би трябвало сериозно да се замислим. Следващото поколение наистина е обречено ако не направим нещо.

Развода: ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОБЩЕСТВОТО
Кризата на Семейството и упадъка на обществото и морала са директно свързани. Нека изброим само някои от социалните последствия които прояждат обществото в следствие на посочените тенденции:

Моралните проблеми
•Разпадане на семействата
•Разпадане на моралните устои
•Наркотици, Алкохол, Цигари
•Младежка престъпност
•Детска порнография
•СПИН, БПП, Хомосексуализъм
•Краен индивидуализъм


"Семейството е основната единица за изграждането на здраво общество и нация... Без семейства които въплъщават истински взаимоотношения на любов - разрешаването на социалните проблеми ще остане една неосъществима мечта.. "Dr.A.Wilson - True Family Values

Основния проблем е Сексуалната Аморалност която е в основата на разпадащите се семейсва. “Има един причинен фактор който осветлява много настоящата криза на обществото”, заявява Чарлс Калсън от Focus on the Family, "причинният фактор е сексуалната революция." А много малко хора искат да си дадът сметка, че най-разрушителната сексуална аморалност е преждевременния секс. Не можем да очакваме младите да са способни на стабилни семейни връзки ако вече са имали много партньори. Да не говорим, че това е признак за тенденция към повръхностни егоистични връзки, в които партньорите са неспособни да проникнат дълбоко и разберат сърцето на другия.

Ранния секс обаче се прокарва от днешната култура на аморалност. Милиарди долари се влагат в рекламни, музикални, модни и кълтурни мероприятия които да индоктринират подрастващите във философията на свободния секс. Това обаче, със сигурност не води обществото и младите към по-голямо щастие, а напротив, ги тласка неусетно и сигурно към бездната на отчаянието и болката от естественото последствие на тази безотговорна култура - разводът.
Развод, Разводи, Разводът, Семейсто, Семейства, Семейството, Родители и деца, Раздяла, разведени, разделени семейства, самотни майки, сам родител
Прочетете още: СПИН и Свободния секс, Развода: Подготвени ли сме за брака, Семейството: Училище на любовта

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун