Корейски пророчества

Пророчества 2012: Корейски пророчества, пророчество, предсказание 2012 година, наподобява предсказания на Ванга, Нострадамус и Библията
Корейски пророчества
В течение на 20 години съставителят на тази книга изучавал корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са от преди хиляда години. Всички те са повече от 30. Няма да е преувеличено, ако кажем, че Корея е страна на пророчествата.

Предсказват:
ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 21 ВЕК
Тайните манускрипти , или книгите на пророчеството, имат автори. При изучаване на тяхното съдържание става ясно, че те не са плод на въображение на техните автори, а фактическо послание на Твореца, което Той е предал на земята посредством определен човек.

В книгата са събрани в кратко изложение некои откъси от Чонгамнок, Кегам-юрок, Хонсуджи, Масанок, Юлогок-пиги, Самек-теген и няколко други източника, в които се говори за историята и бъдещето на Корея и Япония.


Тези стари пророчества,
съдържат предсказания за съдбата на света
които се потвърждават от историческите събития.

Пророчествата се отнасят за последното столетие на съвременната история. Съставителят на тази книга, прочитайки и разтълкувайки източниците, стига до извода, че в Създателя има определен план.

В книгата се съдържат предсказания за съдбата на света и централно място е отделено на Източна Азия, а именно Корея и Япония, при което в период на продължителност около 130 години, от 1894 до 2027 година, се описва като последните дни. Триста и шестгодишното колониално владеене на Корея от Япония, освобождаването и последвалото разделяне на Корея в книгата са отразени като част от плана на Твореца.

Рязка промяна на света
От началото на 21 век рязко ще се измени направлението на световното обществено мнение. Ограничаване на научния мироглед и изчерпването на природните залежи, проблеми с територията и населението, подчертано едностранно развитие на науката и техниката, относителен спад на технологичния прогрес, отчаяни усилия на развиващите се страни в опита да се изравнят с високоразвитите – такива са факторите, които ще променят съдбата на човечеството.

Япония също не е изключение в този план. Още по-страшно явление могат да станат природни катаклизми с метафизически произход, които възникват когато хората престанат да уважават висшите сили. Особено опасни са катаклизмите за Япония, където ще се разразят в период от 1994 до 2070 година.

Може да се предположи, че бедствията са изпратени свише, но в крайна сметка те се явяват резултат от безотговорността на човека, нарушаващ нравствените закони, нали човек носи отговорност за своята история и за обкръжението, в което живее. Толкова повече бедствията трябва да се избягват.

В следствие на преместване на земната кора, ледовете на Северния Ледовити океан ще се разтопят, океанът може да се разпростре в дълбочина на 176 километра в континента в течение на един ден. В такъв случай ще бъдат потопени източното и западното крайбрежие на Америка, северната част на Европа, Япония, явяваща се крайна източно точка на Азия. Две трети от същата ще се окажат под вода. Ще потъне под вода и крайбрежна ивица, широка примерно 40 километра, на изток от Корея.

Как Япония може да избегне всичко това? Пророчествата, записани в корейските манускрипти, се потвърждават от историческите събития. Затова тези пророчества може да се считат за ценно послание на Небето, което звучи като камбана за тревога на прага на носещия големи сътресения 21 век. С помощта на този ключ може да разкрием една след друга всички тайни. "Желая ви успешно да преодолеете бедствията, очакващи човечеството ни раждането на новия свят, напускайки пътя на смъртта и откривайки пътя на живота, за да влезнете в Небесното Царство на земята и да живеете на нея под покровителството на висшите сили", заявява автора, Ку Сон-Мо.
Прочетете тази покъртителна книга с пророчества, "Кой е той: Месия, Спасител или Второто пришествие" и без съмнение ще се замислите дълбоко над живота си и времето в което живеем.

Царството идва: ТЪРСЕТЕ СПАСИТЕЛЯ
Ако следваме предсказанията, то денят на великите промени ще настъпи минимум след 4 години, а максимум – след 30 години. В този ден за хората ще започне строг Божий съд. Еднородният Божи син, Небесния Светия, ще получи заповед от Създателя. В страната, която се намира на изток на континента, в южната част на полуострова, в самия център на Сеул , той ще постави своя щаб, откъдето ще издава заповеди на цялия свят. Отбирайки мъже и жени на доброто и опирайки се на този Божи народ, той ще се заеме да построи на земята Хилядолетно Царство.

Това ще стане в април по лунния календар в 2000-2001 или 2024- 2025 години. Той ще излезне от рамката на царете на древните родови държави и управниците на съвременните държави, ще развие принципа на истинската любов и истинското семейство и, основовайки се на тях, постепено ще създаде всеобщ мир и идеална държава. Той ще стане Цар на царете и ще управлява в съответствие с духовните закони. Еднороден син на Бог, той ще получи от Твореца да бъде Негов представител и да осъществи Неговата воля на земята.

В четвърта глава на тази книга са дадени дванадесет критерии, на които трябва да съответствува Спасителят. Има субективни и конкретни предсказания, свързани с неговото идване. Какъв всъщност е той? Предсказанието за това е поместено на 65 страница в оригинала на Кьогам-юрок. Ето какво гласи то: “Ще се явят двама Святи. Спасителят е този от тях, който се яви не пръв, а втори. Неговата фамилия ще бъде скрита, когато той бъде изпратен на земята от Небето. Тази фамилия е Мун.

Само мъдрите ще разберат
Ако го узнаят хора, които не трябва да го знаят, на Спасителя ще му бъде трудно да дойде, защото сърцата на хората в този свят са такива, че не обичат в нищо до отстъпват. По тази причина тайните пророчества отодавна са скривали главата и свивали опашка, сменяли са местата горе и долу и затуляли смисъла, за да може да ги разбере сомо човек, притежаващ мъдрост. Затова не ги откривайте на неразумни. Ако узнаят за тях глупави хора, ще стане повече безпокоство”.

Еднородния Божи син ще бъде тайно изпратен от Небето. Защо тайно? Отговор на това вече беше даден. Кой, в такъв случай, е Спастелят? Фамилията му е скрита, когато той идва от Небето на земята - Мун. Той ще се роди на север от 38-ия паралел, ще лежи в затвор, ще се подхвърля на много насмешки и нападки, ще избира съпружески двойки и ще дава Благословия на мъжете и жените на доброто, вярващи в Бог. Кой е той? Нима това не е Сан-Мьон Мун, когото цялото човечество трябва да почита като свой Истински Родител? Това за него свидетелдтвуват всички тайни пророчества, а истината е била скрита досега, като провиденческа тайна. Към Манускриптите

Прочетете още,
Предсказания на Тамара Глоба
Библията предсказва Второ пришествие
Нострадамус предсказва за Муун

БАБА ВАНГА предсказва: „Очаквайте промени към добро”, Религиите ще се обединят, мирът ще се установи на земята, хората ще разберат съществуването на духовния свят. След 2000 г. няма да има потоп. предстоят ни мир и благоденствие. Но човечеството трябва да познае и слуша Месиянаката личност. към пророчествата на ВАНГА
Пророчества 2012: Корейски пророчества, пророчество, предсказание 2012 година,

1 comment:

  1. Има много подобни...но колко са се сбъднали ?

    ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун