Шествие на Милион Семейства

.

„Нацията на Исляма” проведе „Шествие на Милион Семейства” във Вашингтон.

Шествието на Милион Семейства бе интер-деноминационно рали за мир. Присъстващите семейства получиха благословия в масова брачна церемония. „Ние заставаме днес на това място за да говорим за истинските семейни ценности”, заяви Ал Шарптън, виден християнски лидер.

Нацията на Исляма е специфична Ислямо-християнска религия на чернокожото общество в САЩ. Те четат, както Корана, така и Библията, и призовават черното население да издигне собствения си морал. В миналото обаче те често са обвинявани за изказвания срещу бялата раса. Когато един от най-видните им оратори, Малкълм Екс (Malcolm X), призовава за мир и разбирателство между всички раси и религии той бива убит.

Ирония или не, днес лидерът на „Нацията на Исляма”, Преподобния Луис Фаракан, отново поема мисията да промени отношението към другите раси и религии. Фаракан организира Марша на Милион Семейства, като съвместно рали с организацията на д-р Сан Мьон Мун, основателя на Обединителната църква. Обединителното движение доведе на подиума пред Капитал Хил видни представители на Християнския свят, Хинду, Будисти и Евреи.

Истината е, че лидерът на Нацията на исляма е силно вдъхновен от постиженията на д-р Мун в междурелигиозния диалог. Фаракан многократно призовава десетте милиона свои последователи да работят в сътрудничество с организациите на д-р Мун. В много от своите речи той директно говори за теологически идеи дълбоко залегнали в Обединителната теология: Концепцията, че Гехопадението е сексуално, че Исус не трябваше да умре, а да бъде приет.

.
Д-р Сан Мьонг Муун и неговата съпруга развиват ненадмината световна дейност за мир и междурелигиозно коопериране. Чрез основаните от него Вашингтон Таймс и организацията за "Победа над Комунизма" д-р Муун се превръща в основната сила за мирната победа над Комунизма. Милиони обществени, политически и религиозни лидери са докоснати от неговата дейност. Милиони са вдъхновени от него да създадът семейства изпълнени с истинска любов и възпитат децата си в живот за другите. През 2004 Американския сенат им връчва почетната награда Корона на Мира.

Д-р Муун организира многобройни ралита за мир в Израел, вдъхновявайки за сътрудничество християнски, мюсулмански и Еврейски лидери, за да изкорени предразсъдаците и омразата на основа на вяра. Междурелигиозния диалог е ключа към разрешаване на световните конфликти.
.
ООН призна Преп. Сан Мьон Муун като лидер и шампион на Междурелигиозния диалог. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока. Неговите усилия са признати и в още сферата на семейството и семейните ценности.
.

За установяване на един Нов Свят, е необходима революция на сърцето

Тя е възможна единствено в семейството. Днешната култура на Свободен секс е причина за разпадане на семействата и морала. Язвите на света произтичат от злоупотребата – неправилното използване на любовта. Себичността в сексуалната любов поражда невярност, прелюбодеяние, ревност и от там завист, омраза, насилие както в семейството така и в света. Д-р Мун е известен още с Международните брачни церемонии на милиони семейства; семейства които обещават да си бъдат верни и да отгледат и възпитат децата си в истинска любов.

Днес видни чернокожи в САЩ са членове на Нацията на исляма: например рапъри като Sadat X познат като Derek X от групата от New Rochelle. Мохамед Али също е член на тази религиозна група. Интересно че в САЩ по начало чернокожото население уважава д-р Мун, както за междурелигиозната му дейност, така и за усилията му по отношение на правата на човека. Но с най-голямо уважение той се ползва от политическите кръгове и особенно Републиканците. Президенти като Рейгън, Форд, Буш винаги са изразявали признателността си и подкрепата за неговите усилия.

No comments:

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун