Масовите убииства на Комунизма

Марксистко-ленинските режими доведоха до смъртта на милиони

Пълния материал опровергаващ идеологията на Марксизма-Ленинизма можете да намерите в страницата "Победа над Комунизма"

Под влиянието на никоя друга идеология в човешката история не са проведени по-многобройни масови убийства от тези, извършени от правителствата на режимите, изградени върху или подчинени на марксизма, съответно на научния социализъм.

„Комунистическите еднопартийни правителства са извършили 4,5 пъти по-често и многократно по-големи масови убийства, отколкото всички други авторитарни режими" (Файн 1993, 79-88).

Убеждението на Д-р Мун е, че за да се противопоставим на комунизма, трябва да изясним основните позиции на Марксизма-Ленинизма. Сан Мьон Мун успешно изобличава безбожната идеология оправдала най-големите в историята масови убийства.

150 милиона невинни жертви

За СССР от 1917 до 1991 се дават подробни изчисления и данни за 70 милиона жертви. Тоталитарните режими във всички държави приели Марксизма са се изградили върху основата на систематични масови убийства. Общият им брой на световно ниво надхвърля 150 милиона невинни жертви. Но трябва да отбележим, че не всички архиви са достъпни, много често липсват или са унищожени огромни количества данни и документи, освен това за много операции на масови чистки и изкуствено създадени масови гладувания, никога не са водени документи. Тези гигантски цифри на загиналите от масови убийства не биха могли да се пренебрегнат и от най-упоритите скептици. Съдбата на тоталитарните режими, изградени върху систематични масови убийства е такава, че поради държаните в тайна от самата система данни не се дава пълна възможност да се узнаят размерите на престъпленията.

Мегаубийства на марксистко-ленинските режими

Статистики на историци за жертвите на марскистко-ленинските режими:

Изчисления за мега-убийства на по-важните марксистко-ленински режими между 1917 и 1987 чрез различни техники на избиване, без война:

СССР 1917-1987 - 69 110 000 ;

НР Китай 1949-1990 - 67 002 000;

Камбоджа 1975-1979 - 2 035 000;

Етиопия 1974-1991 - 2 000 000;

НР Виетнам 1945-1987 - 1 678 000;

Северна Корея(КНДР) след 1945 - 1 663 000;

други държави - 10 милиона.

По изследване на историка Бекер (Becker 1998) за Китай през периода 1958-1961 трябва да се дадат минимум 20 милиона жертви повече. За цифрите при Сталин, историци се колебаят между 20 и 40 милиона. С допълнителните 20 милиона жертви на Мао за периода 1958-1961 по Бекер (Becker 1998), Мао би застанал на 1-во място.

Защо марксистко-ленинистките режими са избивали така безгранично?

Организацията за Победа над Комунизма, основана от Д-р Сан Мьон Мун (Муун), най-добре разкрива корените на тези зверства в самата идеология на Маркс.

Трудовете на Маркс оправдават масовите убийства:

Материализъм,

Материалистичната диалектика,

Исторически Материализъм,

МАРКСИЧЕСКА ПОЛИТИКОНОМИЯ,

Маркс за отчуждението

... Марксизма е изцяло написан и систематизиран за да оправдае използването на насилие с уж красивите идеали за изпълнение на човешките мечти. Но действителната същност на Марксистката идеология е че тя принизява стойността на човека до тази на животните, които могат да бъдат избивани без никакви угризения на съвестта.

Понятия като диктатура, тоталитаризъм, деспотизъм, психопати-водачи и т.н. служат по-скоро да прикрият съществуващото недоумение и широко разпространено неразбиране, отколкото да осветлят действителността на престъпленията на режимите и идеологическата им система. Въпреки това или, точно поради това, не е възможно до безкрайност да се отклоняваме в избягване на количественото изясняване на най-мащабните геноциди в историята - тези на марксизма-ленинизма. Поне един опит в тази насока би трябвало да бъде направен.

Страх, за да се държи мнозинството под власт

Относително просто могат да бъдат разбрани жертвите при революционните акции, съответно при преврати и при разширяване на властта на режимите. В същността си те не се различават на пръв поглед от останалите борби за диктатурна, съответно тоталитарна власт. Конкурентният елит бива елиминиран, всичко (и съответно всеки), което може да представлява противник, е заплашено да бъде унищожено.

Национални малцинства, които вероятно се стремят да останат привързани към произхода си, са депортирани или избити директно на място. Така мотивираните масови убийства, разпространяват достатъчно страх, за да се държи мнозинството под властта на режима, далеч от желание за активна съпротива.

Към избитите, нужни за поддържане и опазване на властта, принадлежат и жертвите от собствения идеологически лагер, които са имали намерение да поемат друг път към властта или са целяли, замисляли, организирали поставянето на други личности на върха на добитата власт. В тази област не съществуват марксистко-специфични основания за убиства.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Комунизма и Маркс: Илюзия, заблуда, машина на смъртта Илюзията на Комунизма - Tова което насилствените им революции донесоха в действителност бе, без изключение, лидери с окървавени ръце, подтиснати общества и търсещи начин да избягат бежанци, както и безнадеждно блокирала икономика.

Кой доведе краха на Комунизма Проблема е в теорията на Маркс. Погрешната теория на Маркс е в основата за провала на Комунизма. Марксизма е Безбожна теория оправдаваща насилието, която доведе до 150 милиона невинни жертви. Преп. Муун изигра ключова роля в мирната победа над комунизма.

No comments:

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун