Нов модел на световно управлениеКОНФЕРЕНЦИИ В ООН ДИСКУТИРАТ НОВ МОДЕЛ НА СВЕТОВНО УПРАВЛЕНИЕ


На световни конференции е решено, че Димокрацията има вродени слабости в начина си на управление. Корупцията е заложена в самата схема: Политикът лобира, като е спонсориран с огромни суми, един вид, купен за нечии интереси. С други думи корупцията е неотделна част от самата схема по която функционира Демокрацията като управленческа система.


За да се разрешът проблемите с корупцията, на световни конференции дискутират нови методи на управление.

Става въпрос за конференции във Обединените нации, ООН, на световни политически лидери. Те са инициятива на Федерацията за мир, Universal Peace Federation, UPF.

Няма какво да спорим, отдавна е признато, че Демокрацията не е съвършенна, но е най-доброто измислено до сега.

Новината е прекрасна, че най-после световни политици и лидери се замислят и започват да дискутират опции за нещо по-добро, и по малко ограничаващо и подтискащо хората.

И аз самата не съм съгласна, с много от ограниченията на Демокрацията. Не само корупцията, лъжите на политиците, и бюрократичните ограничения. Основния проблем който и по Българското радио бе дискутиран, е че се вземат политически решения, за неща където специалистите в самата област се оказват безгласна страна.

Всъщност, демокрацията ограничава с хомоти... А целта на тези дискусии е как да се махнат хомотите и ограниченията на демокрацията. Да могат професионалистите да решават А НЕ НЯКОИ ПОЛИТИК ИЛИ ЛИДЕР ДА ИМ НАЛАГА.

Това на което попаднах по въпроса може да се обобщи във следните линии:

- пред учените да се зададът глобалните проблеми за разрешение

- те безпристрастно да намерят с общи усилия най-добрите решения

- а политиците са тези които трябва да ги доведът до практично прилагане

(с други думи, всеки си върши работата която му е зададена, а не се губи време за демократични, релативистични спорове... които винаги дърпат към най-различни задкулисни интереси). Проблемите се решават, бързо, неотложно, и най-ефективно с общи усилия.

- предложено е политиците да се избират, не чрез избори, а измежду хората показали с живота си, че безкористно отдават всичко за обществото. Във всяко общество има такива личности, често те са основатели на различни организации и дейности и успешно разрешават различни проблеми на едно или друго социално ниво.

Така корупционните схеми от модела на комунизма ще се избегнат, и няма да има, нечии диктаторски, или чрез манипулации, вкарани директиви... Всичко ще е в полза на обществото.
Спонсор на световните конференции, които събират признати учени, политици, нобелисти в дискусии за намиране на най-добрият модел на управление за бъдещето е преподобният, д-р Сан Мьон Мун.
Решителност да се открие нов модел на световно управление по-добър от Демокрацията и премахне световните граници, бариеритте, омразата и войните...

Д-р Мун, сега на 89 години, обещава да доживее 100. Той е твърдо решен да доведе няколко световни промени. Първо, да гарантира създаването на Междурелигиозен парламентарен съвет в ООН; Да гарантира кооперирането на световните религии в усилията за мир; Да издигне нов модел на световно управление по-добър от Демокрацията; Да премахне световните граници; Да създаде световна магистрала със супер бързи влакове; Да премахне пропастта между бедни и богати; и да спре аморалността като издигне семейните ценности.

Няколко от идеите вече са подкрепени от световни глави и правителства

През 80-те, противоречивия корейски религиозен лидер минава през доста преследване и неразбиране поради бързото разрастване на неговата дейност и влияние. Той бива фалшиво обвинен в САЩ за уж неплатени данъци, при условие, че регистрираната като църква, 'Асоциация "Свят дух" за обединение на световното християнство,' по закон не трябва да плаща данък. Политическите, анти-расови и анти-деноминационни критики и преследване по никакъв начин не намаляват ентергията и ентусиазмът на този кореец, в неуморните му усилия да осъществи свят на мир, хармония и разбирателство за всички хора, отвъд раса, религия, нация и култура. Свят, който според думите му трябва да е основан на Културата на сърцето и съвестта, а не на насилстено налагане и въоръжена намеса.

Глбалния фестивал за мир, вдъхновява милиони с надежда за мир, и издига Културата на сърцето в десетки нации по света

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун