Колко огромна е вселената!

The Universe - How Big Are You?

Вселената - е нашият общ дом!
Ако мислите, че вашите проблеми са големи, погледнете това видео и помислете пак.

Това невероятно видео за мащабите на космоса наистина ме накара да се замисля колко малки сме ние и преблемите ни в сравнение с необята на вселената.

The biggest star known - Най-голямата позната ни звезда
Това което ни свързва всички нас, като едно глобално семейство е факта, че всички сме граждани на тази вселена, независимо от нашата националност, раса или религия.

Size Of The Universe - Размерът на вселената
Затова и мотото на Федерацията за глобален мир е, "Надеждата на всички епохи е обединения свят на мира".

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун