Разкрит бе "Коренът на злото": Мистиката и символите са разшифровани

Разкрит бе "Коренът на злото": Мистиката и символите са разшифровани
Мистиката и символите са разшифровани

Генетични и психологични изследвания доказват, че това което се е случило в първото семейство е довело до резултатните; зло, войни, насилие и корупция през историята.


Разкриха "КОРЕНЪТ НА ЗЛОТО": 

Оказва се че коренът на залото, или ГРЕХОПАДЕНИЕТО е всъщност преждевременния секс на първите ни предци. Забранения плод не символизира нищо друго освен незрялата им сексуална връзка. Но психологическите последствия върху цялото човечество са разрушителни.

Познанието е термин често използван в староеврейската традиция символично, обозначавайки "сексуално познание". Тогава какво символизира забранения плод? Не е ли някаква непозволена сексуална връзка? 

Не са ли ранните незряли връзки тези, които повечето родители биха забранили на малолетните си деца? Не е ли незрялата сексуална любов тази, чиито плодове са също незряли и зли?

Обстойно изследване показва, че "не вкусвайте от плода на това (сексуално) познание" е била само временна команда, необходима докато Адам и Ева не достигнат нужната зрялост за хармоничен семеен жовот. За да бъдат добри родители, и поставят началото на семейсвто, от там род, нация и свят изпълнени с Божията любов, те е трябвало задължително да спазят тази заповед - да запазят сексуалната си чистота, преди брака.

Сексуалните връзки са корена на любовта, корена на новия живот, и корена на потомствената линия (генетично предаваната информация).

И разбира се ПЛОДЪТ на това познание е раждането на; добър плод (добро потомство) или лош плод (грешно потомство), в зависимост от това дали плодът на любовта е зрял или незрял (непринципен)! Явно е бил второто, ако съдим по резултатите. Ако бяха консумирали сексуалната любов правилно, защо след престаплението са скрили точно сексуалните си органи?


Консумирането на ПЛОДА е консумирането на СЕКСУАЛНАТА ЛЮБОВ

Да, ако бяха консумирали нещо с устата си, щеше ли да си крият сексуалните органи? Ако беше реален плод щеше да прикрият или ръцете или устата си, но не и сексуалните си части. Това ясно показва какво всъщност са извършили!
В Йов 31:33 се казва: “Ако съм покрил престъпленията си както Адам, и съм скрил беззаконието си в пазухата си.” След грехопадението Адам покрива половите си части; което показва, че грешният акт е извършен с тях. Сексуалните органи на Адам и Ева са източникът на техния срам, тъй като те са били инструментът на грешното им деяние.  - Грехопадението
"Да не вкусват от плода на (сексуалното) познание", е правило необходимо за нас хората, докато не достигнем необходимата емоционална, сърдечна и психологическа зрялост. При животните тази зрялост е въпрос на инстинкти не на духовно или сърдечно развитие. Същите тези инстинкти и нагони ги има и у човека, но ако духът на човека бе развит, то духовните желания за любов, красота и добро щеше да са ръководни, а физическите нужди за сън, храна и секс да са винаги в подкрепа на духовните желания. С други думи, не да си задоволим инстинктите като нараняваме и ощетяваме другите, а обратното, да жертваме физическите си нужди и удобства и да направим другите щастливи.

В пубертета младежите имат Физическа зрялост за секс но не и психологическа зрялост... това води до много разочарования, болка, а понякога и до самоубийства.

Ранните сексуални връзки водят до сериозни последствия не само за Адам и Ева но и за младите днес. Това което те посяха в градината - "свободния секс", днес светът го жъне... Не случайно и днес, тинейджърите са най уязвими на влиянието на свободния секс, алкохола и наркотиците.

Изследванията показват, че младежите които са сексуално активни са към десет пъти по-податливи на самоубииства, наркотици и криминална дейност.

Как влияе девствената чистота върху здравето на поколенията? Нашите предци може да не са имали научни доказателства, но те са имали пред очите си примери на раждане на лошо потомство от леки момичета. Затова нравствено падналото момиче са го смятали за опорочено, недостойно за омъжване.

Днес вече генни изследвания показват връзката между девствеността и качеството на потомството. Генетиците откриват закономерността за решаващото влияние на първия мъж в живота на жената върху нейното потомство. Именно той, а не бъдещият баща на детето залага генофонда на потомството на всяка жена, независимо от това кога и от кого тя ще ражда деца. Той, нарушавайки девствеността, става нещо като генен баща на бъдещите деца на жената. Това явление е наречено телегения. То е описано в книгата, “Индивид, еволюция, наследственост и неодарвинистите”.

Ролята на родителите във възпитанието е основна 

Какъв е човекът, се определя не само генетично , но и от куп други обстоятелства като възпитание , семейна среда , приятели , житейски обствоятелства и прочее. Но понеже от психологията знаем, че първите 3 години са най-определящи за формирането на личността, то и ролята на родителите явно е най-определяща.

Детето трябва да получи и преживее зряла и истинска любов
за да развие сърцето и характера си. Без да преживее такава любов то няма да е способно да дава любов на другите в живота си.

Страданието в света тръгва от първото семейство

Тук се опитваме да изясним факта, че историята на човечество е изпълнена със зло, насилие, войни и страдание поради това, че първите човешки предци не са достигнали зрялост преди да консумират сексуалната любов. От тук и незрялата, егоистичност става вкоренена в човечеството. Поради това светът става доминиран от животинските ни инстинкти и страсти а не от истинската любов, както е бил Божия първоначален идеал.

Откриваме егоизма в основата на грешната природа; характеризирана с тенденцията винаги да се заема критична позиция към другите, като се набляга на частична и егоцентрична гледна точка. Така ние постоянно се нараняваме и влизаме в конфликти както в семейството ни, така и в обществото и на международно ниво.

Вместо да ценим другите, ние се опитваме да се сравняваме с тях и развиваме завист и ревност. Ученици ревнуват от други ученици, които явно са любимци на учителя. На работното място някои хора могат да ревнуват от свои колеги, които са повишени поради отлична работа. Вместо да намираме ценното у другите, често сме твърде прилежни в това да открием нещо лошо за другите, за да изглеждаме и се чувстваме по-добре. Релитиите са създадени с цел да преодолеят тази егоитичност в нас, но виждаме как те също се отклоняват към взаимни упреци и деления поради същата егоитична природа.

Семейството е основното училище на любовта. Именно там чрез взаимодействието с роднините си детето за първи път овладява различните форми на общуване и това по-нататък помага за успешното му адаптиране в широката социална сфера. Господствуващият в семейството стил на общуване, възгледи и идеали като цяло за детето са онези ориентири, които формират бъдещите му стремежи и ценности, а нерядко остават като образец и за възрастния човек.

Истината е, че любовта ни се определя от способността ни де живеем за другия. Да се жертваме, даваме, инвестираме за него или нея, отново и отново. В тези взаимоотношения ключа към щастието ни е собствената ни способност да даваме и да забравим какво сме дали, и да инвестираме отново с цялото си сърце. Защото в момента в който станем условни и започнем да изчисляваме колко сме дали и колко получили, взаимоотношенията ще бъдат обречени.

Ранните сексуални връзки водят до сериозни последствия в общсетвото

Ранните сексуални връзки са в основата на всички проблеми. Какво ни донесе културата на "свободния секс"? Само разруха на любовта! Какво жъне светът в последствие? Разрушени семейства! Разпадане на морала! Разбити сърца! Днес тинейджърите са най уязвими на влиянието на свободния секс, алкохола и наркотиците.

Историята е изпълнена със зло поради това, че първите човешки предци са влезли в незряли сексуални връзки, преди да са готови за това. Така незрялата егоистичност става вкоренена в човечеството. Светът става доминиран от животинските ни инстинкти и страсти а не от истинската любов, както е бил Божия първоначален идеал. Това е корена на светът на злото!

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун