Книгата: ИСТИНСКА И ЗАБРАНЕНА ЛЮБОВ

.

Книгата: ИСТИНСКА И ЗАБРАНЕНА ЛЮБОВ

Тази книга, на Исус Гонзалес Лосада, вдъхновена от удивителните открития, направени от преп. д-р Сан Мьон Мун, представя важни откровения по тази вечна тема, “Истинската любов и забранената любов.”

В нея любовта и нейните ефекти върху историята и нас самите се разглежда от социална, психологическа, философска, историческа и теологическа гледни точки. Картината която се разкрива пред нас е наистина уникална и шокираща.


1. гава: ЛЮБОВ И ЖИВОТ

ЛЮБОВТА Е НАЙ-ВИСШАТА ЦЕННОСТ
Какво ценим най-много в живота? Какво ни прави щастливи? Някои ще казват: „Пари и богатство”. Други без колебание ще отговорят: „Мъдрост и знание”. Трети може би ще кажат: „Власт, обществено положение и слава”. Тогава парите, богатството, знанието, властта и славата ли са най-важните неща в нашия живот?
Когато погледнем сериозно на този въпрос, [...]

Любовта и целта на живота

Любовта и целта на живота
„Сърцето” е най-важно и е в основата на всички съставки, които съществуват… „сърцето” е емоционалния импулс за щастие чрез любов. Точно заради любовта човешките същества са най-висшето творение.
Божият вечен и непроменлив идеал е създаването на свят на любов, мир и щастие за цялото човечество. „Сърцето” е най-важно и е в основата [...]

2 глава: Необходимостта от отговори и решения

Необходимостта от отговори и решения
Както току-що дискутирахме, любовта трябва да се съсредоточи, според божествения план или принцип, в една правилна и истинска посока, за да дава добри резултати и без съмнение да е източник на щастие и осъществяване на идеалите ни.
Но за съжаление, както вече обяснихме, през цялата история хората не са знаели как да [...]

3 глава: Как започват злото, страданието и човешката трагедия

Кога, как и защо започват злото, страданието и човешката трагедия
През цялата записана човешка история забелязваме съществуване на неестествена, зла природа в човека, която причинява конфликти и противоречия, носи много страдание е трагедия в живота ни. Затова е логично да допуснем, че злото се е появило в самото начало на нашето съществуване на тази планета, [...]

4 глава: Трагични последници от неправиилното използване на любовта

Трагични последници от неправиилното използване на любовта
Сексуалното развращение е станало причина за паданието на много важни и известни личности, нации и империи в човешката история.
Предното твърдение съдържа много древна и неумолима мъдрост. От най-ранни времена мъдреци, пророви и хора споделят вярата, че рано или късно неконтолируемото сексуално поведение ще бъде сериозна обида срещу боговете и [...]

5 глава: Библейската история за Грехопадението: Значението на символите

Значението на символите. Библейската история за Грехопадението: Тълкуване и разшифроване на символите в Библията за Грехопадението на Човечеството извършено от първите хора – Адам и Ева при изкушението на Архангел Луцифър (Дявол, Сатана).

6 глава: Първото престъпление или първоначалният грях

Първото престъпление или първоначалният гряхКогато всички символи на тази история на грехнопадението са изследвани и декодирани, можем да си направим извода, че първото престъпление или първоначален грях е бил извънбрачната връзка на сексуална любов между Ева и архангел Луцифер. Впоследствие тази покварена любов е предадена на Адам, когото Ева убедила да имат междувременна сексуална връзка.
Тази [...]

7 глава: Науката и духовния свят

Науката потвърждава съществуването на духовния свят. Фактът за съществуването на духовния свят и неговото влияние е изцяло правдоподобен в светлината на съвременните научни идеи и открития.

Връзка с духовния свят

Взаимовръзката между физическия и духовния свят. Ангелите и човешките духове притежават сенситивно възприятие като нас, имат и духовно тяло, което понякога можем да усетим. Библията описва случки, в които ангели и човешки духове са имали директен контакт с хора. Откриваме дори документирани случаи на сексуални връзки с духове. …

8 глава: Забранена Любов: Физическото Грехопадениена

Физическото Грехопадение бе Физическата сексуална злоупотреба с любовта на Адам и Ева. Първоначалния грях беше консумацията на забранена любов. “Грехопадението на човека не се появи просто с яденето на вид плод. Бог поиска от тях (Адам и Ева) да запазят своята любов чиста, докато достигнат съвършенство. Децата на Бог се обединиха в една непозволена любовна връзка с Божия слуга, омърсявайки се с егоистична любов, която умножиха оттогава от поколение на поколение.” (Сан Мьон Мун)

Грехопадението: Незрялата, забранена любов

Първото семейство (наричани в Библията Адам и Ева) посяло семето на неверността, изневярата и убийството. За съжаление, човешката история започнала да се развива от този модел и се възпроизвела в свят, пълен с недоверие, изневяра, прелюбодеяние, конфликти и убийства. Хората се научили да се нараняват и обвиняват, вместо да се обичат и да си прощават. Тази грешна традиция се предала от поколение на поколение. Човешката история започнала да се развива от този модел и се възпроизвела в свят, пълен с недоверие, изневяра, прелюбодеяние, конфликти и убийства. Всичко започнало от една незряла сексуална връзка…

10 глава: Сърцето на Бог

С прелюбодеянието си Адам и Ева унищожиха Божия идеал за истинската любов. на посятата в началото непринципна любов сега ги виждаме навсякъде. Чрез грехопадението Бог загубва възлюбените Си деца, които били създадени по Негов образ. Сърцето му било разбито и Той почувствал най-голямата скръб. Бог създал човека да бъде такова любвеобилно същество и вложил всичко,което имал, Своето сърце, любов и енергия, за да направи хората Свои деца. Ала Бог загубил децата Си чрез грехопадението.
Бог също така губи цялото творение, защото човешките същества като господари на творението са доминирани от Сатана.

Силата на любовта

АБСОЛЮТНАТА И СВЯТА СИЛА НА ЛЮБОВТА
Трябва да помним, че концепцията за любов е била първа и централна в съзнанието на Бог. Идеалът Му за човечеството не е бил планирането на един свят от закони и правила, а свят на любов. Ето защо любовта е била установена от Бог като абсолютната власт, по-висша от всяка друга [...]

11 глава: Защо Бог не се е намесил

ЗАЩО БОГ НЕ СЕ НАМЕСВА:Безсилието на Бог да спре злотоАко Бог е всесилен, всезнаещ и безкрайно добър, защо някак не е предпазил Адам и Ева да не нарушат плана Му за творението?
Божественият Принцип предлага да се вземат четири фактора под внимание относно този проблем: човешката свобода, абсолютната и свещена сила на любовта, духовната незрялост на [...]

12 глава: Последици от Грехопадението

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ГРЕХОПАДЕНИЕТО
Поради грехопадението първото човешко семейство се отделя от Бог и попада под влиянието на въстаналия архангел. С погрешното използване на любовта се появява грешна традиция и погрешен начин на живот. От този момент лошите навици и греха се умножават чрез наследниците на първото семейство.
Като резултат се развива един „свят” извън принципа на [...]

13 глава: Разделени дух и тяло

БОРБАТА МЕЖДУ ДУХА И ТЯЛОТО
За да се спечели тази последна битка в историята и за да сме победители в покоряването и изкореняването на злото в нас, е необходимо ясно да разграничим слабостта, егоизма и грешната природа.
Както Сатана е контролирал първите човешките предци – чрез техните физически желания, така той продължава да ни контролира и днес [...]

14 глава: Грешната ни природа

ПЪРВОНАЧАЛНАТА НИ ПРИРОДА И ГРЕШНАТА НИ ПРИРОДА
Според Божествения Принцип ние имаме две цели: целта на цялото, която ни напътства да живеем за другите – неегоистично, и индивидуалната цел, която ни кара да се стремим към собственото си благополучие. Ние сме създадени с добра първоначална природа, която да запазва хармонията между тези две цели. Обаче в [...]

Възможна критика

ВЪЗМОЖНА КРИТИКА ВЪРХУ ТОВА ВИЖДАНЕ
Изправени пред това ново обяснение за произхода на злото и неморалността, е възможно някои читатели да се почувстват скептични. Човек може да попита: кой би могъл да знае всички тези подробности за поведението и мотивациите на Адам, Ева и Архангела? Повечето хора вероятно смятат тези описания за циста измислица на един [...]

Безбрачието и светостта на брака

ОБРЯЗВАНЕТО, БЕЗБРАЧИЕТО И СВЕТОСТТА НА БРАКА
Божественият Принцип съвпада с наблюдението на Св. Ириней, че работата по възстановяването следва точно същите степени като грехопадението на човека. За всяка грешна стъпка, направена от човека, изкушен от Сатана, Бог изисква компенсация, така че победата ни над прелъстителя да бъде пълна.
Знанието и проникновението в това, което наистина се [...]

Първородния грях засяга родословието ни

ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ГРЯХ ЗАСЯГА РОДОСЛОВИЕТО НИЛюбовта е произходът на живота. Грешната любов, изпитана от първите ни предци, предава живот на наследниците им, което много дълбоко засяга нашето родословие.
В Библията четем истински удивителен и разбулващ коментар на Иисус Христос: „На това му рекоха: ние от блудство не сме родени; едного Отца имаме, Бога. Иисус им рече: да [...]

Реализацията на свят на истинска любов

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СВЯТ НА ИСТИНСКА ЛЮБОВ
Както вече показахме с пълни подробности, Адам и Ева са се отделили от Бог и не са могли да достигнат съвършенство. Ето защо Бог не е можел да ги благослови в небесен съюз и човешката история е започнала с линията на Сатана, вместо с линията на Бог.
Невероятно е да [...]

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун