Опровергаха Дарвинизма: Грешки в еволюционната теория на Дарвин

нДарвинизъм, Дарвинизма, теорията на Дарвин за Еволюцията

Опровергаха Дарвинизма
Все повече нови научни открития опровергават Дарвинизма. Теорията за Еволюцията е остаряло разбиране от 19 век


Филип Джонсън е най-силния мислител на съвремието по въпросите свързани с теорията на Еволюцията и нейния ефект върху обществото.


Джносън директно разкрива логическата основа на противоречието и изобличава фалшивите и остаряващи надежди на Дарвинизма.

Например Дарвин в Теорията за Еволюцията заявява, че Еволюцията е сляпа; че тя няма конкретна крайна цел (за разлика от един Интелигентен Дизайн, който е ръководен и целенасочен). А днес точно за учените е най-видно, че "Развитието на живота" не е сляпо и безцелно, а много интелигентно и целенасочено. Функцията на всяко едно нещо в творението е много добре обмислена. Генната информация е нещо което предхожда живота, нещо много сложно и интелигентно програмирано. Безумно е твърдението, че това е "Сляпа лучайност". Дори възможностите за адаптация и развитие са предварително програмирани в ДНК-то, а не както Дарвин смятал, "причина за развитието". Напротив промените на човките на птиците, които Дарвин толкова обстойно изучава и използва като доказателство за "Еволюция", са си чисто и просто "предварително програмирани адаптационни процеси". Те са възвращаеми и не водят към прогрес, а отразяват факта, че Твореца е предвидил предварително тези адаптационни нужди.

В своите предишни книги, "Дарвинизма пред съд" и "Баланса на логиката", Филип Джонсън изобличава подвеждащите заявления на еволюционистите.

Джонсън нарича Дарвинизма "Установената религия на Запада". Той посочва най-явните грешки на философията за Естествения подбор и обяснява новите научни открития и теорията за Интелигентен Дизайн.

Гените закодирани в ДНК-то се предават на следващите поколения и следователно са основните актьори в еволюционната драма. Означава ли това, че в началото е имало един гол ген, който някак си е еволюирал от химическата супа? Не е ли по-логично зад сложната програма на един компютър да си представим един Интелигентен програмист? Но защо тогава ограничената "Механистична наука" на 19 век ни е подвела да приемаме нелогичното за логично?


Визуализация на ДНК доказва съществуването на Бог


В „еволюционната теория" наистина липсва един изключително важен елемент: доказателство, че видовете преминават един в друг. Процес на такова преминаване не е наблюдаван до този момент.

Тази книга, "Победата над Дарвинизма" дава ново и много силно обяснение на тези въпроси за учениците, студентите, родителите, учителите, пасторите и обикновенните читатели.

Целта на Джонсън е не просто да победи една лоша теория, но да я победи по правилния начин - като отвори съзнанието ни за истината.

Много подробно грешките на Дарвин и Еволюционната теория са описани и в книгата "От Еволюция към Нова теория за Сътворението: Грешките на Дарвин и предложението на Обединителна Мисъл". Тя е научен труд на Института по Обединителна Мисъл. В него се дава пълен исторически преглед на развитието на теориите в паралел с новите открития и факти които са променяли картината и познанията ни през годините. За пример можем да дадем и резултатите от космическата сонда през 2001 г. които шокираха научния свят с послание от Създателя:

Кодираното послание на Създателя
През 2001 г. сондата WMAP улови т.н. фоново излъчване, запазило се от момента на зараждането на Вселената. За учудване на всички, редът на сътворението показва неочакван ред, а не хаос. В това учените виждат послание което Творецът е оставил за нас още при сътворяването преди 14 милиарда години. Прочетете...


ДРУГИ ПОДОБНИ СТАТИИ
снимка
ЖИВОТЪТ: Случайност или "Интелигентен дизайн"
No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун