ВАНГА ПРЕДСКАЗВА: "енергия от слънцето", "Добивът на нефт ще спре"Ванга предсказа "енергия от слънцето" и свръх бързи влакове

ванга, баба ванга, предсказания на ванга, пророчица, пророчества ванга
Ванга предвижда много точно, че "Добивът на нефт ще спре" и ще открием "нов вид енергия". Дори "Влаковете ще полетят, задвижвани от слънцето"... явно, от слънчева енергия!

Българската видна пророчица, Баба Ванга предсказва, че "Добивът на нефт ще спре" и ще открием нов вид енергия, "Влаковете ще полетят, задвижвани от слънцето", и хората ще пътуват на огромни разстояния с много бързи скорости.

"През 2018 година влаковете ще се движат на релси, идващи от слънцето. Добивът на нефт ще спре и Земята ще си отдъхне."

2012 година обаче е ключова за това човечеството да приеме новата месиянска фигура - човекът който идва "да подпише вечния мир". В противен случай ще последват бедствия и е възможна страшна разрушителна война.

ПРЕДСКАЗАНОТО ОТ ВАНГА НАИСТИНА СЕ ИЗПЪЛНЯВА

Баба Ванга предсказва бързи влакове на магнитни възглавници задвижвани с енергия от слънцето! Всъщност предсказаните от Ванга бързите влакове на магнитни възглавници, вече съществуват като научна разработка. Днес Вселенската Федерация за Мир, основана от д-р Сан Мьон Мун работи за осъществяване на точно такъв проект за световна магистрала и свързване на всички столици със свръхбързи влакове на магнитни възглавници. Магнитните възглавници в съчетание с вакумни тунели премахват съпротивлението и позволяват с 15% от нужната енергия за най-бързия в момента влак в света, да се постигне 10 пъти по-висока скорост.

Оказва се, че финансирането на този проект за световна магистрала ще бъде 5 пъти по-евтино от разходите, направени от САЩ само за войната в Ирак. Още повече, "това ще бъде много по-ефективен начин да се прекратят войните от военните и силови методи," заявяват от Надденоминационния и наднационален съвет за мир (ННСМ). Това ще донесе безмерна икономическа изгода, но тя ще промени коренно живота на хората и в много други аспекти. Федерацията за мир се надява с това да премахне етническите, национални, религиозни и расови напрежения във света. Което буквално означава, да се премахнат границите и човечеството да се почувства "като едно световно семейство."

Вселенската Федерация за Мир също говорят за алтернативни източници на енергия, които трябва да разрешат проблемите със световния глад, като осигурят свободен достъп на хората до храна, енергия и медицина. Както въздуха е безплатен така и тези жизнени потребности трябва да бъдат задоволени за да може хората да пренасочат усилията си от егоистично трупане на материални богатства за себеоцеляване към безкористен и щастлив живот за благото на другите. С други думи, края на света е края на злото; идва осъзнаване и нов свят на мир и благоденствие!

"След 2000-ната година няма да има катастрофи, ни потоп. чакат ни 1000 години мир и благоденствие", обещава Ванга.

Според пророчествата на Ванга, светът ще започне да се променя към мир от 2000-ната година, но реално тази промяна в посоката ще стане осезаеме към 2012 г. Според календара на Инките, 21 декември 2012 г. е края на света. Дали това ще бъде разрушение, или края на залото и началото на нова история на мир, любов и хармония за човечеството? Ванга предсказва, че до 2050 ще видим невероятно техническо развитие и просперитет, което определено ще е резултатът от мира и обединението на религиите, които пророчицата предвижда.

Ванга предсказва мир! Но и по нейните думи, война и разрушения са възможни ако човечеството не влезе в хармония с тази цел на Божието провидение.

Русия съвместно с САЩ и Канада вече преговарят да подкрепят проекта за световна магистрала, който ще струва 12 милиарда... а инфраструктурата за магистралите и бързите влакове още 50 милиарда. Вестниците вече съобщиха, че има и инвеститор който ще спонсорира изпълнението.

"Ще дойде осмият, който ще подпише окончателния договор за мира на планетата."
На много места Ванга назовава новата Месиянска фигура като „осмият”, който ще донесе окончателния мир между хората. Числото 8 тук символизира и новата епоха която той ще доведе. Ванга завършваше така: „Тогава ще дойде Осмият и той ще подпише окончателния мир на планетата, но това ще е началото на края!” С други думи началото на новия свят ще бележи края на старите системи изградени на базата на егоизма. Сатанинския свят вече ще започне да упада с издигането на новата култура на мир. Господството на земята ще бъде изцяло в Божиите ръце и авторитет, или както Библията казва, „Ново Небе и нова Земя” ще се установят.

Ванга ни призовава да погледнем сериозно на предсказанията в Библията: "Онова, което е написано в Библията, ще се сбъдне! Апокалипсисът ще дойде! Вие не, но децата ви ще го преживеят!" А според нея "няма да има катастрофи, ни потоп, чакат ни 1000 години мир и благоденствие". А това е нашето поколение.

Описаното в Библията завръщане на Госдпода, който ще донесе промяната на света към мир и благоденствие ще станат във следващото поколение след Ванга. Ванга е категорична, че тази личност ще работи за премахване на религиозното разделение, което е причина за множеството етнически и религиозни войни и напрежения по света. Също от нейните пророчества е ясно, че той идва като миротворец да установи мир за човечеството. Или, както тя се изразява, "Този който ще подпише окончателния договор за мира на планетата". Ванга добавя: "Христос отново ще дойде на Земята в бели дрехи. Настъпва времето, когато определени хора ще почувстват със сърцето си завръщането на Христос". Корейците често са наричани хората с бели дрехи, поради традиционните им памучни облекла. Макар да са възможни и други тълкувания, това отговаря по-точно на Библейското пророчество, че Месията ще дойде от изток. Раждането на месиянската фигура в източна страна е пророкувано и от Настрадамус и от Тамара Глоба и от Корейските пророчества Чун-Гам-Нок. “Не се съмнявайте в това, че на изток ще дойде Свят Човек от Небето. Обаче, ако не получи признание на Изток, той ще се покаже на хората в Англия, Америка и други страни на Запад,” заявява Корейското пророчество.

“На света ще се яви такъв Сват Човек, затова гледайте на цялото творение непредвзето. Този човек ще се обяви в годината на Чинс (2000-2001 или 2024-2025 ) и ще обедини цялия свят. На хората, заслепени от златото, ще е трудно да се откажат от съблазни. Търсете тайното послание в Южна Корея – в него е скрито всичко”, но “ Глупавите хора не ще могат да го намерят." “ Напускайки островната страна, той ще обходи цялия свят, проливайки кървави сълзи. Той ще дойде като истински Свят Човек, следвайки велики нравствени принципи и ще обедини конфуцианството, будизма, христианството и всички други религии. Вярвайте, че в това време ще дойде първородният син на Бог. Страната, жителите на която не вярват в Бог и Го предадът, ще бъде разрушена навеки”.
Проекти за мир
Нарастващите напрежения между християни и мюсюлмани са част от очистителния процес; проява на миналите тесногледи настроения, които сега човечеството е длъжно да преодолее ...Още

ТУНЕЛ НА МИРА и СВЕТОВНА МАГИСТРАЛА

ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ЕДОНО СЕМЕЙСТВО

Международните бракове премахват бареиерите

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун