Методът на Силва: Разяснение на Принципа

Силва метод - метода Силва (Методът на Силва)

Методът на Силва:
Обяснение според Обединителния Принцип
Автор: Juliuts | Семейна терапия | Семейство | Възпитание |

Представите, които съхраняваме в съзнанието ни имат огромно въздействие върху нашето здраве и дори събитиятa които ни се случват. Това ни разкрива Хосе Силва. Силва създава метод за активна медитация, известен като Метода Силва. Това е една уникална система на ментална динамика, медитация и визуализация, която абсолютно съответства на Божествените принципи разкрит от д-р Мун. Всъщност Обединителния принцип дава много дълбоко принципно обяснение на тези процеси. Методът на Силва за авто-контрол на ума, позволява да отворим духовния си потенциал, като поставим духа си в позицията на субект над физическото съзнание.

Как работи Методът Силва според Принципа
Защо Мотодът Силва е толкова ефективен и как работи? Обединителния принципът обяснява обстойно връзката между духовното и физическото"Аз" на човека. Духовната ни душа и физическия разум (мозъкът) са в постоянна връзка. Когато се успокоим (влезнем в т.н. ˝алфа ниво˝) ние намаляваме влиянието на мозъка и поставяме духовната си душа в позицията на субект. Това освобождава изключителния духовен потенциал който всеки един от нас притежава. Само в това състояние ˝Положителните представи˝ пораждат желателни последици. Така със силата на медитацията и молитвата ние можем да лекуваме, да намираме ефективно разрешение на реални проблеми и подобряваме взаимоотношенията си с околните. В това състояние ние бързо и много ефективно можем да променим погрешните си навици или намерим освобождение от нежелани чувства.

Какво блокира огромния ни духовен потенциал
Това което става с първите човешки предци, е че те загубват духовната си сетивност. Тяхното сърце става егоцентрично и концентрирано на матерялното. Това е резултат на разрушената връзка между духа и тялото. Духът ни остава неразвит и доминиран от физическото съзнание с неговите физически нужди и желания. Духовните стремежи и нужди остават подтиснати. Ето защо духът е захлупен и доминиран от физическото - животинското в нас (физическата душа). Когато мозъкът ни е прекалено активен (физическата душа е субект) и поради това огромния духовен потенциал който притежаваме е блокиран.

Нещо повече, когато физическото в нас доминира, ние имаме обща база с низш духовен свят, чието духовно влияние допълнително в подсилва лошите ни навици и проблемите в живота ни. Това води и до много от семейните проблеми които разяждат обществото ни. Методът на Силва спомага да поставим духовната си душа като субект и разрешим тези проблеми из корен.


Мозъкът върви срещу всичко което помислим
Мозъкът върви срещу всичко което си помислим - понеже веднага започва да се притеснява. Поради това, всяка една мисъл или желание моментално поражда страхове и представи противни на желаното от нас. Тези представи, макар и нежелани, влияят на реалността и личното ни състояние, като предизвикват болести, инциденти и проблеми в живота ни. Духът и първоначалната ни природа остават подтиснати, като в затвор. Това блокира духовното ни развитие.

Духът ни функционира по точно обратния начин. Ако физическата душа се грижи за личните физически нужди за оцеляване, то духовната ни душа е устремена в търсене на щастие чрез живот за другите. Нейните стремежи и желания са; любовта, истината, карсотата и доброто. Духът ни никога не се притеснява, никога не е убъркан, в безверие или в безпътица. Тези чувства идват, когато физическата душа доминира. Духът ни винаги знае отговора; духът ни винаги е във връзка с Бог. Само че, собственото ни физическо съзнание го блокира.

Мозъкът (физическата душа) не е създаден да се свързва с Бог и той няма неограничения потенциал, какъвто притежава духът ни. Затова хората ръководени от физическата си душа не чувстат Бог, не чувстат нещата правилно и правят погрешни решения в живота си.

Връзката между духа и тялото
Физическото „Аз” се състои от физическа душа и физическо тяло. Физическата душа е субект на физическото „Аз”. Тя контролира физиологичните процеси за съществуване, размножаване и функциониране.

Физическата душа е подобна на животинските инстинксти, концентрирана на задоволяването на личните нужди и желанието за храна, удобство и размножаване.

Физическото тяло се състои от различни органи, мускули и кости. За да може физическото „Аз” на човека да се развива добре и да е здраво, то трябва да получава въздух и слънчева светлина, които са хранителни елементи с положителен (Ян) характер, а също и различни храни и вода, които са елементи с отрицателен (Ин) характер.

Физическото „Аз” на свой ред дава витални елементи на духовното „Аз”. С други думи всяко едно добро действие което извършим подхранва израстването на нашия дух.

Какви емоции предаваме
Как да развием духовните си сетива
Силните фрази: СИЛНИТЕ ДУМИ
Духовното „Аз” е вечно и е създадено като субект спрямо физическото „Аз”. Някои си мислят, че духовния свят е въздушен, химерен и несубстанциален, но не е така. Чрез духовните сетива можем да възприемаме духовния свят като субстанциален. Но поради грехопадението физическата душа доминира над духовната в нас и поради това духовните сетива на грешния човек са много слабо развити и много малко хора ги използват. Дори пророците, спиритуалистите, ясновидци и други феномени ги използват само частично.

Поради това има и невежество по въпроса какво става с духовното „Аз” след смъртта. Ние дори не осъзнаваме факта, че когато отидем в духовния свят духът ни има субстанциална форма (в отвъдното ние виждаме, пипаме и усещаме реалността както и тук, че дори и по-силно. Затова той е субстанциален за духовните ни сетива). Духовната слепота често е подлъгвала хора да изтълкуват духоната подкрепа и влияния като прераждане.

Според Принципа, така както всеки човек има свое физическо „Аз”, той също има и своя духовна същност, която се нарича духовно „Аз”. Духовното „Аз” е идентично по вид с физическото „Аз” и то може пряко да общува с Бог, когато достигне съвършенство. Напускайки физическото тяло след смъртта, духовното „Аз”живее вечно в духовния свят. Човек желае да живее вечно, защото той притежава духовно „Аз”, което има вечна природа.

Духовната ни същност
Духовното „Аз” се състои от духовна душа и духовно тяло. Духовната душа е сърцевината на духовното „Аз” и тя направлява вечния живот, любовта и идеалите на човека.

Духовната душа стимулира човека да търси стойността, истината, красотата и любовта в живота. Духовната душа винаги е устремена към целта на цялото; живот за благото на Бог и човечеството

Духовната душа е същността на духовното „Аз”, тя е субект спрямо духовното тяло и е мястото, където Бог може да живее. Центърът на духовната ни душа е сърцето; импулсът да получаваме радост като даваме любов. Духовното тяло е тялото на духовното „Аз”, така като физическото тяло е тялото на физическото „Аз”.

Как израстваме духовно?
Духовното „Аз” се нуждае от хранителните елементи за своето развитие и усъвършенстване. Положителните (Ян) елементи за духовното „Аз” са животворните елементи, идващи от Бог. Животворните елементи от Бог са основните елементи, които развиват сърцето на човека и го водят в неговото изграждане като същество, въплъщаващо истината. От друга страна, отрицателните (Ин) хранителни елементи идват от физическото „Аз” и са необходими за израстването на духовното „Аз”. Те се наричат витални елементи. Когато физическото „Аз” действа в съответстие с Божието Слово, то предава добри витални елементи за развитието на духовното „Аз”. Духовното „Аз” не само получава витални елементи от физическото „Аз”, но в замяна връща определени елементи, наречени духовни елементи.


Духовните елементи носят на физическото „Аз” радост, сила и здраве.
Затова всеки път когато искренно и добросърдечно помогнем на някого, например възрастен човек да пресече пътя, изведнъж ние чувстваме невероятна радост и вдъхновение.

Същността на физическия живот на човека определя качеството на виталните елементи, които се предават на духовното „Аз”. Какво развиваме в себе си духовно зависи от естеството на физическия живот. Съответно духовното „Аз”, което получава пълноценни витални елементи от физическото „Аз” става добро, докато духовното „Аз”, което получава лоши витални елементи от физическото „Аз” става зло. За да може лошото духовно „Аз” на един човек да стане добро, той трябва да се промени, докато все още духовното му „Аз” се намира във физическото тяло. След физическата смърт е трудно да променим навиците и същността на духа и сърцето си, поради което е много трудно да израстваме и се променим там, ако сме се развили неправилно тук на земята.

В Небесното царство в духовния свят може да отиде само човек, който по време на своя живот напълно е усъвършенствал способността си да обича като дете, като съпруг и като родител с център Бог. Това е мястото, където Божията любов носи удовлетворение и щастие на всички.

Вързката между физическото „Аз” и духовното „Аз” е като връзката между едно дърво и неговия плод. Зрелият плод се откъсна, а дървото се връща в земята. По същия начин, тъй като духовното „Аз” е създадено да живее вечно, след отделянето му от физическото „Аз” то остава да живее вечно в духовния свят, докатао тялото се връща в земята. Много хора вярват, че смъртта на физическото тяло е следствие от грехопадението, но това не е вярно. След като първите предци извършват грехопадение, техният вечен дух „умра” – т.е. тяхното духовно „Аз”, което може да общува с Бог, престава да функционира правилно.

Когато духовната душа, която е субект и физическата душа, станат едно цяло чрез процес на даване и приемане, се формира човешката душа. При съвършения човек духовната душа и физическата душа осъществяват съвършена връзка на даване и приемане с център Бог, обединяват се и формират т.нар. първоначална душа.

Първоначална душа на човека винаги го насочва към изпълнение на Божията Воля и Замисъл. Тя същесвува във всеки човек, дори и най-големия престъпни. Затова има шанс за възстановяването на всеки.

Когато физическото тяло се върне в земята, физическата душа престава да съществува, но първоначалната душа, формирана благодарение на взаимодействието между духовната душа и физическа душа, остава в духовното „Аз”

Съвестта
Духовната душа и физическа душа влизат във връзка на даване и приемане и се обединяват с център индивидуалното разбиране на човека за Истината. Това единство наричаме човешка съвест. Съвършеният човек винаги стои на страната на съвършената истина. Следователно първоначалната душа и съвестта не би трябвало да вървят в две различни посоки, а трябва да бъдат обединени в едно цяло. Т.е. първоначалната душа и съвъстта трябва да се отнасят една към друга както вътрешният и външният аспект на едно цяло и винаги да насочват човека към Божия Замисъл и Неговата добра Воля.

Грешният човек все още носи в себе си първоначалната душа, която го насочва към доброто. Но грешните хора са загубили абсолютния стандарт за добро и затова стандарта на тяхната съвест е различен и се определя от разбирането им за истината. Там, където има различно виждане или теология, съществува и различна посока на съвестта, както и неизбежни конфликти и разногласия.

Поради това, че човекът е попаднал под влиянието на сатана в разултат на грехопадението, неговата душа не може напълно да получи животворните елементи от Бог и остава незряла. Такава духовна душа и вместо това се намира под нейно господство. Когато тази незряла духовна душа извършва действие на даване и приемане с физическата душа, намираща се под господството на сатана, се създава друга душа, насочена към злото. Тази душа наричаме зла душа. Първоначалната душа и съвестта на човека се борят срещу злата душа, която е срещу Божията Воля. Именно първоначалната душа и съвестта насочват човека към доброто.

Заключение
Който разбере същността на процеса зад Метода Силва ще осъзнае какво блокира духовното ни израстване и какво означава духовното развитие. Но не трябва да забравяме, че центъра на всичко трябва да е сърцето. Сърцето е най-централния аспект на нашия дух. Каквито и способности да развием, без да развием способността да даваме любов, те няма да са ни от полза. Прочетете още


ПРИНЦИПЪТ: ВЪВЕДЕНИЕ
1 ГЛАВА: ПРИНЦИПИ НА ТВОРЕНИЕТО
2 ГЛАВА: ГРЕХОПАДЕНИЕТО
3 ГЛАВА: МИСИЯ НА МЕСИЯТА
4 ГЛАВА: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

МОЛИТВА НА ЖЕЛАНИЕТО

Понякога просто трябва да обърнем сърцата си към нещо по-свято и чисто. Това е прекрасна молитва придружена с невероятни природни пейзажи.. Прочети

Силва метод - метода Силва (Методът на Силва)
Свържете се с нас за повече информация:
Пишете ни на: worldofheart@gmail.com
Посолство на Мира, Ул. Г. Бенковски 25, София. Тел: 02/ 983 2148
Семейната Федерация е НПО със специален статут в ООН. Отдадена на образование на характера, семейните ценности, проекти за диалог и помирение между културите, расите, и религиите.
Силва метод - метода Силва (Методът на Силва)

5 comments:

 1. Метода Силва не използва мозъчните способноти, както някои го обясняват. Напротив, Методът Силва се стреми да намали мозъчната дейност (влизайки в алфа-ниво, приспиване на мозъка), за да може духът ни да вземе превес. Тогава се освобождават невероятните ни духовни способноти.

  ReplyDelete
 2. Коментари за Методът Силва:

  "Започнах сам да се занимавам с Методът на Силва, да се опитвам да вляза в алфа. 40 дни правих броенето отзад напред. Всяка степен по десет дни. Не бях доволен от постигнатата алфа, но продължавах. В един момент, най-неочаквано, у мен се прояви някаква начална форма на ясновидство, вкл. и по отношение на мене си."

  "Използвам метода Силва за релаксация – имам си само мое визуализирано местенце, където съм в пълен покой. При мен първоначално повече работех с картини, после започнаха да идват мисли."

  "Преди две седмици оставих на майка ми да чете „Методът Силва за контрол на ума“. Не знам как е медитирала, обаче днес спечели 20 000 лева от тв игра"

  Методът Силва за ментална Визуализация в Алфа ниво, наистина работи. Методът Силва не просто програмира нас, но пре-програмира реалността. Явно това ни е дарба дадена от Бога.

  ReplyDelete
 3. Биологична обратна връзка - Методът СИЛВА
  Методът Силва ви разкрива как да впрегнете кибернетичните си мозъчни сили, подобни на компютърни, за да си осигурите по-добро здраве.
  Методът Силва за самоконтрол на ума е първата програма, която беше разгърната, за да помогне на хората да навлизат в алфа измерение, алфа ниво. Силва Метод : Все по-добре и по-добре с метода Силва. Метод Силва е комбинация от позитивно мислене, медитация, визуализация и автохипноза. Все по-добре и по-добре със Силва Метод.

  Методът Силва: Коментари

  Когато бях в 11ти клас се запознах с метода Силва и останах много вдъхновен и впечатлен. Даже в час на класния изнесох лекция по въпроса за мозъчните полусфери, алфа вълните и силата на мисълта. Силва методът е разработен от Хосе Силва. Преди да създаде метода си, Хосе Силва е прекарал 22 години в търсене и изучаване на разлини научни и духовни методики. Първото представяне на Методът Силва е през 1966г. В момента този метод се преподава в над 100 страни на над 25 езика. Доколкото знам на няколко пъти в София имаше курсове по метода Силва. Има излезли и повече от 4-5 книги по темата на български. Според някои източници това е един християнски метод, съчетан с древна мъдрост и наука. Приложението на методът Силва е в много сфери: здраве и лекуване, бизнес, творчество, визуализция, сънища и мн. други. Даже и до днес понякога практикувам една Силва техника за справяне с болката, както и понякога техниката за въображаемата лаборатория и невидимите помощници."

  ....

  "Познавам метода Силва и е нещо страхотно. От няколкото книги, които съм си купила " Ти лечителят" -, "Методът Силва за контрол на ума " от Хосе Силва и "Метода Силва за контрол на ума -Менталната динамика " от Хосе Силва и Бърт Голдман съм запозната с метода и наистина помага при болка , при желание да се концинтрираш и чрез визуализаране на определен образ в съзнанието си с цел контролираме нашия собствен ум. С помоща на този метод може да засилим и паметта си. Описани са и техники на метитация за релаксация, за преодоляване на семейни проблеми, стрес , за трайно скъсване с вредни навици. Това е метод който те учи сам да решаваш проблемите си и да не разчиташ на другите."

  "Имахме учителка по английски, която ни говореше за алфа вълните и работата на мозъка. Учеше ни как можем да включим мозъка си на определено ниво, как да медитираме."

  "най-добре е да се запознае ли4но с написаното в "Методът Силва за контрол на ума " от Хосе Силва и "Метода Силва за контрол на ума -Менталната динамика " от Хосе Силва и Бърт Голдман."
  "информация за метода Силва.. за тридневен курс ..Доколкото знам се активират духовните способности на човек и се усвояват техники за дълбоко отпускане, контрол на сънищата, обучение на интуитивния ум, премахване на нежелани навици и т.н."

  ReplyDelete
 4. Много се радвам за успехите, които сте постигнали с Метода Силва. За мен изкарването на семинара беше повратната точка в живота ми. Освободих се от депресия, алергия, ограничаващи убеждения и др. Така че станах преподавател и сега водя курсовете в България. Можете да се свържете с нас на тел 981 98 98 и 088 981 98 98. Книгите, които сме издали за Метода Силва можете да намерите в книжарницата ни: Нова Епоха, ул. 6 септември 28

  ReplyDelete
 5. Техниката за визуална медитация в алфа ниво, на Хосе Силва е нещо невероятно. Силва Метод е нещо, което помага духовното в нас да се освободи от физическия, ограничен разум и премине в друго измерение на човешките способноти. Хосе Силва е открил метод за медитация, който изпълнява, това което Божествения Принцип учи за начина да отворим първоначалната си природа. Провбвайте Силва Метод, ще ви помогне за много неща в живота.

  ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун